Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội chấp thuận miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 6/4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình Quốc hội việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ để các đại biểu Quốc hội thảo luận tại đoàn.

Ông Nguyễn Tấn Dũng đảm nhiệm cương vị Thủ tướng Chính phủ từ tháng 6/2006 đến nay.
Ông Nguyễn Tấn Dũng đảm nhiệm cương vị Thủ tướng Chính phủ từ tháng 6/2006 đến nay.
Tờ trình của Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu: "Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII, ông Nguyễn Tấn Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị khóa 11, được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam. Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Tấn Dũng luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nay, do yêu cầu sắp xếp nhân sự cấp cao của Đảng và Nhà nước sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, nhằm tạo sự đồng bộ trong việc kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước và công tác cán bộ, căn cứ điểm 5 Nghị quyết 01 ngày 12/3/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, căn cứ Điều 88 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, căn cứ Điều 11 Luật Tổ chức Quốc hội, căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội, Chủ tịch nước trình Quốc hội xem xét chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Tấn Dũng".

Sau đó, Quốc hội thảo luận tại đoàn về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ, đồng thời Chủ tịch nước báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Tiếp đến, Quốc hội tiến hành miễn nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi kết quả bỏ phiếu được công bố, Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.

Cũng trong buổi chiều, Chủ tịch nước sẽ trình danh sách đề cử nhân sự để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ mới.