Chủ tịch HĐND TP: Phối hợp chặt chẽ, thực hiện hiệu quả Đề án số 15-ĐA/TU

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Để thực hiện hiệu quả Đề án số 15-ĐA/TU, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị toàn TP tiếp tục tăng cường công tác phối hợp giữa HĐND-UBND-UB MTTQ và các tổ chức chính trị, xác định là nhiệm vụ chính trị, vì mục tiêu chung của TP và các địa phương.

Sáng nay, 1/7, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Đề án số 15-ĐA/TU ngày 12/5/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp TP Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại TP Hà Nội”.

Hội nghị thực hiện theo hình thức trực tiếp từ Hội trường Thành ủy kết nối trực tuyến tới 30 điểm cầu tại các quận, huyện, thị ủy của TP.

Quang cảnh Hội nghị quán triệt, triển khai Đề án số 15-ĐA/TU ngày 12/5/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy 
Quang cảnh Hội nghị quán triệt, triển khai Đề án số 15-ĐA/TU ngày 12/5/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy 

Chủ trì Hội nghị có: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Phó Trưởng Đoàn đại biểu (ĐB) Quốc hội TP Nguyễn Ngọc Tuấn; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà; Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên.

Dự Hội nghị còn có lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, đại diện các Ban Đảng của T.Ư, các Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các Ban HĐND TP, các đơn vị, sở, ban, ngành, các Ban HĐND, các ĐB HĐND TP…

Nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu dân cử

Tại đây, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo thực hiện phân công của Ban Thường vụ Thành ủy đã giới thiệu, quán triệt một số nội dung cơ bản của Đề án số 15-ĐA/TU ngày 12/5/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy. Theo đó, Đề án có kết cấu 4 phần: Sự cần thiết, căn cứ xây dựng Đề án; quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể; nhiệm vụ, giải pháp; tổ chức thực hiện. Mục tiêu chính đặt ra là tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của HĐND các cấp; nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, chất lượng hoạt động của ĐB dân cử; phát huy hơn nữa vai trò của HĐND thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân Thủ đô. Đồng thời, nhằm thực hiện hiệu quả về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội theo Kết luận số 46-KL/TW ngày 19/4/2019 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 97/2019/QH14 ngày 28/11/2019 của Quốc hội.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo giới thiệu, quán triệt một số nội dung cơ bản của Đề án số 15-ĐA/TU
Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo giới thiệu, quán triệt một số nội dung cơ bản của Đề án số 15-ĐA/TU

Bảy nhóm chỉ tiêu cụ thể được xác định: 100% cấp ủy quận, huyện, thị xã và xã, thị trấn ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của HĐND quận, huyện thị xã và xã, thị trấn, đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai và quán triệt Đề án đến 100% chi bộ cơ sở trực thuộc và chi bộ, đảng viên; 100% mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII, các chương trình, đề án, kế hoạch của Thành ủy và cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 được cụ thể hóa tại các nghị quyết của HĐND các cấp; phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; 100% ĐB HĐND các cấp được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hằng năm, đặc biệt quan tâm ĐB HĐND hoạt động chuyên trách; HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND các cấp, các tổ ĐB HĐND cấp TP và cấp huyện tăng cường giám sát, khảo sát chuyên đề đảm bảo số lượng, chất lượng (HĐND các cấp tổ chức ít nhất 2 cuộc giám sát, Thường trực HĐND các cấp tổ chức ít nhất 4 cuộc giám sát, chất vấn, giải trình giữa 2 kỳ họp, các Ban của HĐND các cấp tổ chức ít nhất 2-4 cuộc giám sát, khảo sát…).

Đồng thời, 100% ĐB HĐND thực hiện tiếp công dân theo quy định, 100% kiến nghị cử tri, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến HĐND, ĐB HĐND được chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết; hằng năm Thường trực HĐND, tổ ĐB HĐND tổ chức ít nhất 1 cuộc tiếp xúc cử tri (TXCT) chuyên đề; hằng quý Thường trực HĐND TP tổ chức giao ban chuyên đề về hoạt động của HĐND các cấp với Thường trực HĐND cấp huyện, cấp xã và khuyến khích Thường trực HĐND huyện, thị xã tổ chức giao ban chuyên đề với Thường trực HĐND xã, thị trấn 6 tháng/lần.

Để tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án 15-ĐA/TU được thực hiện hiệu quả, Ban Thường vụ Thành ủy đã phân công và giao nhiệm vụ cụ thể cho Đảng đoàn HĐND TP, Ban cán sự Đảng UBND TP và các quận, huyện, thị ủy quán triệt sâu sắc Đề án; chủ động phối hợp, xây dựng các chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện đầy đủ 5 quan điểm, 2 mục tiêu, 7 nhóm chỉ tiêu và 5 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Đồng thời, phân công Đảng đoàn MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội theo chức năng, nhiệm vụ chủ động, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với HĐND trong các hoạt động, đặc biệt trong tuyên truyền nâng cao nhận thức của Nhân dân về vai trò, vị trí, chức năng của HĐND các cấp; vận động Nhân dân tham gia giám sát, TXCT; phối hợp theo dõi, đôn đốc giải quyết kiến nghị cử tri, khiếu nại, tố cáo của công dân; tổ chức lấy ý kiến Nhân dân và tổ chức phản biện xã hội những nội dung cơ chế, chính sách của TP liên quan trực tiếp đến đông đảo Nhân dân.

Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Quí Tiên trình bày những nội dung cơ bản trong Kế hoạch 245-KH/ĐĐ ngày 6/6/2022 của Đảng đoàn HĐND TP
Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Quí Tiên trình bày những nội dung cơ bản trong Kế hoạch 245-KH/ĐĐ ngày 6/6/2022 của Đảng đoàn HĐND TP

Cũng tại Hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên đã trình bày những nội dung cơ bản trong Kế hoạch 245-KH/ĐĐ ngày 6/6/2022 của Đảng đoàn HĐND TP về triển khai thực hiện Đề án số 15-ĐA/TU. Kế hoạch đặt ra các yêu cầu chính là: Quán triệt sâu rộng, đầy đủ ý nghĩa, nội dung của Đề án số 15-ĐA/TU trong hệ thống HĐND các cấp và các cơ quan, đơn vị liên quan tới hoạt động của HĐND các cấp ở TP; cụ thể hóa Đề án, bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án thành Kế hoạch của Đảng đoàn HĐND để lãnh đạo, chỉ đạo Thường trực HĐND, các ban và tổ ĐB HĐND với các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, phù hợp thực tiễn ở TP. Đồng thời, yêu cầu thông qua triển khai Kế hoạch sẽ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đoàn HĐND đối với Thường trực HĐND, các ban, tổ ĐB và ĐB HĐND TP; công tác phối hợp của Thường trực HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp TP trong tổ chức triển khai thực hiện Đề án.

Trong Kế hoạch này, Đảng đoàn HĐND TP xác định các nội dung chính gồm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, xây dựng kế hoạch, kiểm tra giám sát việc thực hiện Đề án và thực hiện các nhóm giải pháp về: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với tổ chức bộ máy và hoạt động của HĐND các cấp TP; nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính chuyên nghiệp của Thường trực HĐND, các ban, các tổ ĐB và ĐB HĐND TP; nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức các kỳ họp HĐND TP; nâng cao chất lượng, đổi mới hoạt động giám sát của HĐND TP; nâng cao chất lượng công tác TXCT, tiếp công dân và đôn đốc giải quyết kiến nghị của cử tri, đơn thư khiếu nại của công dân; nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp trong công tác tham mưu, phục vụ của bộ máy giúp việc HĐND TP; nâng cao chất lượng hoạt động HĐND tại các quận, thị xã không tổ chức HĐND phường.

Khẩn trương cụ thể hóa tại địa phương, đơn vị

Tham luận về triển khai thực hiện Đề án 15-ĐA/TU, các đại biểu đã bày tỏ thống nhất với nội dung Đề án, khẳng định sẽ khẩn trương cụ thể hóa Kế hoạch của TP để thực hiện các giải pháp tại đơn vị, địa phương mình đảm bảo hiệu quả nhất, song cũng nêu những kiến nghị đề xuất cụ thể.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP  Hà Nội Đàm Văn Huân tham luận
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP  Hà Nội Đàm Văn Huân tham luận

Trong đó, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đàm Văn Huân thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 97 của Quốc hội gắn liền với điều chỉnh Luật Thủ đô theo hướng nghiên cứu mở rộng chính quyền đô thị trên phạm vi toàn TP, hướng tới điều hành chính quyền 1 cấp HĐND.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đinh Mạnh Hùng cho rằng, TP cần tiếp tục nghiên cứu đề xuất các mô hình chính quyền phù hợp tại quận, huyện, thị xã, xã, thị trấn nhằm phát huy hết tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô, xứng đáng với vai trò trung tâm chính trị-hành chính quốc gia.

Đại diện cho các quận, Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến cho hay, tại quận sẽ tập trung vào 4 nhóm giải pháp, trong đó nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND, các ban, tổ ĐB HĐND và phiên giải trình của Thường trực HĐND giữa các kỳ họp; xây dựng kế hoạch giám sát một cách chặt chẽ, khoa học, không chồng chéo.

Từ điểm cầu huyện Thanh Oai, Bí thư Huyện ủy Bùi Hoàng Phan cho rằng, trong việc bố trí cấp ủy tham gia HĐND, tùy điều kiện cụ thể nên bố trí đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy là Chủ tịch HĐND huyện, Phó Chủ tịch HĐND huyện chuyên trách là Ủy viên Ban Thường vụ hoặc Ủy viên Ban Chấp hành; Trưởng các Ban HĐND là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành… Đồng thời, thông qua các khâu công tác cán bộ cần tạo điều kiện trong bố trí số lượng cán bộ HĐND để tạo nguồn, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo.

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Sơn Tây Nguyễn Quang Hán đề nghị TP sớm ban hành hướng dẫn quy trình cụ thể để tổ chức tốt giám sát chuyên đề của HĐND, nhất là của cấp huyện phải có 2 cuộc, giúp địa phương tránh bị lúng túng.

Điều hành phần thảo luận, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh, Đề án 15-ĐA/TU được ban hành được hơn 1 tháng, nhưng qua ý kiến phát biểu của đại diện các địa phương và MTTQ Việt Nam TP, Sở Nội vụ cho thấy các đơn vị đã rất tích cực, chủ động vào cuộc triển khai các giải pháp, không chờ đến khi Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Đề án. Các kiến nghị được nêu ra rất sát thực tiễn, rõ nét. Đề nghị các cơ quan chuyên môn tổng hợp đẩy đủ các ý kiến, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy; theo sát, hướng dẫn các đơn vị, để kịp thời điều chỉnh, bổ sung những giải pháp cho phù hợp trong triển khai thực hiện Đề án; các địa phương sớm quán triệt, phổ biến đến đông đảo cử tri, người dân về nội dung, kế hoạch thực hiện Đề án.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu kết luận Hội nghị
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu kết luận Hội nghị

Phản biện xã hội những nội dung liên quan trực tiếp người dân

Thay mặt Thường trực Thành ủy kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đã gợi mở một số vấn đề để các đơn vị, địa phương nghiên cứu trong quá trình triển khai thực hiện Đề án sao cho hiệu quả.

Đó là, các cấp ủy, tổ chức đảng phải nghiên cứu, quán triệt, nhận thức đầy đủ, sâu sắc nội dung Đề án; thống nhất cao trong nhận thức về các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp - xác định rõ đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị chứ không chỉ là nhiệm vụ của HĐND, Thường trực HĐND, các ban hay ĐB HĐND, nhấn mạnh sự lãnh đạo của Đảng giữ vai trò quan trọng, chủ động trong hoạt động của HĐND là nòng cốt. Đồng thời, Đảng đoàn HĐND TP cần phối hợp Ban Tổ chức Thành ủy, Ban cán sự Đảng UBND TP và các Ban Đảng Thành ủy thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Đề án của các cấp ủy và Thường trực HĐND các cấp; tham mưu lồng ghép các nội dung kiểm tra, giám sát của TP. Các quận, huyện, thị ủy khẩn trương ban hành kế hoạch và tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện Đề án; hàng năm sơ kết, báo cáo cấp ủy, HĐND, Thường trực HĐND cấp trên.

Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐND TP đề nghị tiếp tục tăng cường công tác phối hợp giữa HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị, xác định đây là nhiệm vụ chính trị, vì mục tiêu chung của TP và các địa phương. “Ở cấp TP, Thường trực HĐND, Đoàn ĐB Quốc hội, UBND và Ủy ban MTTQ TP đã ký kết quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2021-2026, nên tôi đề nghị Ban cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo các sở, ngành chuyên môn phối hợp chặt chẽ các Ban của HĐND TP; chỉ đạo UBND các cấp phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, các ban, ĐB HĐND cùng cấp trong việc cụ thể hóa và triển khai thực hiện Đề án. Đảng đoàn MTTQ TP cần chỉ đạo MTTQ các cấp thường xuyên phối hợp chặt chẽ với HĐND trong các hoạt động, đặc biệt trong tuyên truyền nâng cao nhận thức Nhân dân về vai trò, vị trí, chức năng của HĐND các cấp; tổ chức lấy ý kiến Nhân dân và phản biện xã hội những nội dung cơ chế, chính sách của TP liên quan trực tiếp đông đảo Nhân dân”- Chủ tịch HĐND TP nêu rõ.

Cùng đó, Chủ tịch HĐND TP đề nghị toàn TP thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động HĐND các cấp và gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị, củng cố chính quyền nông thôn - đòi hỏi sự chủ động, đổi mới, trách nhiệm, tính chuyên nghiệp của Thường trực HĐND, các ban, tổ ĐB HĐND và mỗi ĐB HĐND các cấp, trong đó phải bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và các nhóm chỉ tiêu chủ yếu trong Đề án để triển khai thực hiện linh hoạt, sáng tạo phù hợp điều kiện thực tiễn địa phương. Riêng với ĐB HĐND các cấp, cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của người ĐB; phối hợp chặt chẽ cấp ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp để triển khai các hoạt động hiệu quả, thực chất.

Đồng thời, Chủ tịch HĐND TP đề nghị tiếp tục quan tâm, kiện toàn tổ chức bộ máy, đảm bảo số lượng ĐB HĐND hoạt động chuyên trách ở các cấp theo của luật. Ban Thường vụ các quận, huyện, thị ủy nhất là ở các quận, huyện, thị xã còn thiếu số ĐB chuyên trách theo quy định phải có phương án kiện toàn tăng cường ngay số ĐB HĐND hoạt động chuyên trách; xây dựng lộ trình từng bước bổ sung nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ có các đồng chí là Ủy viên Thường trực HĐND tham gia trong cơ cấu- phấn đấu tỷ lệ cao hơn nhiệm kỳ trước. Thường trực HĐND các cấp cũng cần tăng chủ động tham mưu cấp ủy đảng về công tác quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo, giới thiệu, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ là ĐB HĐND, nhất là số ĐB HĐND hoạt động chuyên trách và cán bộ tham mưu giúp việc trực tiếp cho HĐND; bố trí kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ hiệu quả hoạt động HĐND. Riêng với các quận và thị xã Sơn Tây thực hiện Nghị quyết 97 của Quốc hội không tổ chức HĐND tại các phường, các tổ ĐB HĐND TP, Thường trực HĐND, các ban và ĐB HĐND cần tăng cường hơn vai trò, trách nhiệm, quyền hạn trong các hoạt động, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết này.