Cho ý kiến nhiều dự án luật, tờ trình quan trọng

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo kế hoạch, hôm nay (25/2), Phiên họp thứ 15 của UBTVQH khai mạc và diễn ra trong hai ngày 25 và 26/2.

Tại phiên họp, UBTVQH sẽ cho ý kiến về Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú; các vấn đề còn có ý kiến khác nhau của Dự án Luật Phòng, chống khủng bố; xem xét, thông qua Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Đồng thời, thảo luận Tờ trình của Chính phủ về bố trí vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 và năm 2012 cho một số dự án quan trọng, cấp bách của các Bộ GTVT, Y tế, NN&PTNT; tờ trình của Tòa án Nhân dân tối cao đề nghị bổ sung thành viên Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao…