Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa 15

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị xin trân trọng giới thiệu toàn văn chương trình hành động của các ứng cử viên HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021.


Đơn vị bầu cử số 1 - quận Ba Đình

Số người ứng cử: 5 người

Số đại biểu được bầu: 3 đại biểu

TRẦN VIỆT ANH

Sinh ngày: 22 - 10 - 1975

Thạc sĩ Thiết kế đô thị di sản và phát triển bền vững; Cao cấp lý luận chính trị; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc TT Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội; Giám đốc BQL Dự án bảo tồn, tôn tạo khu di tích Cổ Loa - Thành cổ HN; Phó giám đốc TT Hà Nội học và phát triển Thủ đô
Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa 15 - Ảnh 1

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Làm tốt công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của Thủ đô để di tích trở thành nơi giáo dục truyền thống lịch sử cho thế hệ trẻ, phát huy tiềm năng du lịch phát triển kinh tế trên địa bàn, xây dựng và quảng bá hình ảnh thủ đô Hà Nội tới các quốc gia trong khu vực và trên thế giới.

2. Gắn kết Hoàng thành Thăng Long trong tổng thể khu trung tâm chính trị Ba Đình và các di sản văn hóa trên địa bàn Quận trở thành điểm đến cho du khách trong nước, quốc tế khi muốn tìm hiểu về chiều dài lịch sử của trung tâm quyền lực quốc gia Đại Việt độc lập đến thời đại Hồ Chí Minh.

3. Xây dựng khu di tích Hoàng thành Thăng Long trở thành nơi để đồng bào thể hiện truyền thống "uống nước nhớ nguồn" của người Việt Nam, nơi tri ân tổ tiên và phát huy cội nguồn dân tộc.

TRẦN THỊ PHƯƠNG HOA

Sinh ngày: 09 - 5 - 1975

Thạc sĩ Xây dựng Đảng, Cử nhân kinh tế, Cử nhân chính trị học; Ủy viên Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam; Thành ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội
Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa 15 - Ảnh 2

Khi trở thành đại biểu HĐND Thành phố tôi sẽ gắn trách nhiệm của người đại biểu HĐND với chức trách nhiệm vụ công tác được giao cố gắng thực hiện một số trách nhiệm sau:

1. Liên hệ chặt chẽ với cử tri để lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư nguyện vọng cử tri, tập hợp đầy đủ và phản ánh trung thực những mong muốn hợp pháp của cử tri đến với HĐND và các cơ quan chức năng. Tham mưu với HĐND có những chính sách chăm lo quyền lợi đội ngũ cán bộ cơ sở và nâng cao đời sống dân sinh.

2. Đặc biệt quan tâm việc chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em; cùng các cấp Hội thực hiện tốt các hoạt động: nâng cao năng lực trình độ mọi mặt cho phụ nữ, phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, dạy nghề, giới thiệu việc làm; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế; các hoạt động cải thiện môi trường xã hội; xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

3. Thực hiện trách nhiệm của người đại biểu trong việc giám sát các cấp chính quyền, các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị trong quá trình thực thi đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước ở địa phương. Phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ chính trị góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT-XH của quận và thành phố Hà Nội.

TRẦN HOÀNG LINH

Sinh ngày: 27 - 4 - 1971

Thạc sĩ kiến trúc sư; Cao cấp lý luận chính trị; Giám đốc TT nghiên cứu kiến trúc đô thị - Sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội
Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa 15 - Ảnh 3

Nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND Thành phố tôi thực hiện tốt chương trình hành động của mình với những trọng tâm sau:

1. Thường xuyên giữ mối liên hệ, sẵn sàng lắng nghe để nắm bắt những mong muốn, yêu cầu của cử tri; phản ánh đầy đủ, trung thực ý chí, nguyện vọng của cử tri, của nhân dân quận Ba Đình tới HĐND Thành phố và các cấp có thẩm quyền. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền để theo dõi, đôn đốc, giải quyết những yêu cầu trong các lĩnh vực như: đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, quy hoạch, giao thông, vệ sinh môi trường; các cơ chế, chính sách về bồi thường, hỗ trợ tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, giải quyết kịp thời các vấn đề dân sinh bức xúc.

2. Tích cực tham gia có hiệu quả vào các hoạt động của HĐND Thành phố. Nêu cao trách nhiệm cá nhân, phát huy trí tuệ tập thể, quan tâm nghiên cứu, tích cực tham gia ý kiến đóng góp và ủng hộ thực hiện những chính sách, biện pháp có lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô. Quan tâm đến kiến nghị của cử tri về việc sửa chữa, xây dựng lại các khu chung cư cũ, nguy hiểm, xuống cấp trên địa bàn quận và Thành phố.

3. Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cùng gia đình và vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Không tham nhũng, kiên quyết chống tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực.

HOÀNG TRỌNG QUYẾT

Sinh ngày: 2-7-1964

Thạc sỹ quản lý kinh tế, Cử nhân QTKD&XDCB; Cao cấp lý luận chính trị; Thành ủy viên, Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận Ba Đình
Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa 15 - Ảnh 4

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021, tôi sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:

1. Tích cực đóng góp ý kiến, đề xuất để HĐND Thành phố xem xét, quyết định những chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của Thủ đô. Nâng cao chất lượng, hiệu quả, tiếp tục đổi mới hoạt động của HĐND, chất lượng chất vấn, tái chất vấn tại các kỳ họp, chất lượng giám sát, tái giám sát của HĐND.

2. Thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của cử tri, của nhân dân và chủ động tìm hiểu nắm bắt thực tiễn cơ sở để kịp thời đề nghị với HĐND - UBND Thành phố, với các cấp, các ngành quan tâm giải quyết những kiến nghị, những nguyện vọng chính đáng, những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm.

3. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở để triển khai thực hiện thắng lợi, hoàn thành và hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 8 chương trình trọng tâm của Thành ủy và Nghị quyết của HĐND Thành phố.

4. Tiếp tục phấn đấu, học tập, rèn luyện, trau dồi đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn trên các lĩnh vực công tác. Trong công việc, nói đi đôi với làm, đồng thời vận động người thân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia đóng góp xây dựng địa phương, xây dựng Thủ đô và đất nước.

TRẦN THỊ VINH

Sinh ngày: 22 - 10 - 1974

Thạc sĩ quản lý công, Cử nhân sư phạm; Trung cấp lý luận chính trị; Phó chủ tịch công đoàn ngành, Phó trưởng Phòng giáo dục - đào tạo quận Ba Đình
Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa 15 - Ảnh 5

Nếu trở thành đại biểu HĐND Thành phố, tôi sẽ tập trung làm tốt các nội dung sau:

1. Kiến nghị về chế độ chính sách nhằm động viên, khuyến khích thầy cô yêu nghề, tâm huyết và yên tâm công tác gắn bó hơn với sự nghiệp giáo dục. Trên cơ sở nghiên cứu kỹ, tôi cũng sẽ thuyết phục các đại biểu cùng đề xuất, vận động các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm cùng kiến nghị để đạt hiệu quả cao, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

2. Xây dựng mô hình trường chất lượng cao đúng với đặc thù của Hà Nội, trọng tâm là làm tốt 2 nội dung then chốt và cũng là yếu tố quyết định: Xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo; trang bị cơ sở vật chất đồng bộ hiện đại.

3. Kiến nghị các cấp đề cao vai trò bình đẳng giới, bảo vệ quyền lợi trẻ em tổ chức nhiều hoạt động bổ ích lành mạnh, nhiều hoạt động ngoại khóa từ đó giáo dục cho trẻ em nhiều hơn về pháp luật, kỹ năng sống để bảo vệ chính mình.

4. Tham dự đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri, thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và phản ảnh trung thực ý kiến của cử tri với HĐND Thành phố để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cử tri. Tôi cũng sẽ cống hiến hết mình vì sự nghiệp giáo dục của Thủ đô nói chung và Ba Đình nói riêng.

Đơn vị bầu cử số 2 - quận Hoàn Kiếm

Số người ứng cử: 5 người

Số đại biểu được bầu: 3 đại biểu

NGUYỄN ĐỨC CHUNG

Sinh ngày: 03 - 8 - 1967

Tiến sĩ luật, Đại học Cảnh sát nhân dân, Cử nhân quản trị kinh doanh; Cao cấp lý luận chính trị; Ủy viên TW Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XIII, Ủy viên Ủy ban Tư pháp Quốc hội, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội
Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa 15 - Ảnh 6

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND Thành phố, tôi sẽ thực hiện tốt những nội dung Chương trình hành động sau:

1. Thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND; liên hệ chặt chẽ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nắm bắt và phản ánh trung thực các kiến nghị của cử tri với HĐND Thành phố, với các cơ quan hữu quan; phối hợp, chỉ đạo các ngành, các cấp giải quyết, trả lời các kiến nghị, khiếu nại tố cáo của công dân theo đúng quy định pháp luật.

2. Tăng cường giám sát, tập trung vào những vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm như: VSATTP, bảo vệ môi trường, trật tự đô thị, trật tự xây dựng, trật tự ATGT, kiểm soát giá các loại hàng hóa thiết yếu, cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm; chống nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội,...

3. Tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện của UBND Thành phố theo hướng năng động, sáng tạo, sâu sát, quyết liệt và hiệu quả; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị thực hiện nghị quyết của HĐND Thành phố; cùng tập thể UBND Thành phố, chính quyền các cấp và nhân dân Thủ đô thực hiện thắng lợi chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2021).

4. Không ngừng tu dưỡng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đem hết sức mình phục vụ Đảng, phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân; thường xuyên liên hệ, đoàn kết, gắn bó mật thiết với cơ quan, đồng chí, với nhân dân để giải quyết kịp thời những vấn đề nhân dân đang quan tâm, bức xúc.

TRẦN THỊ MINH PHƯƠNG

Sinh ngày: 14 - 6 - 1973

Cử nhân xây dựng, Cử nhân kinh tế; Trung cấp lý luận chính trị; Phó trưởng Phòng Tài nguyên môi trường quận Hoàn Kiếm
Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa 15 - Ảnh 7

Nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND Thành phố, chương trình hành động của tôi sẽ là:

1. Tôi xin hứa sẽ làm thật tốt vai trò của người đại biểu nhân dân, thường xuyên liên hệ chặt chẽ, tìm hiểu và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, các kiến nghị và đề xuất của cử tri. Thông qua các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp, tôi sẽ tích cực đề xuất các cấp, các ngành trả lời, giải quyết các kiến nghị của cử tri kịp thời, đầy đủ theo luật định.

2. Tham mưu cho UBND quận Hoàn Kiếm để quản lý tốt những vấn đề như: xử lý ô nhiễm, cải thiện chất lượng nước, cảnh quan môi trường trên địa bàn.

3. Quan tâm đến việc thực thi cải cách thủ tục hành chính, trọng tâm trong lĩnh vực tài nguyên - môi trường nhằm góp phần giảm phiền hà cho tổ chức và cá nhân khi thực hiện.

4. Với vai trò nữ ứng cử viên, tôi quan tâm đến bình đẳng giới và sự phát triển toàn diện của phụ nữ, phối hợp với các đơn vị liên quan để tuyên truyền việc thực hiện Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, bảo vệ trẻ em, hỗ trợ về kiến thức pháp luật cho phụ nữ, chống hành vi bạo lực gia đình hướng đến sự phát triển toàn diện của phụ nữ.

5. Để làm tốt chức trách mà cử tri tin tưởng, tôi sẽ nỗ lực với tinh thần trách nhiệm cao, chủ động nghiên cứu học tập nâng cao trình độ chuyên môn theo yêu cầu nhiệm vụ, rèn luyện phẩm chất đạo đức cá nhân, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trung thực và trách nhiệm với nhân dân.

NGUYỄN QUANG THẮNG

Sinh ngày: 13 - 12 - 1975

Cử nhân Luật, Cử nhân Văn hóa; Cao cấp lý luận chính trị; Bí thư chi bộ, Trưởng Phòng công tác HĐND - Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND TP Hà Nội
Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa 15 - Ảnh 8

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021, tôi sẽ thực hiện Chương trình hành động như sau:

1. Thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm của đại biểu HĐND; liên hệ chặt chẽ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và cử tri; góp phần nâng cao chất lượng hoạt động HĐND theo hướng ngày càng dân chủ, thực chất, hiệu lực, hiệu quả.

2. Tích cực tiếp xúc cử tri, công dân; tăng cường hoạt động giám sát, khảo sát, chất vấn tại kỳ họp HĐND, giám sát, đôn đốc kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri; tích cực thảo luận về những quyết sách quan trọng phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô tại các kỳ họp HĐND Thành phố.

3. Tham gia đẩy mạnh cải cách hành chính; tạo bước chuyển biến về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức. Kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực và các hành vi vi phạm pháp luật, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

4. Tham gia giải quyết tình trạng ách tắc giao thông, giữ gìn trật tự và văn minh đô thị. Tăng cường công tác quản lý đô thị gắn với quản lý tài nguyên, cải thiện môi trường; phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội; tăng cường giám sát, kiến nghị xử lý kịp thời các sai phạm về VSATTP. Tăng cường công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử. Cùng với chính quyền và cử tri quận Hoàn Kiếm thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, phát triển thương mại, văn hóa, du lịch gắn với gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa phố cổ, xây dựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch.

DƯƠNG ĐỨC TUẤN

Sinh ngày: 28 - 10 - 1967

Tiến sỹ chuyên ngành Kiến trúc; Cao cấp lý luận chính trị; Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm
Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa 15 - Ảnh 9

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021, tôi cam kết thực hiện Chương trình hành động như sau:

1. Thường xuyên bám thực tiễn

ở cơ sở, tiếp thu ý kiến, tâm tư, nguyện vọng cử tri để truyền tải đến diễn đàn HĐND Thành phố; làm cầu nối giữa cử tri và HĐND Thành phố.

2. Tham gia việc kiểm soát, tạo lập các công cụ quản lý đô thị; chỉnh trang đô thị đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm và kiện toàn hệ thống thiết kế đô thị riêng trong khu vực trung tâm và khu vực trung tâm nội đô lịch sử; phát triển toàn diện văn hóa - xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; xây dựng quận Hoàn Kiếm ngày càng giàu đẹp, thanh lịch, văn minh.

3. Đề xuất giải pháp tối ưu quản lý đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị trong khu vực trung tâm nội đô lịch sử, vừa bảo tồn, vừa phát triển thích hợp các nhà cổ, biệt thự và các công trình xây dựng trước năm 1954, các di sản văn hóa và kiến tạo ra các không gian cộng đồng, công cộng và diện tích đất dành cho hạ tầng xã hội. Thực hiện tốt Đề án giãn dân phố cổ Hà Nội, giãn dân phố cũ đối với các khu vực ở đông hộ, mật độ cao. Thúc đẩy cải tạo nâng cấp hoặc cải tạo tái thiết phù hợp nhất chung cư cũ đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước - Nhà đầu tư - Người dân.

4. Tham gia triển khai quy hoạch chung xây dựng chung Thủ đô, hoàn chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng; tạo cơ sở đầu tư phát triển đổi mới khu vực sông Hồng và 2 phường Chương Dương, Phúc Tân.

NGUYỄN THỊ HẢI YẾN

Sinh ngày: 15 - 04 - 1987

Thạc sỹ ngôn ngữ học, cử nhân sư phạm; Giáo viên Trường THCS Trưng Vương
Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa 15 - Ảnh 10

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021, chương trình hành động của tôi như sau:

1. Kiến nghị với các cấp lãnh đạo cần có những hành động cụ thể để cùng chung tay giúp cho nền giáo dục ngày càng đổi mới và phát triển theo tinh thần của Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đặc biệt là giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, kiến thức pháp luật và ý thức công dân cho học sinh. Tôi phấn đấu để có thể là một cầu nối với cử tri để giám sát công tác giáo dục, đảm bảo cho chất lượng giáo dục, đặc biệt là giáo dục Thủ đô, giáo dục của quận.

2. Hiện nay Đảng và Nhà nước đã và đang rất quan tâm đến vấn đề bình đẳng giới (Luật Bình đẳng giới ban hành năm 2006) đồng thời luôn tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia vào công tác xã hội. Do đó, tôi mong muốn đóng góp tiếng nói về việc phụ nữ cần được hiểu, nhìn nhận và đánh giá đúng về quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ. Đồng thời động viên, khích lệ các chị em, đặc biệt là những người phụ nữ dân tộc cố gắng vươn lên để khẳng định mình.

3. Tôi cam kết sẽ nỗ lực làm tốt công tác giáo dục, tiếp tục quan tâm hơn nữa đến các vấn đề chính trị - xã hội, luôn lắng nghe các ý kiến của cử tri và cố gắng chuyển tải những nguyện vọng chính đáng của cử tri đến các cấp lãnh đạo quận và Thành phố để phần nào giải quyết được những bức xúc và những vấn đề mà người dân mong muốn.

Đơn vị bầu cử số 3 - quận Đống Đa

Số người ứng cử: 8 người

Số đại biểu được bầu: 5 đại biểu

NGUYỄN HỮU ĐỘ

Sinh ngày: 29 - 8 - 1962

Tiến sĩ quản lý giáo dục, Cử nhân sư phạm; Cao cấp lý luận chính trị; Thành ủy viên, Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan TP, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội
Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa 15 - Ảnh 11

Nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021, tôi sẽ tập trung vào chương trình hành động cụ thể sau:

1. Phát huy vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND, phản ánh trung thực các ý kiến của cử tri và đề xuất biện pháp giải quyết kịp thời; tích cực thảo luận, chất vấn và biểu quyết các vấn đề quan trọng của Thành phố như: an sinh xã hội, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí; ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường,...

2. Tham mưu với Thành phố các chính sách phát triển KT-XH và GD-ĐT, thực hiện hiệu quả NQ 29 của Trung ương về đổi mới căn bản và toàn diện GD-ĐT" chú trọng: 2 bản Quy hoạch phát triển giáo dục đến năm 2020 tầm nhìn 2030, đáp ứng đa dạng nhu cầu học tập của nhân dân. Đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo; phát triển toàn diện về phẩm chất và năng lực người học, giữ vững chất lượng giáo dục đại trà, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn; tập trung giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa cho học sinh,...

3. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân; cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hiệu quả đầu tư và sản xuất kinh doanh; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

4. Nỗ lực làm việc; nghiên cứu học tập, nâng cao trình độ; tăng cường rèn luyện đạo đức, phẩm chất, cùng với gia đình sống giản dị, chan hòa, đoàn kết, nghĩa tình và chấp hành pháp luật.

NGUYỄN THANH HÀ

Sinh ngày: 15 - 9 - 1984

Cử nhân y khoa; Sơ cấp lý luận chính trị; Bí thư Chi bộ; Trưởng trạm y tế phường Ô Chợ Dừa
Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa 15 - Ảnh 12

Khi trở thành đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội, tôi sẽ tập trung vào công tác y tế dự phòng, đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết và Zika - đây là một trong những giải pháp giúp giảm tình trạng quá tải tại các bệnh viện, cụ thể tôi sẽ:

1. Thực hiện đúng, đầy đủ quyền và nghĩa vụ của đại biểu HĐND; nghiêm túc trong công việc và giữ vững đạo đức, lối sống trong sạch.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách phòng và chữa bệnh; tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân về tầm quan trọng của công tác loại trừ tác nhân gây bệnh, đặc biệt là tác nhân gây bệnh sốt xuất huyết và Zika.

3. Xây dựng đội ngũ cán bộ, cộng tác viên tinh nhuệ phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể khu dân cư trong công tác phòng chống dịch bệnh.

4. Tăng cường giám sát, phát hiện sớm bệnh nhân tại địa phương để khoanh vùng, xử lý dịch kịp thời, không để dịch bùng phát.

KHÚC THỊ HIỀN

Sinh ngày: 25 - 02 - 1977

Cử nhân luật; Cao cấp Lý luận chính trị; Phó trưởng ban Ban Tổ chức Quận ủy Đống Đa
Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa 15 - Ảnh 13

Nếu được bầu làm đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2016-2021, tôi sẽ thực hiện chương trình hành động gồm những nội dung sau:

1. Luôn sâu sát với cơ sở, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri; lắng nghe, tiếp thu những kiến nghị của cử tri đặc biệt là các vấn đề dân sinh bức xúc như giáo dục, y tế, VSATTP, xây dựng - quản lý đô thị để phản ánh trung thực đến HĐND Thành phố và các cơ quan có thẩm quyền giải quyết kịp thời; đồng thời trong phạm vi quyền hạn của mình phối hợp với các cơ quan, đơn vị hữu quan xử lý, giải quyết và báo cáo kết quả với cử tri.

2. Tham mưu với Quận ủy Đống Đa, Thành ủy Hà Nội thực hiện tốt công tác cán bộ, công tác quản lý đảng viên, công tác chính sách cán bộ nhất là đối với cán bộ lão thành cách mạng, đảng viên cao tuổi Đảng, cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước đã nghỉ hưu.

3. Đề xuất, kiến nghị, tham mưu đến các cấp lãnh đạo, các ban ngành chức năng nghiên cứu thực hiện các chế độ chính sách về bình đẳng giới, vì sự phát triển toàn diện của phụ nữ nhằm phát huy cao nhất trí tuệ, năng lực của phụ nữ; đảm bảo cơ cấu cán bộ nữ tham gia đảm nhận các chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị.

4. Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin của cử tri và nhân dân Thủ đô.

NGUYỄN ĐÌNH HƯNG

Sinh ngày: 8 - 02 - 1971

Thạc sỹ Y khoa; Cao cấp lý luận chính trị; Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn
Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa 15 - Ảnh 14

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND Thành phố, tôi sẽ thực hiện Chương trình hành động như sau:

1. Cùng với ngành y tế đề xuất những biện pháp khả thi trước mắt và lâu dài nhằm giải quyết tình trạng quá tải tại các bệnh viện.

2. Đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật mới, chuyên sâu và chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực y tế về cả số lượng và chất lượng đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Xây dựng mạng lưới y tế gắn kết từ y tế cơ sở cho đến y tế chuyên sâu, hỗ trợ tốt tuyến trên, tuyến dưới để người dân được chăm sóc y tế tốt nhất.

3. Đóng góp những giải pháp mang tính chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh và kiểm soát VSATTP.

4. Cải tiến các thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh, hướng đến đảm bảo công bằng trong cung cấp dịch vụ y tế, đặc biệt là nhân dân lao động nghèo.

5. Vận động các tổ chức, cá nhân, đoàn thể, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp tiếp tục đồng hành với ngành y tế nhằm đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động chăm lo sức khỏe cộng đồng và nhân dân lao động nghèo vùng sâu, vùng xa.

BÙI HUYỀN MAI

Sinh ngày: 03 - 9 - 1975

Thạc sỹ Luật học; Cao cấp lý luận chính trị; Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND TP, Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND TP
Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa 15 - Ảnh 15

Nếu được bầu làm đại biểu HĐND Thành phố, tôi sẽ nỗ lực thực hiện Chương trình hành động với 4 điểm chính như sau:

1. Thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu nhân dân. Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri Thủ đô, nhất là cử tri nơi mình ứng cử, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của cử tri. Hàng năm báo cáo với cử tri về hoạt động của mình, trả lời các yêu cầu, kiến nghị của cử tri.

2. Tích cực tham gia các kỳ họp của HĐND, thảo luận và bày tỏ ý kiến về các nội dung được bàn tại kỳ họp và xây dựng nghị quyết. Từng bước nâng cao chất lượng công tác giám sát của HĐND Thành phố, trong đó, tập trung giám sát việc thực hiện pháp luật, nghị quyết của HĐND các cấp, coi trọng việc giám sát theo chuyên đề và chất vấn tại kỳ họp, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

3. Thực hiện tốt vai trò của nữ đại biểu HĐND Thành phố, quan tâm xây dựng các cơ chế, chính sách để bảo vệ quyền và lợi ích của người cao tuổi, phụ nữ và trẻ em.

4. Bản thân không ngừng nỗ lực học tập, phấn đấu, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, tư cách của người đại biểu nhân dân, góp sức xây dựng Thủ đô, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

LÊ TIẾN NHẬT

Sinh ngày: 14 - 4 - 1963

Thạc sỹ quản trị kinh doanh; Cao cấp lý luận chính trị; Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đống Đa, đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2011 - 2016
Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa 15 - Ảnh 16

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021 tôi sẽ nỗ lực cố gắng hết mình để thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Thực hiện tốt trách nhiệm người đại biểu nhân dân. Đóng góp tích cực để nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND Thành phố, nhất là quyết định những vấn đề lớn liên quan đến sự phát triển của Thủ đô như: duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, bền vững gắn với bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, quy hoạch và phát triển đô thị; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp.

2. Thường xuyên liên hệ chặt chẽ, gần gũi với cử tri và nhân dân. Chủ động tìm hiểu, nắm bắt những vấn đề bức xúc, những nhu cầu cấp thiết của địa phương, của nhân dân, kịp thời chỉ đạo giải quyết trong thẩm quyền hoặc đề xuất, kiến nghị với các cấp, các ngành quan tâm giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cử tri.

3. Cùng tập thể lãnh đạo quận Đống Đa triển khai các nội dung, giải pháp thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, trọng tâm là thực hiện 3 khâu đột phá để đẩy mạnh phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng bộ mặt đô thị kỷ cương, văn minh, sạch đẹp.

4. Không ngừng trau dồi đạo đức, học tập, rèn luyện nâng cao trình độ về mọi mặt nhất là thường xuyên cập nhật những vấn đề mới, kiến thức mới để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

TRƯƠNG ANH TÚ

Sinh ngày: 31 - 12 - 1979

Thành viên Đoàn luật sư TP Hà Nội - Hội luật gia TP Hà Nội; Hiệp hội công thương TP Hà Nội; Hội bảo vệ quyền lợi trẻ em
Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa 15 - Ảnh 17

Chương trình hành động của tôi tập trung giải quyết hai vấn đề bức thiết hiện nay gồm:

1. Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP): Tập trung đưa ra các giải pháp cơ bản nhằm đẩy lùi tình trạng mất VSATTP đang tồn tại hiện nay, cụ thể kiến nghị Thành phố thành lập đường dây nóng, thành lập văn phòng điều phối chuyên tiếp nhận thông tin, kiểm tra, xử lý các vấn đề liên quan đến VSATTP và các giải pháp khác.

2. Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của Thành phố nhằm thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp, thu hút đầu tư trong và ngoài nước, tôi tập trung giải pháp chính là thực hiện cải cách thủ tục hành chính, hướng đến nền hành chính phục vụ, thực hiện khoán thủ tục hành chính cho cán bộ công chức, từ đó họ sẽ tận tâm hơn, chủ động giúp doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc... và các giải pháp khác.

Bên cạnh hai vấn đề cần giải quyết trên, khi trúng cử trong suốt nhiệm kỳ nếu phát sinh các vấn đề nóng khác, tôi sẽ cùng cử tri giải quyết. Tôi cam kết sẽ trở thành đại diện cho tiếng nói của nhân dân, là cầu nối nhanh nhất giữa nhân dân với các cấp lãnh đạo Thành phố và Trung ương. Đồng thời không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống để trở thành người đại biểu tốt, trung thành của nhân dân Thủ đô.

NGUYỄN THẾ VINH

Sinh ngày: 10 - 6 - 1974

Tiến sỹ Quản trị kinh doanh, Thạc sỹ Quản trị nguồn nhân lực; Cử nhân Anh văn; Sơ cấp lý luận chính trị; Uỷ viên UB Nghiên cứu Liên đoàn quản trị nhân sự thế giới và Uỷ viên Liên đoàn quản trị nguồn nhân lực châu Á - Thái Bình Dương; Phó Tổng Giám đốc Cty Quản trị nguồn nhân lực M-Talent
Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa 15 - Ảnh 18

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND TP, tôi sẽ tập trung ưu tiên góp sức cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân vào các nhiệm vụ sau: 

1. Tham gia đầy đủ các kỳ họp, thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ của HĐND; tham gia đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri; báo cáo với cử tri về kết quả của kỳ họp; phổ biến, vận động và cùng nhân dân thực hiện các nghị quyết và vận động nhân dân chấp hành pháp luật, chính sách của Nhà nước.

2. Tham gia triển khai các dự án việc làm: Định hướng và hỗ trợ tạo việc làm cho lực lượng đoàn viên thanh niên, cử nhân của các trường cao đẳng, đại học và những thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự hiện chưa có việc làm; giúp đỡ, tìm kiếm việc làm phù hợp cho người cao tuổi khó khăn và người tàn tật.

3. Tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong việc cải tiến các chính sách xã hội, giảm nghèo bền vững; giáo dục, y tế; tệ nạn xã hội,...

4. Hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp với các cơ quan chính quyền để kịp thời giải quyết các vướng mắc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp.

Đơn vị bầu cử số 4 - quận Hai Bà Trưng

Số người ứng cử: 7 người

Số đại biểu được bầu: 4 đại biểu

TRỊNH XUÂN CƯỜNG

Sinh ngày: 16 - 02 - 1979

Cử nhân Tài chính - Kế toán, Hành chính học; Cao cấp lý luận chính trị; Phó Chánh Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng
Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa 15 - Ảnh 19

Chương trình hành động ứng cử đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021 của tôi như sau:

1. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND; đóng góp trí tuệ nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND Thành phố theo hướng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả, vì dân. Thường xuyên lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, phản ánh một cách trung thực, trách nhiệm đến các cơ quan Nhà nước, để từ đó có những giải pháp, phương hướng đáp ứng những nguyện vọng chính đáng trên cơ sở tuân thủ pháp luật và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công dân. 

2. Tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tích cực tham gia xây dựng các chương trình, kế hoạch, giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của Thủ đô và quận. Tham mưu các giải pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị quận; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; nâng cao ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng, đô thị và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

3. Nghiêm túc tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND Thành phố; thường xuyên tham gia các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp theo luật định, để từ đó làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử.

ĐÀO QUANG MINH

Sinh ngày: 17 - 12 - 1963

Tiến sỹ y khoa; Cử nhân chính trị; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn
Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa 15 - Ảnh 20

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND Thành phố tôi xin hứa sẽ tích cực đóng góp, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chăm lo sức khỏe nhân dân. Cụ thể là:

1. Cùng với ngành y tế Thủ đô đề xuất những biện pháp khả thi giải quyết tình trạng quá tải của các bệnh viện.

2. Ứng dụng công nghệ mới, các kỹ thuật chuyên sâu, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân Thủ đô.

3. Đóng góp những giải pháp trong công tác phòng chống dịch, kiểm soát VSATTP.

4. Đề xuất ứng dụng công nghệ thông tin cải cách hành chính, để thực hiện tốt chính sách BHYT hướng tới công bằng trong khám chữa bệnh, người có công, người cao tuổi, người nghèo, vùng sâu...

5. Vận động các tổ chức xã hội, cá nhân, đoàn thể đồng hành với ngành y tế nhằm nâng cao hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Bản thân tôi xác định vẫn phải nỗ lực hết mình để thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, trách nhiệm với xã hội của người thầy thuốc. Nếu trúng cử đại biểu HĐND Thành phố, tôi sẽ xây dựng mối liên hệ mật thiết với cử tri, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của cử tri, cùng với các đại biểu khác và các ban ngành xây dựng những giải pháp khả thi góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh không gây phiền hà cho người bệnh, tạo niềm tin của nhân dân với ngành y tế, tiếng nói của nhân dân sẽ được phản ánh chính thức tại các diễn đàn, kỳ họp HĐND, vì vậy sẽ phát huy hiệu quả cao hơn.

NGUYỄN VĂN NAM

Sinh ngày: 20 - 10 - 1964

Tiến sỹ kinh tế; Chuyên viên cao cấp; Cao cấp lý luận chính trị; Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng
Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa 15 - Ảnh 21

Chương trình hành động của tôi ứng cử đại biểu HĐND Thành phố như sau:

1. Liên hệ chặt chẽ với cử tri; nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu ý kiến cử tri và nhân dân; chủ động nghiên cứu đề xuất với HĐND Thành phố hoặc đôn đốc các cơ quan liên quan giải quyết những kiến nghị của cử tri và nhân dân đúng quy định của pháp luật.

2. Dành nhiều thời gian đi cơ sở, khảo sát tình hình kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân để có những đề xuất phù hợp với HĐND Thành phố; tập trung vào một số trọng tâm: Đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh. Mở rộng xã hội hóa, xây dựng nhanh và đồng bộ hạ tầng theo quy hoạch; tập trung giải quyết những bức xúc về môi trường, trật tự đô thị, nâng cao chất lượng cung cấp điện, nước; có cơ chế phù hợp đẩy nhanh tiến độ cải tạo các chung cư, nhà tập thể cũ, tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà cho nhân dân; rà soát quỹ đất để phục vụ xây dựng thêm các trường học, nhà văn hóa khu dân cư, trụ sở phường... Nâng cao chất lượng đào tạo, gắn đào tạo với sử dụng; đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục; quan tâm chính sách an sinh xã hội, vệ sinh an toàn thực phẩm.

3. Không ngừng rèn luyện, giữ vững phẩm chất người cán bộ, đảng viên, người đại biểu của nhân dân; nói đi đôi với làm; không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; sống giản dị, đoàn kết, tận tụy phục vụ nhân dân.

PHÙNG BÍCH NGA

Sinh ngày: 20-6-1974

Thạc sỹ xây dựng Đảng, Cử nhân luật, Cử nhân Hành chính, Cử nhân chính trị học; Ủy viên Ban thường vụ Hội LHPN TP Hà Nội, Quận ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN quận Hai Bà Trưng
Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa 15 - Ảnh 22

Chương trình hành động của tôi gồm những nội dung chính như sau:

1. Thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, tham gia đầy đủ với ý thức trách nhiệm cao đối với hoạt động của HĐND Thành phố. Thường xuyên có mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri, đề xuất kiến nghị với HĐND và các cơ quan chức năng có thẩm quyền và giám sát quá trình giải quyết các kiến nghị. Trả lời các chất vấn của cử tri đối với những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình và chịu sự giám sát của cử tri trong mọi hoạt động.

2. Tích cực đóng góp các ý kiến và đề xuất các giải pháp, kiến nghị những chính sách liên quan đến phụ nữ và trẻ em. Tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho các tầng lớp phụ nữ.

3. Luôn đồng hành cùng với hộ nghèo và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, giúp chị em nâng cao chất lượng cuộc sống, thoát nghèo bền vững, thúc đẩy công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm. Tổ chức các hoạt động thiết thực, trang bị kỹ năng xây dựng cuộc sống gia đình, nhằm nâng cao nhận thức về mọi mặt giúp phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

4. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về giới và ý thức trách nhiệm của các cấp các ngành trong thực hiện bình đẳng giới. Tham gia các hoạt động giám sát, đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến phụ nữ và Luật Bình đẳng giới.

TÔ QUANG PHÁN

Sinh ngày: 5 - 5 - 1961

Thạc sĩ văn hóa học; Cao cấp lý luận chính trị; Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Nội, Tổng giám đốc, Tổng biên tập Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội
Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa 15 - Ảnh 23