Chính phủ mở kho dự trữ phục vụ bão lụt

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Thủ tướng giao Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn phối hợp với Bộ Tài chính rà soát nhu cầu và số lượng trang thiết bị đã xuất cấp để phân bổ cụ thể số lượng, chủng loại cho các bộ, ngành, địa phương.

KTĐT - Thủ tướng giao Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn phối hợp với Bộ Tài chính rà soát nhu cầu và số lượng trang thiết bị đã xuất cấp để phân bổ cụ thể số lượng, chủng loại cho các bộ, ngành, địa phương.

Thủ tướng vừa chỉ đạo Bộ Tài chính xuất miễn phí một số mặt hàng từ nguồn dự trữ quốc gia để phục vụ công tác phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn.

Số lượng các mặt hàng được xuất cấp gồm 900 bộ nhà bạt cứu sinh các loại, trong đó 500 bộ loại 16,5 m2; 300 bộ loại 24,75 m2 và 100 bộ loại 60 m2; 50.000 chiếc phao áo cứu sinh; 50.000 chiếc phao tròn cứu sinh; 200 chiếc bè cứu sinh nhẹ và 10 bộ thiết bị chữa cháy đồng bộ.

Thủ tướng giao Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn phối hợp với Bộ Tài chính rà soát nhu cầu và số lượng trang thiết bị đã xuất cấp để phân bổ cụ thể số lượng, chủng loại cho các bộ, ngành, địa phương. Việc cấp phát, tiếp nhận, sử dụng và bảo quản trang thiết bị nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.