Chú trọng triển khai thực hiện tốt Đề án “Đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức thành quận”

Công Thọ - Trần Thụ
Chia sẻ

Kinhtedothi - Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu lần thứ XXIV Đảng bộ huyện Hoài Đức nhiệm kỳ 2020-2025, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, Hoài Đức cần chú trọng triển khai thực hiện tốt Đề án đầu tư xây dựng huyện thành quận.

Đảng bộ và Nhân dân huyện Hoài Đức vững vàng vượt qua khó khăn
Dự và phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hoài Đức lần thứ XXIV là một sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện và thành công của Đại hội sẽ góp phần quan trọng vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII.
Thời gian qua, thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 155 của Thành ủy “về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố”; mặc dù, bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng Huyện ủy Hoài Đức đã chủ động triển khai và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công 44 Đại hội Đảng bộ, Chi bộ cơ sở; đồng thời, tích cực chuẩn bị dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ Huyện.
  Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại Đại hội
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và của Đoàn công tác số 14 của Thành ủy, Huyện uỷ Hoài Đức đã tích cực, chủ động chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, kể cả văn kiện, phương án nhân sự để tổ chức Đại hội. Báo cáo chính trị của Đại hội đã thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo, trí tuệ, dân chủ và đoàn kết; phản ánh khách quan, trung thực kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XXIII; làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm và rút ra bài học kinh nghiệm; xác định phương hướng, mục tiêu, các khâu đột phá và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển Huyện trong nhiệm kỳ tới.
Năm năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XXIII của Đảng bộ huyện Hoài Đức cũng là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ Thành phố; trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức đan xen, nhất là tác động của đại dịch Covid-19.
Phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo; quán triệt thực hiện nghiêm túc, sáng tạo các nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đã bám sát với các nội dung chỉ đạo của Thành ủy - HĐND - UBND Thành phố.
Đảng bộ và Nhân dân huyện Hoài Đức đã vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được kết quả toàn diện trong nhiều lĩnh vực, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI. Những kết quả nổi bật như: Kinh tế tiếp tục phát triển đúng hướng, với mức tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 10,8%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng mục tiêu đề ra, các chỉ tiêu cơ bản về kinh tế - xã hội đều hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch.

Huyện đã hoàn thành công tác xây dựng nông thôn mới; bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên; thu nhập bình quân năm 2020 dự kiến đạt 62 triệu đồng/người, vượt 7 triệu đồng/người/năm so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện.

Công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, trật tự xây dựng được tập trung chỉ đạo và có nhiều chuyển biến. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư xây dựng đồng bộ, hiện đại theo hướng xây dựng huyện trở thành quận. Đến nay huyện đã đạt 22/27 tiêu chí của quận. Đã tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông khung theo quy hoạch, hệ thống đường vành đai các khu dân cư, giao thông nông thôn góp phần khớp nối hạ tầng các khu đô thị với các khu dân cư.

100% các xã, thị trấn có hệ thống cung cấp nước sạch, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 90%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Công tác giao đất dịch vụ được Huyện quan tâm chỉ đạo quyết liệt để đảm bảo lợi ích cho Nhân dân và ổn định tình hình địa phương (nâng tỷ lệ hộ được giao đất dịch vụ từ đầu nhiệm là 12%, đến nay đạt 82,9%).

Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, thu gom rác thải được thực hiện thường xuyên, đạt được nhiều kết quả.

Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo. Hệ thống các thiết chế văn hóa từ huyện đến cơ sở từng bước được hoàn thiện, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo có những chuyển biến tích cực, rõ nét; chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được nâng cao, kịp thời xử lý ngăn chặn các loại dịch bệnh trên địa bàn, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19.

Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, quan tâm giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội, công tác giảm nghèo được tập trung chỉ đạo giải quyết, đến nay trên địa bàn huyện không còn hộ nghèo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; quốc phòng được củng cố; đã quan tâm giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc.

Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn. Công tác xây dựng Đảng bộ được chú trọng, tập trung cao. Chất lượng, năng lực, hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động được nâng lên. Khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, quyền làm chủ của Nhân dân tiếp tục được khẳng định và phát huy tốt hơn.
  Các đại biểu tham dự Đại hội
Huyện ủy đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và các chỉ đạo của Thành ủy về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đạt kết quả bước đầu rất quan trọng cả trong nhận thức và hành động, góp phần ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua có ý nghĩa rất quan trọng, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển mọi mặt của Huyện trong những năm tới, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ Thành phố.
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho rằng, Huyện Hoài Đức có bề dày lịch sử hàng ngàn năm; là một vùng đất giàu truyền thống lịch sử văn hóa, truyền thống cách mạng, kiên cường trong chống giặc ngoại xâm, cần cù, năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất. Một vùng đất có nhiều quần thể di tích lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, nhiều làng nghề truyền thống.
Huyện đang lưu giữ một kho tàng di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú, đa dạng. Đây là tài sản vô giá của các thế hệ trước truyền lại cho các thế hệ sau, đồng thời, có vai trò to lớn trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Nhân dân huyện Hoài Đức có truyền thống hiếu học và có nếp sinh hoạt văn hóa phong phú; là vùng đất sinh ra và nuôi dưỡng nhiều nhân tài, là niềm tự hào của quê hương, đất nước.
Đặc biệt Nhân dân và các lực lượng vũ trang huyện Hoài Đức, cùng 13 xã đã được Nhà nước tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân và 351 Bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Với những thành tích nổi bật trên toàn diện các lĩnh vực, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Hoài Đức vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhì; Chính phủ công nhận huyện nông thôn mới năm 2017; được Thành ủy tặng Bằng khen Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm 2015-2019.

Thay mặt lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND Thành phố, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung nhiệt liệt chúc mừng và trân trọng biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ và Nhân dân huyện Hoài Đức đã đạt được trong 5 năm qua.

Những kết quả mà Đảng bộ Huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua là rất đáng phấn khởi; tuy nhiên, đồng chí cho rằng, cần phải thẳng thắn chỉ rõ những điểm còn tồn tại, hạn chế để đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới, như trong Báo cáo Chính trị tại Đại hội đã chỉ ra như: Kinh tế phát triển chưa thực sự có sự bứt phá, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của huyện, chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế còn chậm.

Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường còn chưa theo kịp yêu cầu phát triển. Việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị chưa tạo được chuyển biến rõ nét; tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội còn tiềm ẩn phức tạp. Một số mặt trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu nhiệm vụ,...

"Để phát huy những thành tựu đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém, bên cạnh việc chỉ rõ các nguyên nhân, tôi đề nghị các đồng chí tiếp tục tập trung nghiên cứu, thảo luận làm rõ hơn, sâu sắc hơn các bài học kinh nghiệm đã được rút ra, vận dụng sáng tạo vào từng đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới"- đồng chí nói.
Thời cơ, cơ hội thuận lợi để Hoài Đức phát triển toàn diện
Trong những năm tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường; ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 còn phức tạp và chưa thể đánh giá đầy đủ tác động đến kinh tế - xã hội của cả nước, cũng như của Thủ đô. Thành phố cùng với cả nước đứng trước nhiều thuận lợi, thời cơ, nhưng cũng còn không ít khó khăn, thách thức, cả đối với việc thực hiện nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.
 Quang cảnh Đại hội
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cũng bày tỏ đồng tình, nhất trí cao với mục tiêu tổng quát được nêu trong báo cáo chính trị:“Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả; phát huy truyền thống anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tiếp tục đổi mới toàn diện, mạnh mẽ; quyết tâm xây dựng huyện Hoài Đức thành quận theo hướng đô thị, văn minh, hiện đại”. Đồng thời nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang của Đảng bộ và Nhân dân huyện Hoài Đức.
Cơ bản tán thành với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, những giải pháp chủ yếu cùng với các chương trình và 2 khâu đột phá đã đề ra trong Báo cáo chính trị trình Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, bổ sung, hoàn thiện, làm rõ thêm để thống nhất thực hiện.
Trong đó, thứ nhất, trong giai đoạn trước mắt, Đảng bộ Huyện cần tiếp tục thực hiện nhiệm vụ “kép”, vừa làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, vừa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh quốc phòng.

Thực hiện tốt việc hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ và các chính sách khác của Thành phố, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch. Chủ động rà soát các chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2020, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nhằm hoàn thành kế hoạch năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thứ hai, cần chú trọng triển khai thực hiện tốt Đề án “Đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức thành quận”; đẩy mạnh phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động, cơ cấu dân cư theo hướng dịch vụ - công nghiệp, xây dựng; huy động các nguồn vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng y tế, giáo dục, các thiết chế văn hoá thiết yếu.
Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch phải đi trước một bước để hình thành Quận mới hiện đại, thông minh, xanh, phát triển hài hòa, bền vững cả về kinh tế, xã hội, môi trường. Mọi sự phát triển, từng công trình, dự án đều phải xuất phát từ lợi ích của nhân dân, mang lại lợi ích cho nhân dân. Quá trình phát triển đô thị phải gắn với quá trình phát triển kinh tế đô thị và gắn bó hài hòa hữu cơ với phát triển nông thôn, cơ cấu lại kinh tế nông nghiệp và kinh tế nông thôn. Siết chặt công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên và bảo vệ môi trường; tạo chuyển biến căn bản về các vấn đề dân sinh bức xúc, nhất là ô nhiễm môi trường, chất lượng không khí,...

Đảng bộ và Nhân dân Hoài Đức cần nhận thức và luôn có ý thức sâu sắc, đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng huyện Hoài Đức thành quận. Đây là thời cơ và cơ hội thuận lợi để thúc đẩy sự phát triển toàn diện của Huyện. Do đó, Huyện phải kế thừa, phát huy mạnh mẽ kết quả đạt được trong 5 năm qua, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực của Huyện; đồng thời, tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo cùng các cơ chế, chính sách của Thành phố, sự hỗ trợ giúp đỡ của các sở, ban, ngành Thành phố, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Thứ ba, chăm lo phát triển sự nghiệp văn hóa - xã hội của địa phương. Trọng tâm là, không ngừng quan tâm phát triển giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, xây dựng nếp sống văn minh; thực hiện tốt chính sách xã hội và các chương trình giải quyết việc làm, trong đó đặc biệt quan tâm tới lao động bị thu hồi đất nông nghiệp. Phát huy kết quả giảm nghèo, không để phát sinh hộ nghèo trên địa bàn huyện. Chăm lo các gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công và các đối tượng chính sách xã hội.
 Phó Bí thư, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung tặng lẵng hoa của Thành ủy - HĐND - UBND TP Hà Nội chúc mừng Đại hội
Tập trung giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc của nhân dân; tăng cường công tác quản lý, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn xã hội. Thực hiện tốt 3 khâu đột phá: về công tác cán bộ, xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để làm đòn bẩy thúc đẩy mạnh mẽ, toàn diện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Huyện trong 5 năm tới.

Thứ tư, chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp gắn với xây dựng chính quyền đô thị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của của cán bộ, công chức; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ để chính quyền thực sự là của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.
Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, từng bước xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, giải quyết dứt điểm những kiến nghị, khiếu nại chính đáng của Nhân dân; không để phát sinh những điểm nóng về an ninh, trật tự trên địa bàn theo tinh thần Nghị quyết số 15-NQ/TU và Chỉ thị số 15-CT/TU của Thành ủy.

Thứ năm, tiếp tục xây dựng Đảng bộ Huyện thật sự trong sạch, vững mạnh; kiên trì, kiên quyết thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; gắn với đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đề cao trách nhiệm, vai trò nêu gương của cán bộ, công chức, đảng viên, nhất là người đứng đầu, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; tăng cường mối quan hệ máu thịt với Nhân dân.
Thực hiện tốt hơn công tác cán bộ, bao gồm cả việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí..., xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực tốt; chú trọng cán bộ nữ, cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị.

Thứ sáu, phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, quyền làm chủ của Nhân dân; chăm lo xây dựng, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, đổi mới phương thức giáo dục, thuyết phục, tập hợp các tầng lớp nhân dân.

Thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và quy chế dân chủ cơ sở; nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước. Chăm lo vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân; khơi dậy lòng yêu nước, khát vọng phát triển, tinh thần đổi mới sáng tạo, động viên mọi nguồn lực góp sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Huyện.

Cùng với việc thảo luận Báo cáo chính trị đại hội, cần quan tâm thích đáng thảo luận Chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết đại hội; thực hiện đóng góp ý kiến cho Báo cáo chính trị Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và vào Văn kiện Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII.
Theo Phó Bí thư, Chủ tịch UBND TP, về công tác nhân sự các đại biểu cần phát huy tinh thần trách nhiệm để bầu cử trực tiếp Bí thư Huyện ủy tại Đại hội và nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. "Tôi tin tưởng và hy vọng rằng, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn bầu được Ban Chấp hành Đảng bộ và đồng chí Bí thư khóa tới tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và trí tuệ, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ, với một cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính liên tục, kế thừa trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, được Đảng bộ và Nhân dân tín nhiệm. Đại hội cũng sẽ bầu được những đồng chí tiêu biểu, đại diện xứng đáng cho ý chí, trí tuệ của Đảng bộ đi dự Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII"- đồng chí nói.
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho rằng, Hoài Đức là một trong những huyện có tốc độ phát triển kinh tế cao, đô thị hóa nhanh. Là huyện nằm trong quy hoạch phát triển, có vị trí địa lý và điều kiện thuận lợi để phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế xã hội. Thành phố luôn mong muốn và tin tưởng Huyện không ngừng phát triển nhanh và bền vững, Đảng bộ Huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh.
“Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển”, tôi tin rằng, Đại hội Đảng bộ huyện Hoài Đức lần thứ 24 sẽ hoàn thành tốt chương trình đề ra, phát huy trách nhiệm của các đại biểu tiếp tục đóng góp nhiều ý kiến để trong những năm tới Huyện phát triển toàn diện, mạnh mẽ hơn, trở thành Quận, ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Thành phố”, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.