Chuẩn bị bài bản và chặt chẽ cho Đại hội Đảng các cấp

Hà Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hiện cấp ủy các cấp TP Hà Nội đang gấp rút chuẩn bị Đại hội Đảng. Trong đó, cùng với việc rút ra những bài học kinh nghiệm quan trọng, đề ra mục tiêu, giải pháp trong giai đoạn tới, yêu cầu về công tác nhân sự đã và đang được thực hiện bài bản, kỹ lưỡng, minh bạch để chuẩn bị.

Sáng 6/2, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đã làm việc với Đảng ủy xã Xuân Phú (huyện Phúc Thọ) về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp.
Bảo đảm các điều kiện cho Đại hội
Từ giữa năm 2019, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 155-KH/TU về "Tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội đại biểu Ðảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII". Theo đó, đại hội đảng viên hoặc đại hội đảng bộ cơ sở bắt đầu từ tháng 4/2020 và hoàn thành trước ngày 30/6/2020. Ðại hội đại biểu đảng bộ cấp huyện, đảng bộ khối, đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy hoàn thành trước ngày 31/8/2020. Ðại hội đại biểu Ðảng bộ TP hoàn thành trước ngày 31/10/2020. Các Ðảng bộ: Quận Ba Ðình, huyện Gia Lâm và Bộ Tư lệnh Thủ đô được lựa chọn tiến hành đại hội điểm đảng bộ cấp trên cơ sở vào đầu quý II/2020.
Từ đầu năm 2019, công tác chuẩn bị Ðại hội đại biểu Ðảng bộ TP đã được triển khai đồng bộ. Dự thảo Báo cáo chính trị được chỉ đạo xây dựng công phu, nghiêm túc, bài bản, khoa học, trên cơ sở Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm số 20 xây dựng cơ sở lý luận và tổng kết thực tiễn 5 năm thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ TP lần thứ XVI. Công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội bảo đảm chất lượng, khách quan, đúng quy định, kết hợp hài hòa giữa chuẩn bị nhân sự tại chỗ với điều động, luân chuyển, bảo đảm cán bộ có phẩm chất, năng lực, đủ thời gian rèn luyện và thử thách qua thực tiễn. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thành ủy đã quyết định luân chuyển 55 cán bộ; quyết định giới thiệu cán bộ ứng cử, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 442 cán bộ (trong đó giới thiệu ứng cử 270 đồng chí, bổ nhiệm 81 đồng chí, bổ nhiệm lại 91 đồng chí).
Ðến nay, Thành ủy cũng đã phê duyệt bổ sung quy hoạch đối với 30 quận, huyện, thị ủy và 63 sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị thuộc TP và các đảng bộ trực thuộc. Ðối với cấp TP, có 149 đồng chí được tín nhiệm đưa vào quy hoạch Ban Chấp hành Ðảng bộ TP nhiệm kỳ 2020 - 2025, đạt hệ số 1,98 lần, trong đó có 25 đồng chí nữ (chiếm tỷ lệ 16,78%); cán bộ trẻ dưới 40 tuổi là 21 người (14,09%); 100% có trình độ chuyên môn đại học trở lên, trong đó có 73,15% là thạc sĩ, tiến sĩ; 93,29% có trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân. Quy hoạch Ban Thường vụ Thành ủy có 30 đồng chí.
Chuẩn bị tốt về nhân sự
Cùng với đó, TP tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng với phương châm thiết thực, hiệu quả, gắn với thực tiễn, yêu cầu vị trí việc làm và đánh giá đúng thực chất kết quả học tập. Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Ðức Bảo cho biết, TP đã hoàn thành tổ chức hai lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn Bí thư, Phó Bí thư các quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; Giám đốc sở, ban, ngành TP và tương đương, Chủ tịch HÐND - UBND quận, huyện, thị xã nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các cấp ủy trực thuộc tổ chức 13 lớp với 1.555 học viên là cán bộ nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Ðảng bộ cùng cấp; tổ chức 49 lớp với 6.968 cán bộ được quy hoạch nguồn cấp trưởng, phó các phòng ban, cơ quan đơn vị và quy hoạch Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc quận, huyện, thị ủy…
Thành ủy cũng chỉ đạo Ban Tổ chức Thành ủy thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cấp ủy triển khai thực hiện công tác nhân sự Đại hội theo đúng quy định; kịp thời tham mưu, chỉ đạo giải quyết những vấn đề đột xuất, tình huống phát sinh, nhất là những địa phương, cơ quan, đơn vị có khó khăn, phức tạp. Qua thực tế kiểm tra tại một số địa phương cho thấy, các quận, huyện, thị ủy đều nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của Thành ủy, tập trung triển khai sớm công tác chuẩn bị, ban hành kế hoạch về công tác nhân sự, xây dựng văn kiện, tổ chức phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp. Thực hiện nghiêm túc việc sàng lọc cán bộ chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ mới, coi trọng phẩm chất, uy tín; lấy "thước đo" là kết quả, đặc biệt là chất lượng, hiệu quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ.
Ðể tránh tình trạng càng đến gần Đại hội, một số cán bộ vì ngại va chạm, nên có hiện tượng đùn đẩy trách nhiệm, né tránh việc khó, hiệu quả công việc không cao; tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo về nhân sự làm phức tạp tình hình, Thành ủy đã chỉ đạo các cấp ủy chú trọng chuẩn bị kỹ công tác nhân sự. Trong đó, quan tâm đến công tác cán bộ ở xã, phường, thị trấn, làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết tốt các "điểm nóng", bảo đảm tổ chức Đại hội thành công.