Chưa đến 5 phút có 1 doanh nghiệp thành lập mới

theo Chinhphu.vn
Chia sẻ Zalo

Trong 9 tháng đầu năm, cả nước có 81.451 doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới, tính trung bình chưa đến 5 phút có 1 DN thành lập mới.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tính chung 9 tháng năm nay, cả nước có 81.451 DN đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 629,1 nghìn tỷ đồng, tăng 19,2% về số DN và tăng 49,5% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015; số vốn đăng ký bình quân một DN đạt 7,7 tỷ đồng, tăng 25,4%. Tổng số lao động đăng ký của các DN thành lập mới trong 9 tháng là 928.700 người, bằng 92,9% cùng kỳ năm 2015.
 Ảnh minh họa.
Trong 9 tháng năm nay còn có 20.510 DN quay trở lại hoạt động, tăng 59,6% so với cùng kỳ năm trước (9 tháng năm 2015 tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2014), nâng tổng số DN đăng ký thành lập mới và DN quay trở lại hoạt động trong 9 tháng năm nay lên gần 102.000 DN.
Điều này cho thấy khung khổ pháp lý mới cùng với các giải pháp của Chính phủ trong việc hỗ trợ, khuyến khích DN phát triển đã phát huy hiệu quả, giúp DN tìm thấy hướng đi, cơ hội phát triển mới.
Kết quả điều tra về xu hướng kinh doanh của các DN ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý III/2016 cho thấy, có 80,3% số DN đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý III khá ổn định và tốt hơn quý trước, có 19,7% số DN đánh giá còn gặp khó khăn.
Dự báo trong quý IV, tình hình sản xuất kinh doanh của các DN khả quan hơn quý III, nhất là đối với DN có vốn đầu tư nước ngoài và DN Nhà nước. Cụ thể, 85,6% số DN đánh giá tình hình sản xuất ổn định và tốt hơn, trong đó có 48,8% số DN đánh giá xu hướng sẽ tốt lên; 36,8% số DN đánh giá ổn định, có 14,4% số DN dự báo khó khăn hơn.
Cũng theo Tổng cục Thống kê, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 9 ước tính tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 9,9% của cùng kỳ năm 2015 (chủ yếu do ngành khai khoáng giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước), trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,4%, đóng góp 7,4 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất, phân phối điện tăng 12,1%, đóng góp 0,8 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải tăng 6,9%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm; riêng ngành khai khoáng giảm 4,1%, làm giảm 0,9 điểm phần trăm mức tăng chung.
Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 8 tháng tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2015. Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 01/9/2016 tăng 9% so với cùng thời điểm năm trước; tỷ lệ tồn kho bình quân 8 tháng năm 2016 là 68,4%.