[Chính sách bảo hiểm] Có bắt buộc phải tham gia bảo hiểm xã hội

PV
Chia sẻ Zalo

Câu hỏi:

"Tôi mới thành lập công ty TNHH 2 thành viên từ 3/2022 đến nay, chưa có lao động làm việc, chưa có nghiệp vụ phát sinh gì. Vì vậy ban lãnh đạo công ty như giám đốc, kế toán có bắt buộc phải tham gia BHXH không?” - Anh Kiều Thanh Hải (quận Ba Đình, Hà Nội).

BHXH Hà Nội trả lời:

Căn cứ Điều 2 Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 quy định về người tham gia BHXH bắt buộc bao gồm:

Người lao động là công dân Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả HĐLĐ được ký kết giữa đơn vị với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động. Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng (thực hiện từ ngày 1/1/2018) có hưởng tiền công, tiền lương hàng tháng phải tham gia BHXH bắt buộc.

Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.

Người quản lý DN, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.

Người sử dụng lao động tham gia BHXH bắt buộc bao gồm: cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; DN, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo HĐLĐ.

Như vậy nếu công ty của bạn thuộc các căn cứ nêu trên thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.