Cho ý kiến dự thảo Tờ trình Luật Thủ đô

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Chiều 24/4, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Tư Pháp Lê Thành Long và Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh, Tổ biên tập Luật Thủ đô đã họp cho ý kiến tiếp vào dự thảo Luật và dự thảo Tờ trình Chính phủ Dự án Luật Thủ đô.

Theo dự thảo, Tờ trình Luật Thủ đô mới sẽ gồm 4 chương với 35 điều (so với dự thảo Luật trình Quốc hội tháng 3/2011 tăng 3 điều và chỉnh sửa 14 điều, bao gồm bổ sung Điều 33 Chương IV quy định "Áp dụng pháp luật". Tổ biên tập cho rằng, việc bổ sung Điều này là cần thiết vì Hà Nội đương nhiên và chủ yếu phải áp dụng hệ thống pháp luật chung cho cả nước, chỉ trong một số ít trường hợp đặc thù thì theo Luật Thủ đô.

Đa số các ý kiến đồng tình với việc dành cho Thủ đô Hà Nội một số cơ chế, chính sách đặc thù cần thiết để tạo điều kiện cho Thủ đô làm tốt vai trò là đầu não của cả nước. Tuy nhiên, còn có ý kiến khác nhau về một số điều, như:  Điều 22 về Quản lý dân cư; Điều 23 về việc áp dụng mức xử phạt tiền đối với một số hành vi vi phạm hành chính ở nội thành cao hơn so với mức áp dụng chung cho cả nước… Theo Phó Chủ tịch TP Vũ Hồng Khanh quan điểm của TP, việc xây dựng Luật Thủ đô là để tạo động lực phát triển và quản lý đặc điểm đô thị theo hướng bảo đảm văn hiến, văn minh, gìn giữ bản sắc văn hóa tiêu biểu Thủ đô của cả nước…