Chương trình 01 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị TP; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025

Kinhtedothi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 17/3/2021, Thành uỷ Hà Nội đã ban hành Chương trình số 01-CTr/TU về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025”.

Mục tiêu của chương trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Xây dựng cấp uỷ và tổ chức cơ sở Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, gương mẫu về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức, cấp uỷ đảng, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; đủ năng lực và bản lĩnh lãnh đạo địa phương, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.Xem toàn văn Chương trình số 01-CTr/TU  TẠI ĐÂY