Chính phủ muốn lắng nghe tâm tư, bức xúc của người dân

D. Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chính phủ muốn lắng nghe ý kiến của người dân, từ tâm tư, vấn đề bức xúc, đến vấn đề thực hiện cơ chế, thể chế ở địa phương.

Tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ chiều 3/4, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng thông báo, Văn phòng Chính phủ đã xây dựng và chính thức đưa vào hoạt động Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân tại địa chỉ http://nguoidan.chinhphu.vn.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng 
Tiếp theo hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp đã được vận hành từ cuối năm 2016, đây là kênh thông tin tương tác mới giữa Chính phủ với người dân do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trực tiếp chỉ đạo thực hiện nhằm góp phần hiện thực hóa quyết tâm của Chỉnh phủ, Thủ tướng Chỉnh phủ về xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt phục vụ nhân dân.
Người dân dễ dàng truy cập Hệ thống từ máy vi tính, thiết bị di động được kết nối internet để gửi, theo dõi, nhận kết quả trả lời phản ánh, kiến nghị của mình về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính không phù hợp với thực tế, không đồng bộ, không thống nhất, không hợp pháp; về hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính.
Thông qua Hệ thống, cơ quan hành chính Nhà nước các cấp sẽ tiếp nhận, trả lời những phản ánh, kiến nghị của người dân theo từng lĩnh vực, từng cơ quan xử lý; nghiên cứu tiếp thu những đề xuất, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính để xây dựng hệ thống hành chính nhà nước thống nhất, hiệu lực, hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ kiến tạo phát triển. Đặc biệt, thông qua hệ thống, người dân, doanh nghiệp có thể đánh giá, chấm điểm việc trả lời của các cơ quan chức năng.
Với tinh thần cầu thị, mọi phản ánh, kiến nghị của người dân đều được Chính phủ lắng nghe, Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp, đôn đốc, kiểm tra các bộ, ngành, địa phương trong việc tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân. Rất mong các cơ quan báo chí thông tin rộng rãi tới người dân về kênh thông tin này, tôi xin nhắc lại địa chỉ là nguoidan.chinhphu.vn để người dân có thể đồng hành với Chính phủ trong xây dựng hoàn thiện thể chế, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính vì sự thịnh vượng của đất nước.
Trả lời câu hỏi của phóng viên tại họp báo về vấn đề thời hạn giải quyết thế nào và nếu không trả lời thì sao? - Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, Chính phủ muốn lắng nghe ý kiến của người dân, từ tâm tư, vấn đề bức xúc, đến vấn đề thực hiện cơ chế, thể chế ở địa phương. Và coi việc huy động sức mạnh của toàn dân trong vấn đề thực thi, trong vấn đề tổ chức thực hiện các nhiệm vụ là cực kỳ quan trọng. Đó có thể nói chính là xây dựng một hệ thống chính quyền từ Trung ương đến địa phương lành mạnh, hiện đại và hiệu quả.
Qua việc này cũng nhằm giúp cho Chính phủ, cơ quan hành chính Trung ương chấn chỉnh việc thực thi pháp luật ở mức độ nào đó, cấp độ nào đó. Ví dụ như việc tạo những rào cản, tạo những khó khăn trong thực thi, phiền nhiễu, sách nhiễu trong thực thi thì thông qua cái này sẽ nắm được thông tin để kịp thời chấn chỉnh kỷ cương theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng.
Nhắc lại “vấn đề thời hạn giải quyết thế nào và nếu không trả lời thì sao?”, Bộ trưởng chia sẻ, không đặt vấn đề là không trả lời. Văn phòng Chính phủ là cơ quan tổng hợp chung, trên cơ sở đó phân nhiệm vụ, giao cho các bộ, ngành, địa phương. Nhiệm vụ này được Thủ tướng Chính phủ coi là một việc giao cho bộ, ngành, địa phương. Qua đó Tổ công tác của Thủ tướng sẽ kiểm tra, thanh tra, báo cáo với Thủ tướng tại phiên họp thường kỳ Chính phủ.

“Là một nhiệm vụ thì các bộ, ngành, địa phương phải có trách nhiệm trả lời. Và nếu như ở dưới xã, quận, huyện tổ chức không tốt thì đương nhiên chính quyền cấp tỉnh, thành phố phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng”, Bộ trưởng nói.
Về thời hạn trả lời, theo Bộ trưởng, trên cơ sở website hôm nay công bố, Văn phòng Chính phủ đang xây dựng quy chế hoạt động của website này nhưng chủ trương là tạo sự minh bạch, công khai và gắn kết gần hơn giữa Chính phủ với người dân và lấy mục tiêu Chính phủ hoạt động phục vụ doanh nghiệp và người dân.