DÒNG SỰ KIỆN. * HỘI NGHỊ VĂN HÓA TOÀN QUỐC * KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XV * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn: Huy động người dân tham gia tích cực vào thực hiện quy hoạch phát triển văn hoá

Linh Nguyễn
19-10-2021 17:52
Kinhtedothi-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị để thực hiện tốt hơn Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND của HĐND TP, quận Hà Đông trước hết cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền, nâng cao nhận thức để tạo được sự đồng thuận, huy động đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia vào quá trình xây dựng, phát triển văn hoá.
Chiều nay (19/10), Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm trưởng đoàn giám sát của Thường trực HĐND TP đã tiến hành giám sát tại quận Hà Đông về việc thực hiện Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của HĐND TP về quy hoạch phát triển văn hóa Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến 2030. Cùng tham gia đoàn có Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên; lãnh đạo các Ban, Văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội và HĐND TP; lãnh đạo các sở, ngành liên quan của TP.
Đoàn đã đến giám sát thực tế tại làng nghề dệt lụa Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông.
Trong buổi làm việc tại UBND quận Hà Đông, Phó Chủ tịch UBND quận Phạm Thị Hòa cho hay, Nghị quyết 11/2012/NQ-HĐND ra đời đã nhanh chóng được các cấp ủy đảng, chính quyền quận triển khai, Nhân dân đồng tình hưởng ứng, tạo gắn kết chặt chẽ giữa văn hoá với các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển KT-XH, đảm bảo AN-QP của địa phương. Thực hiện 5 mục tiêu và nội dung, chỉ tiêu của Nghị quyết gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, phong trào thi đua yêu nước, giáo dục truyền thống và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân quận đã nhận thức sâu sắc hơn về tầm quan trọng của sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra được thực hiện đầy đủ, toàn diện, hiệu quả trên các mặt công tác; một số phong trào và cuộc vận động lớn được triển khai sâu rộng thu hút đông đảo tầng lớp Nhân dân tham gia…
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cùng đoàn giám sát tiến hành giám sát thực tế tại Làng nghề dệt lụa Vạn Phúc, quận Hà Đông 
Cụ thể, đến năm 2020 quận đã đạt tỷ lệ Gia đình văn hóa đạt 90,2%, Tổ dân phố văn hóa đạt 80,4%; tỷ lệ nhà văn hóa (điểm sinh hoạt cộng đồng) đạt 80,4% tổng số tổ dân phố; có 92/142 di tích trên địa bàn được xếp hạng. Thực hiện công tác tu bổ tôn tạo di tích đã được xếp hạng, với 60 di tích đã xuống cấp, đến nay 22 di tích quốc gia và 15 di tích cấp TP đã được tu bổ… Làng nghề truyền thống dệt lụa Vạn Phúc đã được UBND TP phê duyệt nhiệm vụ “Quy hoạch chi tiết bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống kết hợp du lịch tại làng dệt lụa Vạn Phúc”, các làng nghề rèn Đa Sỹ và mộc Thượng Mạo cũng được đầu tư nhằm bảo tồn và gìn giữ nghề truyền thống. Cùng đó, quận luôn chú trọng công tác quy hoạch, tập trung nguồn lực đầu tư tạo không gian sinh hoạt văn hóa, TDTT cho Nhân dân, đến nay trên địa bàn có: Vườn hoa Hà Đông (phường Yết Kiêu), vườn hoa Nguyễn Trãi (phường Nguyễn Trãi), 3 sân vận động, 126 sân cầu lông,, 51 điểm được lắp đặt dụng cụ TDTT ngoài trời… 
Nhằm phát hiện, xử lý kịp thời, đúng quy định các vi phạm trong lĩnh vực quản lý văn hoá, quận cũng chú trọng tăng cường hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra trên địa bàn. Trong đó, UBND quận chỉ đạo các phòng ngành tổng kiểm tra toàn bộ cơ sở kinh doanh karaoke, qua đó đình chỉ hoạt động 11 cơ sở, lập biên bản vi phạm hành chính 22 cơ sở; thường xuyên kiểm tra, rà soát 155 điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng về tuân thủ thực hiện các điều kiện hoạt động…
Lắng nghe các ý kiến và qua nắm bắt thực tế, các thành viên đoàn giám sát đánh giá, thực hiện Nghị quyết 11/2012/NQ-HĐND và các quyết định, kế hoạch của TP về Quy hoạch phát triển văn hóa Hà Nội, quận Hà Đông đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương tập trung thực hiện thông qua việc ban hành, cụ thể hóa các nghị quyết, kế hoạch, chương trình phát triển văn hóa gắn với kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương; phối hợp các sở, ban, ngành TP tổ chức hiệu quả công tác quy hoạch văn hóa.
Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn thay mặt đoàn giám sát biểu dương những kết quả quận Hà Đông đã đạt được trong quá trình tổ chức triển khai Nghị quyết của HĐND TP, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa cơ sở, đời sống văn hóa của Nhân dân ngày càng phong phú.
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu trong buổi làm việc tại UBND quận Hà Đông 
Trong đó Chủ tịch HĐND TP nhấn mạnh, 9 năm qua, quận Hà Đông đã có sự nghiêm túc, trách nhiệm và sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết này, với hàng chục văn bản chỉ đạo, thực hiện tốt đề án về bảo tồn phát huy giá trị lịch sử văn hóa trên địa bàn, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, có những sản phẩm cụ thể... Các phong trào thi đua được thực hiện tốt, công tác tu bổ tôn tạo di tích cũng như đầu tư nâng cao tỷ lệ nhà văn hóa đạt kết quả tích cực, đã dành hơn 800 tỷ đồng kinh phí dành cho công tác phát triển văn hóa…
Nhấn mạnh lại một số hạn chế, tồn tại, Chủ tịch HĐND TP đề nghị, để thực hiện tốt hơn Nghị quyết này, quận Hà Đông trước hết cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền, nâng cao nhận thức để tạo được sự đồng thuận, huy động đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia vào quá trình xây dựng, phát triển văn hoá. Trên cơ sở Nghị quyết 11, cần cập nhật và liên thông với Chương trình 06 của Thành ủy, thực hiện hiệu quả hơn, với mục tiêu cuối cùng là tạo ra các sản phẩm văn hóa có chất lượng. Cùng đó, chú trọng bảo tồn các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể; quan tâm đầu tư vườn hoa, công viên cho người dân… Riêng với làng nghề dệt lụa Vạn Phúc, quận cần xây dựng kế hoạch điều chỉnh để thực hiện quy hoạch văn hóa.
“Công tác quy hoạch văn hóa cần được gắn chặt với phát triển KT-XH, trong đó gắn vào điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thủ đô; liên thông với quy hoạch các ngành như công thương, nông nghiệp, du lịch, giao thông… Đồng thời, quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ làm công tác văn hóa” - Chủ tịch HĐND TP nhấn mạnh.