DÒNG SỰ KIỆN. * HỘI NGHỊ VĂN HÓA TOÀN QUỐC * KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XV * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh phát động phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2022

Thủy Tiên - Ảnh: Thanh Hải
08-10-2021 17:05
Kinhtedothi – Chiều 8/10, tại Lễ đón nhận danh hiệu “Anh hùng lực lượngvũ trang nhân dân” cho Đoàn thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu; biểu dương “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu và vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2021, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh – Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng TP phát động phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2022.
Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh cho biết: Trong thời điểm hiện nay, dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, TP tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống và giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh gây ra, nhằm tập trung thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa tận dụng tốt các cơ hội, nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái mới; đồng thời, năm 2022 tròn 30 năm Thành phố phát động phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”.
 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh phát động phong trào thi đua ''Người tốt, việc tốt'' năm 2022 
Tại buổi lễ, thay mặt Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh chính thức phát động phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” từ nay đến năm 2022 với những nội dung chủ yếu sau: 
Một là, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị (khóa XI) đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua nói chung và phong trào “Người tốt, việc tốt” nói riêng. Địa phương, đơn vị thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, trọng tâm, hiệu quả, hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao; gắn phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” với việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đặc biệt gắn với phong trào “Toàn dân chung sức thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” và các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương, Thành phố phát động.
Hai là, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh ứng dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống; triển khai đồng bộ các giải pháp vừa đảm bảo phòng chống dịch vừa duy trì sản xuất ổn định, liên tục. Đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục đào tạo, khoa học - công nghệ, đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ gia đình chính sách nhất là sau dịch bệnh Covid-19.
Ba là, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội; củng cố quốc phòng và xây dựng thế trận Nhân dân vững chắc; thực hiện tốt các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các hoạt động chính trị, văn hóa - xã hội trọng tâm của Thủ đô, đất nước; đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt đọng chống phá của các thế lực thù địch; tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; đấu tranh phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm về ma túy.
Bốn là, các cấp, các ngành từ TP đến cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 01 của UBND TP về việc ban hành Quy chế phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” và xuất bản sách “Những bông hoa đẹp” TP Hà Nội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, nhân rộng và học tập các gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” trên hệ thống thông tin truyền thông các cấp; nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, khen thưởng, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt từ TP tới cơ sở; chú trọng đề xuất khen thưởng người lao động như công nhân, nông dân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trực tiếp trên các lĩnh vực.
Năm là, tiếp tục xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh; đổi mới công tác lãnh đạo, điều hành theo hướng sâu sát, quyết liệt hơn, trách nhiệm và kỷ cương hơn; thực hiện đồng bộ, hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm trong cơ quan Nhà nước và ngoài xã hội. Đổi mới các hình thức tôn vinh thích hợp biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong các phong trào thi đua yêu nước và phong trào “Người tốt, việc tốt” nhằm lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng và Nhân dân những việc làm tốt, hành động đẹp, các mô hình giải pháp cách làm hiệu quả, sáng tạo. Qua đó, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân Thủ đô trong các phong trào thi đua, cùng cả nước đẩy lùi đại dịch Covid-19.
Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu: “Lấy gương người tốt, việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, truyền thống ngàn năm văn hiến - anh hùng và vị thế Thủ đô Hà Nội; nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước và phong trào “Người tốt, việc tốt”, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2021 và năm 2022.