Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026: Đơn vị bầu cử số 1

Kinhtedothi.vn
Chia sẻ

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri của TP tiểu sử tóm tắt, chương trình của các ứng cử viên Đơn vị bầu cử số 1 (quận Ba Đình). Tổng số người ứng cử là 5, số đại biểu được bầu là 3.

Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 86/QĐ-UBBC công bố danh sách chính thức 160 người ứng cử tại 30 đơn vị bầu cử để bầu 95 đại biểu HĐND TP, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội, kế hoạch của Tiểu ban Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử (Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội), báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri của TP tiểu sử tóm tắt, chương trình của các ứng cử viên Đơn vị bầu cử số 1 (Quận Ba Đình). Tổng số người ứng cử là 5, Số đại biểu được bầu là 3.
1. LÊ KIM ANH

Sinh ngày 7/01/1975

ThS Chính trị học; Cử nhân Luật; Cao cấp lý luận chính trị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam;
Thành ủy viên; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hà Nội
Ứng cử viên Lê Kim Anh.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực công tác, thực hiện tốt trách nhiệm người đại biểu của Nhân dân; liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe, tập hợp và phản ánh kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến với HĐND Thành phố và các cơ quan chức năng. Quan tâm đề xuất với HĐND thành phố những vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội.

2. Là nữ ứng cử viên đại diện cho Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố, tôi đặc biệt quan tâm đến việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em, xây dựng môi trường sống an toàn. Tôi cùng các cấp Hội thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao trình độ mọi mặt; chăm sóc sức khỏe, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; vận động phụ nữ cùng Nhân dân tích cực bảo vệ môi trường, phòng, chống bạo lực gia đình, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm hành vi xâm hại phụ nữ, trẻ em…

3. Thực hiện tốt trách nhiệm tham gia giám sát các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật, việc thực hiện các nghị quyết của HĐND; tích cực phối hợp với các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận và thành phố Hà Nội.

2. LÊ THỊ THÚY BẮC

Sinh ngày 10/12/1975

ThS Vật lý; Trung cấp lý luận chính trị

Phó Bí thư, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp -

- Giáo dục thường xuyên quận Ba Đình

Ứng cử viên Lê Thị Thúy Bắc

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, trau dồi trình độ chuyên môn nghiệp vụ, góp phần xây dựng địa phương, cơ quan đơn vị thật sự vững mạnh.

2. Liên hệ chặt chẽ với cử tri để lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cử tri, tập hợp đầy đủ và phản ánh trung thực những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng hợp pháp của cử tri đến với HĐND và các cơ quan chức năng.

3. Trung thực, giản dị, khiêm tốn, gần gũi với Nhân dân, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực để xứng đáng là người cán bộ, người đảng viên, người công dân tốt là tấm gương cho quần chúng noi theo. Gương mẫu chấp hành và vận động gia đình chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực nghiên cứu, học tập nâng cao kiến thức, năng lực thực tiễn để đáp ứng nhiệm vụ được giao.

4. Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo. Làm tốt công tác giáo dục hướng nghiệp, phân luồng cho học sinh, phát triển tiềm năng của mỗi học sinh, đáp ứng nhu cầu nhân lực của đất nước, góp phần nhỏ vào việc hoàn thành mục tiêu tổng quát của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI là trong nhóm dẫn đầu về giáo dục - đào tạo.

3. TRẦN XUÂN CƯƠNG

Sinh ngày 2/10/1974

Cử nhân Kinh tế; Cử nhân chính trị

Đảng ủy viên, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội

Ứng cử viên Trần Xuân Cương.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu Nhân dân; liên hệ chặt chẽ với cử tri, nhất là cử tri nơi mình ứng cử. Phản ánh kịp thời, trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri đến HĐND Thành phố và các cơ quan chức năng. Theo dõi, đôn đốc kết quả giải quyết, định kỳ báo cáo với cử tri.

2. Sâu sát cơ sở, nắm bắt tình hình địa phương và những vấn đề cử tri quan tâm. Tổng hợp, nghiên cứu, đề xuất với HĐND, UBND TP giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc, nhất là các vấn đề về giao thông, cấp thoát nước, phát triển đô thị... Cùng tập thể cán bộ quản lý của Công ty, tăng cường công tác cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ công nhân của Công ty có tác phong làm việc chuyên nghiệp, tận tụy phục vụ Nhân dân, kịp thời khắc phục sự cố, giảm thiểu thời gian sửa chữa ảnh hưởng đến việc cung cấp nước sạch cho Nhân dân…

3. Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vấn đề của người dân và doanh nghiệp liên quan đến nước sạch trên địa bàn Thành phố. Giải quyết kịp thời các đơn thư và kiến nghị của công dân và cử tri, bảo đảm được quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân và doanh nghiệp...

4. Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, giữ vững phẩm chất đạo đức người cán bộ, đảng viên, người đại biểu Nhân dân. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Thành phố hoàn thành các chương trình và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chung của Thủ đô giai đoạn 2021 - 2026.

4. NGUYỄN CHÍ LỰC

Sinh ngày 11/5/1973

Cử nhân Luật; Cử nhân Hành chính; Cử nhân Chính trị

Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội

Ứng cử viên Nguyễn Chí Lực.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công việc, vận động Nhân dân và gia đình chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ năng lực, phẩm chất đạo đức, tư cách người cán bộ, đảng viên, bản lĩnh, trách nhiệm người đại biểu của Nhân dân.

2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ của đại biểu HĐND; thường xuyên tiếp xúc, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, lắng nghe, tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri, kịp thời phản ánh đầy đủ, trung thực với Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Thành phố. Tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND Thành phố, các cuộc thảo luận ở tổ đại biểu; tham gia xây dựng các chính sách, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Phối hợp với đại biểu HĐND các cấp đẩy mạnh việc thực hiện quyền giám sát, chấp hành các nghị quyết của cơ quan dân cử; tích cực tham gia các buổi chất vấn tại các kỳ họp; kiến nghị HĐND Thành phố tăng cường giám sát những vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh, như: Giáo dục, y tế, giao thông, nhà ở, môi trường...

3. Với trách nhiệm của người cán bộ ngành kiểm tra Đảng và đại biểu HĐND, tôi sẽ cùng tập thể lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chỉ đạo phát huy hiệu quả sự phối hợp giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với hoạt động giám sát của HĐND Thành phố; tham gia giải đáp, giải quyết các kiến nghị theo nguyện vọng chính đáng của cử tri đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền và kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

5. HOÀNG MINH DŨNG TIẾN

Sinh ngày 5/02/1966

ThS Quản trị kinh doanh; Kỹ sư chế tạo máy; Cử nhân Luật; Cử nhân ngoại ngữ; Cử nhân kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị

Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Ba Đình

Ứng cử viên Hoàng Minh Dũng Tiến.

Nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Xứng đáng với vai trò đại diện cho cử tri quận Ba Đình tại diễn đàn HĐND Thành phố; góp phần đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân Thủ đô. Phản ánh trung thực mọi kiến nghị của cử tri với HĐND và các cơ quan chức năng của Thành phố, đồng thời thông tin kịp thời những quyết sách của HĐND Thành phố tới cử tri.

2. Tích cực đóng góp, đề xuất các chủ trương, giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả của HĐND Thành phố theo hướng đổi mới hoạt động xây dựng, ban hành nghị quyết thiết thực, hiệu quả, phù hợp yêu cầu thực tiễn.

3. Tích cực tham gia công tác giám sát, chất vấn, kiến nghị và phối hợp cùng các đại biểu tăng cường vai trò giám sát của Tổ đại biểu tại quận Ba Đình.

4. Tích cực đóng góp để HĐND Thành phố quyết định các chủ trương, chính sách triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, trọng tâm là 5 định hướng trọng tâm, 3 khâu đột phá, 14 nhiệm vụ chủ yếu, 10 chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng Thành phố giai đoạn 2020 - 2025.

5. Kết hợp vai trò đại biểu với cương vị công tác hiện tại góp phần triển khai thực hiện tốt và hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình đã được cụ thể hóa thành 7 chương trình công tác toàn khóa với 54 đề án, kế hoạch và 78 chỉ tiêu cho cả nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kinh tế đô thị cuối tuần