Chính phủ quyết định tăng 7,4% lương hưu, trợ cấp từ ngày 1/1/2022

Oanh Trần
Chia sẻ

Kinhtedothi – Từ ngày 1/1/2022, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng sẽ điều chỉnh tăng 7,4%, áp dụng đối với 7 đối tượng.

7 đối tượng được tăng lương hưu, trợ cấp
Ngày 7/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Nghị định 108/2021/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hằng tháng.
Tại khoản 1, Điều 1, Nghị định 108/2021/NĐ-CP điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng đối với các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/1/2022, bao gồm:
Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an Nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.
Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 50/CP ngày 26/7/1995 của Chính phủ.
 Chính phủ quyết định tăng 7,4% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng cho 7 đối tượng từ ngày 1/1/2022. Ảnh: Thảo Trần.
Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 4/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 6/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 206-CP ngày 30/5/1979 của Hội đồng Chính phủ.
Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ bổ sung chính sách, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ xã và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi, bổ sung một số chính sách, chế độ đối với cán bộ xã, phường.
Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương (được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 6/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ).
Công an Nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ công an Nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong công an Nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương.
Quân nhân, công an Nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an Nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.
Các đối tượng quy định tại khoản 1, Điều 1 nghỉ hưu trước ngày 1/1/1995 sau khi thực hiện điều chỉnh mà có mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng dưới 2.500.000 đồng/tháng.
Tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng 7,4%
Theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP,  từ ngày 1/1/2022, sẽ điều chỉnh tăng thêm 7,4% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 12/2021 đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1.
Đồng thời, điều chỉnh tăng thêm đối với các đối tượng quy định tại  khoản 1 Điều 1: Tăng thêm 200.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng từ 2.300.000 đồng/người/tháng trở xuống; tăng lên bằng 2.500.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng từ 2.300.000 đồng/người/tháng đến dưới 2.500.000 đồng/người/tháng.
Mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng sau khi điều chỉnh là căn cứ để tính điều chỉnh lương hưu, trợ cấp ở những lần điều chỉnh tiếp theo.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần