Chương trình hành động của Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kinhtedothi.vn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri của TP Hà Nội tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai khóa III Nguyễn Quang Hiếu, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 8 (quận Hoàng Mai).

 
ÔNG NGUYỄN QUANG HIẾU
Sinh ngày 19/7/1968
ThS Quản lý kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị
Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai khóa III
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:
1. Thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu Nhân dân. Tham dự đầy đủ các kỳ họp, phiên họp, các hoạt động khảo sát, giám sát của HĐND. Tích cực nghiên cứu, nắm bắt tình hình, sâu sát cơ sở, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng vào các quyết định quan trọng của HĐND Thành phố.
2. Giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, thực hiện đa dạng các cuộc tiếp xúc, đối thoại để thu thập, phản ánh kịp thời các ý kiến, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân địa phương. Nghiêm túc thực hiện việc tiếp dân, tiếp nhận và đôn đốc, giám sát giải quyết đơn, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo.
3. Là Thành ủy viên, Bí thư Quận uỷ Hoàng Mai gắn với trách nhiệm đại biểu HĐND Thành phố, tôi sẽ cùng tập thể BCH, BTV Quận ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV và 06 chương trình công tác lớn của Quận ủy. Trong đó tập trung thực hiện tốt 3 “khâu đột phá”: Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý từ quận tới cơ sở đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số; thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước theo mô hình chính quyền đô thị từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ Nhân dân. Tập trung khai thác mọi nguồn lực phát triển đồng bộ kết cấu cơ sở hạ tầng theo quy hoạch, xây dựng quận Hoàng Mai phát triển theo hướng văn minh, hiện đại.

Kinh tế đô thị cuối tuần