Chương trình 05 của Thành ủy Hà Nội về quản lý quy hoạch, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn

Kinhtedothi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 17/3/2021, Thành uỷ Hà Nội đã ban hành Chương trình số 05-CTr/TU về “Đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025”

Mục tiêu của chương trình là tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết và Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Phát triển Thủ đô nhanh, bền vững theo hướng đô thị xanh, TP thông minh, hiện đại. Xem toàn văn Chương trình số 05-CTr/TU TẠI ĐÂY