Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm việc với lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Công an

Chia sẻ

KTĐT - Chiều 19/9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm việc với Bộ Quốc phòng về chương trình công tác nhiệm kỳ 2011- 2015, những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Quốc phòng năm 2011, những vấn đề đặt ra cần tập trung giải quyết và rà soát, bổ sung, hoàn thiện qui chế phối hợp công tác giữa Bộ Quốc phòng và Văn phòng Chủ tịch nước về lĩnh vực quốc phòng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao những kết quả mà Bộ Quốc phòng đạt được trong thời gian qua. Trong đó, thực hiện tốt chức năng tham mưu đảm bảo an ninh quốc phòng; phối hợp với Bộ Công an giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội. Bộ Quốc phòng là lực lượng chủ công trong thực hiện Chiến lược biển; đồng thời, nắm chắc tình hình trên biển và phối hợp với Bộ Ngoại giao tham mưu với Nhà nước những chính sách phù hợp để bảo vệ chủ quyền biển đảo. Chủ tịch nước yêu cầu Bộ Quốc phòng thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu phối hợp xử lý kịp thời có hiệu quả các tình huống giữ ổn định trên biển, trên không, nội địa, biên giới và các địa bàn trọng điểm, không để bị động và bất ngờ.

 

Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã làm việc với Bộ Công an về những vấn đề đặt ra cần tập trung giải quyết. Rà soát, bổ sung và hoàn thiện qui chế phối hợp công tác giữa Bộ Công an và Văn phòng Chủ tịch nước về lĩnh vực an ninh.