DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Bích Ngọc: “Đại biểu HĐND TP nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp ý kiến tâm huyết”

Linh Nguyễn - Thanh Hải
03-12-2019 08:54
Kinhtedothi-"Năm 2019 là năm ghi nhận tinh thần đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND được lan tỏa mạnh mẽ từ Thành phố đến cơ sở. Các hoạt động của HĐND các cấp được triển khai quyết liệt, bài bản, kỷ luật, kỷ cương mang lại hiệu quả cao, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của toàn Thành phố" - Phó Bí thư Thành ủy Chủ tịch HĐND TP, Phó Chủ tịch Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 11 HĐND TP khóa XV sáng nay.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Phó Bí thư Thành ủy Chủ tịch HĐND TP, Phó Chủ tịch Đoàn Đại biểu (ĐB) Quốc hội TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định: Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, HĐND TP Hà Nội khóa XV tiến hành Kỳ họp thứ 11 để thực hiện các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. 

Năm 2019 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, bởi là năm bản lề trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Với quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết, Đảng bộ, chính quyền TP tiếp tục chọn chủ đề công tác là “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” để tập trung quyết liệt chỉ đạo, điều hành, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội của Thủ đô. 

 Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu khai mạc kỳ họp.

Cùng với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ TP đến cơ sở, cố gắng nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân Thủ đô, kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2019 tiếp tục có bước phát triển tiến bộ, cả 22/22 chỉ tiêu phát triển dự kiến đều đạt, trong đó có 7 chỉ tiêu vượt kế hoạch (GRDP/người, vốn đầu tư xã hội, xuất khẩu, BHXH tự nguyện, giảm nghèo, tỷ lệ thất nghiệp thành thị, nước sạch nông thôn). Quốc phòng được củng cố, ANCT-TTATXH được đảm bảo.

Theo Chủ tịch HĐND TP, năm 2019 cũng là năm ghi nhận tinh thần đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND được lan tỏa mạnh mẽ từ TP đến cơ sở. Các hoạt động của HĐND các cấp được triển khai quyết liệt, bài bản, kỷ luật, kỷ cương mang lại hiệu quả cao, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ KT-XH của toàn TP. Bên cạnh các hoạt động kỳ họp, giám sát, chất vấn… đã được thực hiện tốt từ nhiều năm, giám sát của các tổ ĐB HĐND TP năm 2019 có đột phát về số lượng và chất lượng (30 tổ ĐB dự kiến tiến hành 39 cuộc giám sát, khảo sát, tăng 16 cuộc so với năm 2018 tại địa bàn ứng cử). Việc tổ chức các phiên giải trình của Thường trực HĐND các cấp cũng được thực hiện rất hiệu quả, tập trung vào các nội dung bức xúc, nổi cộm của TP, được cử tri và Nhân dân quan tâm (năm 2019, Thường trực HĐND TP, quận, huyện, thị xã tổ chức được 59 phiên giải trình, tăng 21 cuộc so với năm 2018), qua đó góp phần tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đề xuất các giải pháp, khẳng định hiệu quả tích cực của hoạt động giải trình trong việc nâng cao hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Qua thống kê, số kiến nghị trong các phiên gải trình được triển khai thực hiện đạt cao.

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020 và cho cả nhiệm kỳ, đồng chí nhấn mạnh: Kỳ họp HĐND TP lần thứ 11 này có nhiệm vụ hết sức quan trọng, đó là HĐND TP đánh giá khách quan, toàn diện về những kết quả đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, thu chi ngân sách, bảo đảm QP-AN năm 2019, đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, yếu kém, đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2020 với những giải pháp khả thi, phù hợp thực tiễn Thủ đô. Cũng tại Kỳ họp này, căn cứ vào các quy định của Luật và tình hình thực tiễn của TP,  HĐND TP sẽ xem xét, thảo luận và thông qua 14 báo cáo, 6 nghị quyết thường kỳ, 6 báo cáo và 16 nghị quyết chuyên đề. Đây là những chuyên đề rất quan trọng cho quá trình điều hành của các cấp chính quyền và đáp ứng yêu cầu của cử tri như: Kiện toàn sắp xếp thôn, tổ dân phố thuộc TP trên cơ sở đề án của các quận, huyện, thị xã; Đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc TP; một số chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề TP; một số mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND TP...

Theo Chủ tịch HĐND TP, nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND theo hướng Nghị quyết phải sát thực tiễn; trong quá trình chuẩn bị Kỳ họp, HĐND-UBND-UBMTTQ TP, các ban HĐND, các cơ quan chuyên môn chủ trì soạn thảo đã phối hợp chặt chẽ, ngay từ đầu để thống nhất nội dung, bảo đảm đúng thẩm quyền, đúng quy định pháp luật; đồng thời có nội dung HĐND đi giám sát trực tiếp hoặc khảo sát trước kỳ trình HĐND và chủ động báo cáo, xin ý kiến Thường trực, Ban Thường vụ và Thành ủy theo quy chế làm việc. MTTQ đã tiến hành tổ chức phản biện 4 nội dung kỳ họp - đây là kỳ họp số lượng các chuyên đề MTTQ tổ chức phản biện nhiều nhất từ trước đến nay. Các ý kiến này là cơ sở giúp HĐND thảo luận và quyết định bảo đảm nghị quyết đi vào cuộc sống.

Đáng chú ý, tại kỳ họp này, Thường trực HĐND TP tiếp tục đổi mới quy trình thông qua nghị quyết nhưng vẫn đảm bảo các quy định của Luật và giúp ĐB tiếp cận các nội dung một cách khoa học, đó là: Gom các nhóm vấn đề có nội dung, tính chất liên quan để thảo luân, thông qua nghị quyết; gợi ý thảo luận tại tổ những nội dung các Ban sau khi thẩm tra thấy cần phải tập trung để có sự đồng thuận cao; đồng thời yêu cầu các ngành của UBND TP giải trình bằng văn bản các nội dung ĐB có ý kiến để gửi ĐB nghiên cứu.

Bên cạnh đó, HĐND TP thực hiện quyền giám sát trực tiếp thông qua hoạt động chất vấn, tái chất vấn của ĐB HĐND đối với UBND TP và các cơ quan liên quan. Để chuẩn bị cho Kỳ họp, Thường trực đã gửi phiếu xin ý kiến đến các ĐB về nội dung chất vấn, tổng hợp qua các kiến nghị của cử tri và trực tiếp giám sát, làm việc với các cơ quan liên quan trước khi quyết định nội dung chất vấn. Đặc biệt, tại Kỳ họp, HĐND sẽ dành một ngày để chất vấn và trả lời chất vấn dự kiến với 3 nhóm vấn đề: Tình hình và kết quả công tác quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn trên địa bàn TP; việc thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các trường ngoài công lập trên địa bàn TP hiện nay; công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019 trên địa bàn TP. Đây là những vấn đề trong nhiệm kỳ này HĐND chưa chất vấn sâu thành chuyên đề, đồng thời cũng là những vấn đề cử tri quan tâm, nêu ý kiến qua các kỳ tiếp xúc cử tri.

“Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND TP thông qua kỳ họp là yêu cầu HĐND đặt ra cũng là mong muốn của ĐB HĐND và cử tri. Trong quá trình đổi mới, để đạt được yêu cầu của ĐB và cử tri, Thường trực HĐND TP rất mong sự cộng tác, góp ý và thực hiện nghiêm túc của các vị ĐB HĐND TP. Thường trực HĐND đã chia tổ thảo luận, dành thời gian thích đáng để nhiều ĐB  được tham gia thể hiện chính kiến của mình xung quanh những vấn đề lớn, quan trọng của Thủ đô. Tại kỳ họp, Chủ tọa kỳ họp khuyến khích các ĐB tranh luận, thảo luận thấu đáo các nội dung trước khi HĐND quyết định. Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi trân trọng đề nghị các vị ĐB HĐND TP nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, dân chủ thảo luận, đóng góp ý kiến tâm huyết, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của cử tri, góp phần vào thành công của Kỳ họp, đáp ứng niềm tin của cử tri và Nhân dân Thủ đô”, Chủ tịch HĐND TP nhấn mạnh. .