DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Chính sách mới về bảo hiểm, lao động tiền lương

08-10-2015 15:14
Kinhtedothi - Từ ngày 11/10 – 20/10/2015, nhiều chính sách mới liên quan đến bảo hiểm, lao động tiền lương, doanh nghiệp, tài chính nhà nước….bắt đầu có hiệu lực.
1. Hướng dẫn mới về tuyển dụng viên chức

Ngày 31/8/2015, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 04/2015/TT-BNV sửa đổi Thông tư 15/2012/TT-BNV hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức.

Theo đó, có một số điểm mới đáng chú ý như sau:

- Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm thẩm tra, xác minh văn bằng, chứng chỉ của người trúng tuyển bảo đảm chính xác trước khi ký hợp đồng làm việc (HĐLV).

- Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp thì người đứng đầu đơn vị này không thực hiện việc ký HĐLV và có văn bản gửi người đứng đầu đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

- Trường hợp kết quả trúng tuyển bị hủy bỏ thì người đứng đầu đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định tuyển dụng người có kết quả thấp hơn liền kề ở vị trí tuyển dụng đó nếu người đó đảm bảo đủ điều kiện theo quy định.

Thông tư 04/2015/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 15/10/2015.

2. Thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh BHYT

Từ ngày 15/10/2015, việc thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu được thực hiện theo Nghị định 70/2015/NĐ-CP, cụ thể:

- Các trường hợp thanh toán trực tiếp thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 31 Luật BHYT đã được sửa đổi, bổ sung. 

- Hồ sơ thanh toán trực tiếp bao gồm:

+ Giấy đề nghị thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh BHYT của người bệnh.

+ Các giấy tờ quy định tại Điều 15 Nghị định này.

+ Giấy ra viện hoặc đơn thuốc hoặc sổ khám bệnh.

+ Bản chính các chứng từ hợp lệ (hóa đơn mua thuốc, hóa đơn thu viện phí và các chứng từ có liên quan).

Ngoài ra, Nghị định này cũng nêu rõ quy trình, thời gian và mức thanh toán trực tiếp BHYT đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu.

Xem chi tiết tại Nghị định 70/2015/NĐ-CP.

3. Thứ tự thanh toán khi giải thể Công ty TNHH MTV Nhà nước

Từ ngày 15/10/2015, thứ tự ưu tiên thanh toán khi giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (công ty TNHH MTV) do nhà nước làm chủ sở hữu được thực hiện theo Thông tư 129/2015/TT-BTC.

Theo đó, toàn bộ số tiền thu được từ việc giải thể Công ty được xử lý theo thứ tự sau:

- Thanh toán các chi phí giải thể công ty.

- Thanh toán các khoản nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (nếu có) và các quyền lợi khác của người lao động tại công ty bị giải thể theo hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể, quy chế của công ty và chế độ hiện hành.

- Các khoản nợ thuế và nợ ngân sách nhà nước khác.

- Các khoản nợ có tài sản bảo đảm (trong đó, khoản nợ có tài sản đảm bảo toàn bộ được ưu tiên thanh toán trước khoản nợ có tài sản đảm bảo một phần).

-  Các khoản nợ không có tài sản bảo đảm.

Thông tư 129/2015/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 38/2005/TT-BTC.

4. Hướng dẫn mới về miễn, giảm quyền sử dụng đất

Thông tư 134/2015/TT-BTC hướng dẫn miễn, giảm tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở được giao không đúng thẩm quyền trước 15/10/1993 tại vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo.

Theo đó, mức miễn, giảm tiền sử dụng đất được quy định như sau:

Đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở: 

- Miễn tiền sử dụng đất tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo.

- Giảm 50% tiền sử dụng đất theo mức thu quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 8 Nghị định 45/2014/NĐ-CP, tức chỉ thu 20% tiền sử dụng đất theo giá đất ở quy định tại Bảng giá đất tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn.

Đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở: 

Hộ gia đình, cá nhân phải nộp 100% tiền sử dụng đất theo giá đất cụ thể tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất.

Thông tư 134/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/10/2015.

5. Hướng dẫn mới về thi hành án dân sự

Ngày 1/9/2015, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 11/2015/TT-BTP để sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư 08/2014/TT-BTP . 

- Hợp đồng thế chấp hoặc Hợp đồng tín dụng có điều khoản về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực).

- Văn bản xác nhận (có chữ ký và con dấu) của tổ chức tín dụng về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực).

Thông tư 11/2015/TT-BTP có hiệu lực  thi hành kể từ ngày 15/10/2015.

6. Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài

Từ ngày 16/10/2015, khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài được thực hiện theo quy định tại Thông tư 17/2015/TT-BGDĐT.

Theo đó, khung năng lực tiếng Việt được dùng để: 

- Làm căn cứ thống nhất đánh giá năng lực tiếng Việt của người nước ngoài.

- Làm căn cứ xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy; biên soạn hoặc lựa chọn học liệu; xây dựng tiêu chí kiểm tra, đánh giá ở từng cấp học và trình độ đào tạo.

- Làm căn cứ cho giáo viên, giảng viên lựa chọn và triển khai nội dung, cách thức giảng dạy, kiểm tra, đánh giá nhằm hỗ trợ người học đạt được các yêu cầu của chương trình đào tạo.

- Giúp người học hiểu được nội dung, yêu cầu đối với từng trình độ năng lực tiếng Việt và tự đánh giá năng lực của mình.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác, trao đổi giáo dục, công nhận văn bằng, chứng chỉ với các quốc gia sử dụng Khung tham chiếu chung Châu Âu về ngôn ngữ .

Xem chi tiết nội dung khung năng lực tiếng Việt tại Thông tư 17/2015/TT-BGDĐT.

7. Điều kiện phương tiện hoạt động trong biên giới biển Việt Nam    

 Từ ngày 20/10/2015, tàu thuyền nước ngoài hoạt động trong biên giới biển phải có các giấy tờ (bản chính) sau theo Nghị định 71/2015/NĐ-CP: 

- Giấy chứng nhận (GCN) đăng ký tàu thuyền do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia, vùng lãnh thổ mà tàu thuyền đó mang cờ quốc tịch cấp.

- GCN về an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường của tàu thuyền (với tàu cá phải có GCN về an toàn kỹ thuật do cơ quan đăng kiểm của quốc gia, vùng lãnh thổ mà tàu thuyền đó mang cờ quốc tịch hoặc cơ quan đăng kiểm Việt Nam cấp).

- Danh sách thuyền viên, hành khách hoặc số thuyền viên, nhân viên phục vụ, hành khách trên tàu; Hộ chiếu của thuyền viên, nhân viên phục vụ và hành khách đi trên tàu.

- Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp; GCN an toàn vô tuyến điện theo quy định pháp luật.

- Giấy phép hoạt động thủy sản do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp (với tàu cá).

- Giấy tờ về hàng hóa, vận chuyển hàng hóa trên tàu thuyền và giấy tờ khác có liên quan do pháp luật Việt Nam quy định.

Nghị định 71/2015/NĐ-CP thay thế Nghị định 161/2003/NĐ-CP.

8. Bổ sung dịch vụ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu

Ngày 20/8/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 35/2015/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định 02/2012/QĐ-TTg về Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

Theo đó, bổ sung các nội dung sau:

- Bổ sung vào số thứ tự 5: Dịch vụ thông tin di động mặt đất (hình thức thanh toán: trả trước).

- Bổ sung vào số thứ tự 10: Phát hành thẻ ghi nợ nội địa, mở và sử dụng dịch vụ tài khoản thanh toán (áp dụng cho khách hàng cá nhân), vay vốn cá nhân (nhằm mục đích tiêu dùng).

- Bổ sung vào số thứ tự 11: Bảo hiểm nhân thọ.

Đồng thời, Quyết định này còn sửa đổi tên của 04 hàng hóa, dịch vụ trong Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

Quyết định 35/2015/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2015.
TAG: