Chương trình hành động của Bí thư Huyện ủy Đan Phượng Trần Đức Hải, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kinhtedothi.vn
Chia sẻ

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của Bí thư Huyện ủy Đan Phượng Trần Đức Hải, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 25 (huyện Đan Phượng).

 

ÔNG TRẦN ĐỨC HẢI

Sinh ngày 31/01/1975

ThS Nông nghiệp; Cử nhân Kinh tế du lịch - khách sạn; Cao cấp lý luận chính trị

Thành ủy viên; Bí thư Huyện ủy Đan Phượng 

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Cùng với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và hệ thống chính trị tập trung phòng, chống đại dịch Covid-19; chủ động thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển sản xuất an toàn, hiệu quả.

2. Không ngừng học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành Hiến pháp và pháp luật; hoàn thành tốt nhiệm vụ của đảng viên, đại biểu HĐND, xứng đáng với niềm tin của cử tri, Nhân dân.

3. Thực hiện tốt chương trình tiếp xúc cử tri, sâu sát cơ sở, liên hệ chặt chẽ với cử tri, Nhân dân, lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; giải quyết hoặc đề nghị các cấp, các ngành giải quyết những vấn đề còn tồn tại, khó khăn của cử tri, Nhân dân theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

4. Tích cực tham gia giám sát thực thi pháp luật, thực hiện Nghị quyết của HĐND Thành phố, vấn đề được đông đảo cử tri quan tâm, nhất là về quản lý, sử dụng đất đai, vệ sinh môi trường; giải quyết khiếu, nại tố cáo của công dân. Kiên quyết đấu tranh, ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

5. Hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu Huyện ủy; cùng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV; huy động mọi nguồn lực phấn đấu xây dựng huyện Đan Phượng sớm trở thành quận trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kinh tế đô thị cuối tuần