Chùa Sổ (Thanh Oai) bị đình chỉ trùng tu

Chia sẻ

Kinhtedothi - Chiều 17/7, ông Trương Minh Tiến - Phó Giám đốc Sở VHTT&DL cho biết, Sở vừa ra công văn số 2205/SVHTTDL-QLDS yêu cầu UBND huyện Thanh Oai tạm dừng thi công tu bổ di tích chùa Sổ, xã Tân Ước do có nhiều sai sót". Sau thông tin phản ánh về những sai phạm trong công tác trùng tu chùa Sổ, di tích cấp quốc gia được xếp hạng năm 1986, Sở VHTT&DL Hà Nội đã tổ chức thanh tra, kiểm tra và đề nghị UBND huyện Thanh Oai dỡ bỏ hạng mục lầu lục giác không có trong nội dung dự án. Dự án tu bổ tôn tạo chùa Sổ phải tạm dừng thi công đến khi chủ đầu tư đảm bảo những quy định trong việc thực hiện thi công tu bổ di tích như: Dựng nhà bao che, thực hiện việc đánh dấu ký hiệu các cấu kiện, thành phần kiến trúc của di tích khi hạ giải, được Sở VHTT&DL Hà Nội chấp thuận. Đồng thời, huyện phải báo cáo toàn bộ quá trình lập, triển khai thực hiện dự án, việc lựa chọn đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát và đề xuất biện pháp khắc phục những thiếu sót trong quá trình triển khai dự án gửi về Sở trước ngày 19/7.

Kinhtedothi - Chiều 17/7, ông Trương Minh Tiến - Phó Giám đốc Sở VHTT&DL cho biết, Sở vừa ra công văn số 2205/SVHTTDL-QLDS yêu cầu UBND huyện Thanh Oai tạm dừng thi công tu bổ di tích chùa Sổ, xã Tân Ước do có nhiều sai sót".

Sau thông tin phản ánh về những sai phạm trong công tác trùng tu chùa Sổ, di tích cấp quốc gia được xếp hạng năm 1986, Sở VHTT&DL Hà Nội đã tổ chức thanh tra, kiểm tra và đề nghị UBND huyện Thanh Oai dỡ bỏ hạng mục lầu lục giác không có trong nội dung dự án. Dự án tu bổ tôn tạo chùa Sổ phải tạm dừng thi công đến khi chủ đầu tư đảm bảo những quy định trong việc thực hiện thi công tu bổ di tích như: Dựng nhà bao che, thực hiện việc đánh dấu ký hiệu các cấu kiện, thành phần kiến trúc của di tích khi hạ giải, được Sở VHTT&DL Hà Nội chấp thuận. Đồng thời, huyện phải báo cáo toàn bộ quá trình lập, triển khai thực hiện dự án, việc lựa chọn đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát và đề xuất biện pháp khắc phục những thiếu sót trong quá trình triển khai dự án gửi về Sở trước ngày 19/7.