Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: “Quyết tâm thi đua phấn đấu ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm”

Công Thọ - Thủy Tiên
Chia sẻ

Kinhtedothi – Chủ tịch UBND TP Hà Nội kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, công nhân viên, người lao động toàn Thành phố phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, kế hoạch 5 năm 2016 – 2020.

Ngày 11/12, UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán thu chi ngân sách, tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2020 của TP Hà Nội.
Phát biểu tại hội nghị, thay mặt UBND Thành phố, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bày tỏ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến và sẽ nghiêm túc, quyết liệt chủ động, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả đến tất cả các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị của Thành phố; quyết tâm hoàn thành với mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020.
 Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung phát biểu tại hội nghị
Theo Chủ tịch, năm 2020, năm cuối của kỳ Kế hoạch 5 năm 2016-2020, năm có nhiều ngày Lễ lớn: Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng, 75 năm thành lập Nước, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
Thành phố đã lựa chọn chủ đề: “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp”.
Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TP cho rằng, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, nhưng cũng còn không ít khó khăn, thách thức, một mặt đến từ những hạn chế, yếu kém, tồn tại trong nội tại nền kinh tế. Mặt khác, do các tác động, biến đổi khó lường của tình hình thế giới tác động tới nước ta, trong đó có Thủ đô Hà Nội.
Trong bối cảnh đó, Thành phố cần phải thực hiện nghiêm túc với quyết tâm cao nhất các nội dung, phương châm chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, không ngừng nỗ lực phấn đấu, phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm vượt qua các thách thức để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2020; mục tiêu, chỉ tiêu của Đại hội Đảng Thành phố, Nghị quyết HĐND Thành phố đã quyết nghị cho 5 năm 2016-2020.
Về các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, Năm 2020, Thành phố đã giao 27 chỉ tiêu phát triển KT-XH, biên chế, thu chi ngân sách. Chủ tịch đề nghị các sở, ngành, quận huyện triển khai giao kế hoạch tới các đơn vị với tinh thần giao đủ, giao đúng và không thấp hơn các chỉ tiêu Thành phố giao; Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; tăng cường thu hút nước ngoài, đầu tư tư nhân trong nước, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công để tăng quy mô vốn đầu tư xã hội.
Về dự toán thu - chi ngân sách, theo Chủ tịch, dự toán thu NSNN trên địa bàn là 278.805 tỷ đồng, bằng mức dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, tăng 5,3% so với ước thực hiện năm 2019. Đề nghị Cục Thuế, Cục Hải quan Thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tập trung đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ thu NSNN trên địa bàn, triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp, biện pháp thu NSNN, đặc biệt, chú trọng công tác thu hồi nợ đọng thuế. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2020.
Các đơn vị đảm bảo hiệu quả chi ngân sách, chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, giảm chi thường xuyên để ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển. Bố trí dự toán chi thường xuyên để thực hiện đầy đủ các các chế độ, chính sách đã ban hành, nhất là các chế độ chi đảm bảo an sinh xã hội và chế độ tiền lương cho cán bộ công chức, viên chức. Chi đầu tư xây dựng cơ bản phải tập trung nhằm nâng cao hiệu quả vốn đầu tư; đồng thời lập dự toán chi phải đúng tính chất nguồn kinh phí và đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.
Về kế hoạch đầu tư công, năm 2020, Thành phố giao Kế hoạch vốn đầu tư phát triển 44.918 tỷ đồng, trong đó cấp Thành phố là 28.104 tỷ đồng; cấp quận, huyện là 16.814 tỷ đồng. UBND Thành phố yêu cầu các sở, ngành, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình chuyên ngành của Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã tập trung quyết liệt triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm; khắc phục tồn tại hạn chế trong việc chậm giải ngân kế hoạch vốn được giao.
Chủ tịch UBND TP giao Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ các chủ đầu tư để tập trung quyết liệt đẩy nhanh tiến độ công tác GPMB. Định kỳ tháng, quý, Thành phố tổ chức giao ban xây dựng cơ bản kiểm tiến độ, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án. Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố theo lĩnh vực được phân công phụ trách chỉ đạo quyết liệt các công trình trọng điểm, các dự án quan trọng để kịp thời có biện pháp giải quyết ngay các khó khăn .
Về tổ chức, biên chế hành chính, sự nghiệp, tiếp tục rà soát chức năng nhiệm vụ của các cơ quan, phòng ban tinh gọn và hiệu quả; rà soát, nâng cao hiệu quả của đề án vị trí việc làm, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả quản lý nhà nước; nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Triển khai Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội để thực hiện từ ngày 1/7/2021. Tiếp tục thực hiện mạnh mẽ cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.
Chỉ còn ba tuần nữa là kết thúc năm 2019, Chủ tịch đề nghị các sở, ban, ngành tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm, trọng tâm tập trung vào công tác thu ngân sách để đạt mức cao nhất và đôn đốc giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019; đồng thời, chuẩn bị tổ chức cho nhân dân đón Tết dương lịch và Tết Nguyên đán 2020 an toàn, tiết kiệm và vui vẻ.
“Với tinh thần quyết tâm thi đua phấn đấu ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm, thay mặt UBND Thành phố, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, công nhân viên, người lao động toàn Thành phố phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, kế hoạch 5 năm 2016 – 2020”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội kêu gọi.