“Chốt” 243 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

D. Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 22/11, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư số 67/2014/QH13.

Các đại biểu ấn nút thông qua danh mục 243 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
Trước đó, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Báo cáo tiếp thu, chỉnh lý, giải trình dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục 4 của Luật đầu tư được Chính phủ trình Quốc hội theo trình tự, thủ tục rút gọn để thông qua trong một kỳ họp theo quy định tại Điều 8 Luật đầu tư.
Trong các ngày 9/11 và 17/11/2016, Quốc hội đã thảo luận ở Tổ và Hội trường về dự án Luật này. Đa số ý kiến đại biểu Quốc hội tán thành với Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và nhất trí với nội dung cơ bản của dự án Luật do Chính phủ trình, đồng thời, đóng góp nhiều ý kiến cho dự án Luật. Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Cơ quan chủ trì thẩm tra, Cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật.
Cơ bản nhất trí với Báo cáo tiếp thu, chỉnh lý, giải trình và dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư, đã có 456 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết, bằng 92,49% tổng số đại biểu Quốc hội. Số đại biểu Quốc hội tán thành là 410, bằng 83,16%.
Như vậy, sau khi được Quốc hội thông qua, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư sẽ bổ sung điểm g về “Kinh doanh pháo nổ” vào khoản 1 Điều 6 của Luật đầu tư.
Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2017, trừ ngành, nghề “Kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị” và ngành, nghề “Sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô” sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2017. Việc áp dụng chuyển tiếp đối với tổ chức, cá nhân đang đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề này sẽ được Chính phủ quy định.