Chuẩn bị chu đáo cho Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020

Chia sẻ

Kinhtedothi - Sáng 10/9, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị quán triệt, hướng dẫn thực hiện một số...

Kinhtedothi - Sáng 10/9, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị quán triệt, hướng dẫn thực hiện một số văn bản của T.Ư và Thành ủy về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 tới đội ngũ cán bộ chủ chốt. Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái quán triệt những nội dung cơ bản, những điểm mới đáng chú ý của Chỉ thị 36-CT/TƯ, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTU, ngày 18/8/2014 của Ban Tổ chức T.Ư và Kế hoạch 126-KH/TU, ngày 10/7/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ TP và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tiếp đó, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã triển khai hướng dẫn số 15 và 16 về công tác nhân sự cấp ủy tại Đại hội Đảng bộ quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn; Đại hội Đảng bộ khối, Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy và cấp cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 
Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị phát biểu tại Hội nghị.
Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị phát biểu tại Hội nghị.
Tham luận của các đại biểu tham dự hội nghị đều khẳng định quyết tâm thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của T.Ư và Thành ủy, nhằm tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Kiên quyết đấu tranh với biểu hiện cơ hội

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị yêu cầu cán bộ chủ chốt của TP quán triệt sâu sắc các nội dung đã được phổ biến; tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh với các hoạt động chống phá của thế lực thù địch, những biểu hiện cơ hội; ngăn ngừa, điều tra và xử lý nghiêm các trường hợp phát tán đơn thư tố cáo mạo danh, nặc danh, tung tin bịa đặt, vu cáo, gây chia rẽ và mất đoàn kết… làm ảnh hưởng đến kết quả Đại hội. "Trong các đại hội, bên cạnh tuyệt đại đa số chấp hành nghiêm túc, cũng có nơi này nơi khác không theo gợi ý chung, cố tình bằng đơn thư nặc danh, tố cáo sai sự thật. Có những người động cơ không trong sáng, làm việc với nhau cả nhiệm kỳ, nhưng chỉ chờ đến khi sắp hết thời hạn giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo mới đưa đơn, gây bất lợi, ảnh hưởng uy tín cán bộ" - Bí thư Thành ủy ví dụ.Lắng nghe và đánh giá khách quan

Bí thư Thành ủy yêu cầu cấp ủy các cấp đầu tư thỏa đáng cho công tác xây dựng dự thảo văn kiện trình Đại hội, đảm bảo chất lượng về nội dung và đổi mới. Trong quá trình chuẩn bị, cần chú ý lắng nghe và tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Báo cáo chính trị cần có thái độ dũng cảm, nghiêm túc, khách quan trong đánh giá tình hình ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp, gắn với kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy với thực hiện Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của T.Ư và TP… Từ đó đối chiếu, liên hệ với thành tích, ưu điểm, khuyết điểm của từng cá nhân đồng chí phụ trách, khắc phục tình trạng ưu điểm, thành tích thì nhiều người nhận, còn yếu kém, khuyết điểm là của chung, hoặc đổ lỗi cho khách quan. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: "Phải tránh tư tưởng lo cho Đại hội chỉ lo nhân sự, trước hết lại chỉ lo cho mình mà coi nhẹ văn kiện, chọn việc dễ, né việc khó, chuẩn bị dư luận tốt cho mình và bất lợi cho đồng chí. Nếu làm công tác cán bộ sâu sát, trong một tập thể công tâm lành mạnh thì những hiện tượng như vậy không tồn tại được". Bên cạnh đó, cần xác định đúng các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu, từ đó bàn và quyết định những giải pháp hiệu quả để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cả nhiệm kỳ 2015 - 2020, giai đoạn có ý nghĩa quan trọng cùng cả nước đẩy mạnh CNH - HĐH, phấn đấu đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Về công tác nhân sự, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị yêu cầu các cấp ủy làm đúng Điều lệ, quy chế, quy định, hướng dẫn của T.Ư, Thành ủy về công tác cán bộ, vừa mở rộng, phát huy dân chủ, vừa giữ vững kỷ cương, kỷ luật. Khi lựa chọn nhân sự, cần đặc biệt quan tâm tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, uy tín trong Đảng, trong dân, năng lực và kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Đảm bảo đủ 3 độ tuổi trong Ban Chấp hành, tăng cường số lượng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, đảm bảo tỷ lệ theo quy định của T.Ư. Quyết không vì số lượng, cơ cấu mà đưa vào cấp ủy, các cơ quan lãnh đạo những người cơ hội, vi phạm nguyên tắc, có biểu hiện cục bộ, mất đoàn kết, tham nhũng, tiêu cực, chạy chức chạy quyền…Về những vấn đề còn nhiều ý kiến băn khoăn, như chủ trương bố trí 9 chức danh không phải là người địa phương, Bí thư Thành ủy cho rằng mục đích của việc này nhằm phát huy mặt tích cực của cán bộ; hạn chế, ngăn ngừa những hiện tượng tiêu cực như cục bộ địa phương, lợi ích nhóm... Tránh tư tưởng làm ào ạt theo phong trào, hình thức, làm cho đủ số lượng nhưng không bám sát yêu cầu, tiêu chuẩn về chất lượng. Về số lượng cấp Ủy viên, Ủy viên Thường vụ, Phó Bí thư cấp ủy cần bám sát hướng dẫn của Ban Tổ chức Thành ủy. Đối với việc chỉ đạo tổ chức thí điểm bầu Ban Thường vụ, Bí thư cấp ủy, Thành ủy khuyến khích các Đảng bộ tự nguyện đăng ký, trên cơ sở đó cấp ủy cấp trên sẽ xem xét lựa chọn.

Không được né tránh việc khó

Để Đại hội Đảng bộ các cấp của TP tiến tới Đại hội XII của Đảng thành công, thực sự là một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nhấn mạnh: Bên cạnh việc chuẩn bị chu đáo, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể phải tập trung làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quyết tâm cao hơn nữa để hoàn thành thật tốt Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2010 - 2015, không để tâm lý ngại va chạm, lo mất phiếu mà có tư tưởng co mình, né tránh việc khó, làm ảnh hưởng đến công việc chung. Trước hết, từ nay đến cuối năm 2014, cần tập trung hơn nữa đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ của "Năm trật tự và văn minh đô thị", phấn đấu hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2014; với tinh thần phải tạo được sự chuyển biến căn bản trong quản lý đô thị theo hướng văn minh, hiện đại và xây dựng nếp sống người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Qua đó, góp phần củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân với Đảng. "Không ít trường hợp, nơi này nơi khác, có việc liên quan đến cả 2 - 3 đơn vị, 2 - 3 cấp ngành, nhưng cứ gặp việc khó là né tránh, là lùi, nhất là trong GPMB, trong xử lý các vi phạm; có không ít trường hợp chỉ vì một, hai hộ dân chây ì, cố ý không chấp hành mà làm ảnh hưởng, cản trở cả một dự án lớn" - Bí thư Thành ủy ví dụ và yêu cầu phải chấm dứt ngay tình trạng này.Đặc biệt, sắp tới TP sẽ kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và được tổ chức cấp quốc gia. Đây là vinh dự, tự hào, là cơ hội thể hiện trách nhiệm của Hà Nội với cả nước. Vì vậy, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị yêu cầu các cấp, các ngành chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền để mọi cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân ra sức thi đua lập thành tích, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm, tạo không khí phấn khởi, vui tươi, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ Đại hội XV Đảng bộ TP.