Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn giảng bài tại lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn

Vân Hà
Chia sẻ

Kinhtedothi-  Chiều 10/11, tại Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã giảng bài tại lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030

Hoạt động của HĐND các cấp Hà Nội là “điểm sáng” trên cả nước

Chuyên đề Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn truyền đạt là “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp TP Hà Nội gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại TP Hà Nội - kinh nghiệm thực tiễn”.

Nội dung chuyên đề gồm 3 phần: Khái quát về vị trí, vai trò, cơ cấu tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND các cấp TP Hà Nội; kết quả của HĐND các cấp TP Hà Nội từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay; các nhiệm vụ, giải pháp, phương hướng trong thời gian tới để nâng cao chất lượng hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp TP Hà Nội.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn giảng bài tại lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn giảng bài tại lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030

Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND các cấp TP Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội; Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ, theo đó không tổ chức HĐND phường tại các quận và thị xã Sơn Tây.

Thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội, HĐND các cấp TP Hà Nội có nhiều điểm mới trong tổ chức và hoạt động. Phát huy vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND TP đã tập trung triển khai các nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả, đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương.

Đồng thời HĐND đã cùng với cả hệ thống chính trị triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn TP; thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, thực hiện hiệu quả việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và kiểm tra, giám sát thi hành pháp luật, góp phần xây dựng TP phát triển, văn minh, hiện đại.

Hoạt động của HĐND các cấp, đặc biệt là HĐND TP đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, được cử tri nhân dân Thủ đô ghi nhận, được lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và HĐND các tỉnh, TP đánh giá cao, là “điểm sáng”, là “hình mẫu” trong hoạt động của các cơ quan dân cử của cả nước.

Điểm mới của HĐND TP là sự chủ động phối hợp trong hoạt động giám sát giữa HĐND TP với Đoàn ĐBQH TP. Nhiều cuộc giám sát quan trọng của HĐND TP đã mời đại biểu Quốc hội ứng cử trên địa bàn tham dự, vừa phát huy được trí tuệ của đại biểu, vừa cung cấp thông tin, tạo tiếng nói thống nhất, hiệu quả trên diễn đàn dân cử cũng như nâng cao quy mô, chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát.

Quang cảnh buổi giảng bài tại lớp bồi dưỡng
Quang cảnh buổi giảng bài tại lớp bồi dưỡng

Bên cạnh đó, hoạt động chất vấn, giải trình tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng, được triển khai linh hoạt, phù hợp tình hình. Các đơn vị đã lựa chọn đúng và trúng các vấn đề để tổ chức chất vấn, giải trình, vì vậy các phiên giải trình diễn ra trong không khí sôi nổi, nghiêm túc, thẳng thắn, trách nhiệm với tinh thần xây dựng cao.

Nâng cao chất lượng kỳ họp và chất lượng nghị quyết của HĐND

Theo Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn, hiện nay, HĐND các cấp TP đang thực hiện rất tốt Đề án số 15 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp TP Hà Nội giai đoạn 2021 - 2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại TP Hà Nội”. Đây là một Đề án lớn, quan trọng, cấp thiết, đặc biệt trong nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm tiếp tục đổi mới, khắc phục các tồn tại, hạn chế; phát huy những kết quả tích cực đã đạt được để tạo sự chuyển biến đồng bộ, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của HĐND các cấp trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu thực tiễn TP theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII, Chương trình công tác số 01- CTr/TU, ngày 17/3/2021 của Thành ủy.

Cụ thể, Đề án đề ra 7 nhóm chỉ tiêu cụ thể và 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, giải pháp quan trọng cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với tổ chức bộ máy và hoạt động của HĐND các cấp TP. Cấp ủy các cấp thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời có ý kiến đối với hoạt động của HĐND cùng cấp, nhất là trong việc định hướng những vấn đề quan trọng, nhạy cảm ở địa phương thuộc trách nhiệm, thẩm quyền quyết định của HĐND. Quan tâm chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng; công tác quy hoạch, luân chuyển, điều động cán bộ là đại biểu HĐND chuyên trách để động viên và phát huy được năng lực, kinh nghiệm công tác của mỗi ĐB HĐND...

Các học viên tham dự lớp bồi dưỡng
Các học viên tham dự lớp bồi dưỡng

Chủ tịch HĐND TP nhấn mạnh việc tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa HĐND và các cơ quan liên quan trong hệ thống chính trị bằng việc xây dựng và ký kết các quy chế, quy trình phối hợp công tác. Đặc biệt là ký kết quy trình phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND cùng cấp trong việc cụ thể hóa các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Để nâng cao chất lượng hoạt động thời gian tới của HĐND các cấp, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh: HĐND các cấp cần tiếp tục thực hiện tốt chức năng quyết định và chức năng giám sát. Trong đó, cần nâng cao chất lượng kỳ họp và chất lượng nghị quyết của HĐND, trọng tâm là tăng cường công tác phối hợp giữa 3 cơ quan Thường trực HĐND - UBND - UB MTTQ cùng cấp trong việc chuẩn bị và tổ chức kỳ họp HĐND.

Thường trực HĐND và UBND cụ thể hóa quy trình phối hợp trong công tác chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết để trình HĐND đảm bảo chất lượng theo quy định của Luật. Tăng thời gian thảo luận, tranh luận tại Hội trường và thảo luận tại các Tổ đại biểu để phát huy trí tuệ của đại biểu HĐND đối với các nội dung kỳ họp.

Đối với chức năng giám sát, cần chuẩn hóa việc xây dựng chương trình giám sát, xác định rõ các mốc thời gian, làm rõ vai trò, trách nhiệm của cơ quan, tham mưu, giúp việc; xác định tiêu chí lựa chọn trong hoạt động giám sát; nâng cao hiệu lực hoạt động chất vấn tại phiên họp của Thường trực HĐND thông qua kết luận về chất vấn. Đồng thời, ban hành quy định về cách thức tổ chức hoạt động chất vấn tại Quy chế hoạt động hoặc nội quy kỳ họp của HĐND; về hoạt động giám sát tại chính quyền đô thị; việc nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát.

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên cũng trao đổi về các nội dung liên quan đến thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, đồng thời kiến nghị TP khi sửa đổi Luật Thủ đô cần đề xuất tăng đại biểu HDNĐ chuyên trách; tăng thẩm quyền cho Thường trực HĐND các cấp trong quyết định các vấn đề cấp bách của địa phương.