Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026: Đơn vị bầu cử số 10

Kinhtedothi.vn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri của TP tiểu sử tóm tắt, chương trình của các ứng cử viên Đơn vị bầu cử số 10 (quận Hà Đông). Tổng số người ứng cử là 7 người. Số đại biểu được bầu là 4 người.

Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 86/QĐ-UBBC công bố danh sách chính thức 160 người ứng cử tại 30 đơn vị bầu cử để bầu 95 đại biểu HĐND TP, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội, kế hoạch của Tiểu ban Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử (Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội), báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri của TP tiểu sử tóm tắt, chương trình của các ứng cử viên Đơn vị bầu cử số 10 (quận Hà Đông). Tổng số người ứng cử là 7 người. Số đại biểu được bầu là 4 người.

1. NGUYỄN THỊ TỐ ANH

Sinh ngày 26/9/1982

ThS Báo chí; Trung cấp lý luận chính trị

Chuyên viên Ban Tuyên giáo Quận ủy Hà Đông

 Ứng cử viên Nguyễn Thị Tố Anh

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Làm tốt vai trò của người đại biểu Nhân dân, tăng cường tiếp xúc cử tri, luôn lắng nghe, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri, kịp thời phản ánh hoặc chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời theo dõi, đôn đốc việc giải quyết và thông báo kết quả cho cử tri trong thời gian sớm nhất.

2. Tham mưu cho Quận ủy, Ban Tuyên giáo Quận ủy triển khai quán triệt, tuyên truyền đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cử tri kịp thời, chính xác, đầy đủ; thường xuyên nắm bắt những vấn đề bất cập của địa phương để báo cáo với Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố chỉ đạo giải quyết. Phối hợp với các cơ quan báo chí kịp thời phản ánh các biểu hiện, đối tượng vi phạm pháp luật về quyền, lợi ích chính đáng của Nhân dân.

3. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thuộc khối khoa giáo để giảm thiểu tình trạng trẻ em bị suy dinh dưỡng, bị bạo lực học đường... Nâng cao chất lượng các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng, bồi dưỡng thế hệ trẻ theo tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh là phải yêu nước, trung thành với Tổ quốc. Thực hiện tốt Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

4. Nỗ lực làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất; chủ động nghiên cứu học tập để nâng cao trình độ theo yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường rèn luyện đạo đức phẩm chất cá nhân, cùng với những người thân trong gia đình sống giản dị, chan hòa, đoàn kết, nghĩa tình với mọi người.

2. NGÔ THỊ HÀ

Sinh ngày 7/01/1978

Cử nhân Ngôn ngữ Anh; Trung cấp lý luận chính trị

Tổ phó chuyên môn Trường THCS Nguyễn Trãi

 Ứng cử viên Ngô Thị Hà

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Không ngừng rèn luyện đạo đức, phẩm chất, lối sống; thực hành tiết kiệm; kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết thống nhất nội bộ, gắn bó mật thiết với Nhân dân; nâng cao tính tiền phong gương mẫu; tích cực vận động Nhân dân, gia đình thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

2. Luôn gương mẫu chấp hành, đồng thời chủ động tuyên truyền, vận động người thân cùng quần chúng Nhân dân chấp hành và thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

3. Bồi dưỡng, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, kỹ năng, ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh; kiến nghị với cấp có thẩm quyền trong công tác hướng nghiệp, chọn nghề cho học sinh; tham mưu với các cơ quan chức năng mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, truyền cảm hứng cho giáo viên, học sinh tham gia, xây dựng và phát triển quận Hà Đông nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung.

3. BẠCH LIÊN HƯƠNG

Sinh ngày 22/9/1975

ThS Quản lý kinh tế; Cử nhân Văn hóa; Cao cấp lý luận chính trị

Thành uỷ viên; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hà Nội; Đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ứng cử viên Bạch Liên Hương

Nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Tham gia các kỳ họp, phiên họp của HĐND Thành phố nghiêm túc, trách nhiệm; dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri; bố trí thời gian phù hợp tiếp xúc cử tri ở nơi cư trú, nơi công tác, nơi ứng cử; tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, lĩnh vực, đối tượng, địa bàn...

2. Liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thường xuyên tiếp xúc với cử tri, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với HĐND Thành phố, các cơ quan, tổ chức hữu quan.

3. Tiếp công dân theo quy định của pháp luật. Quan tâm nghiên cứu nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, kịp thời chuyển đến cơ quan, đơn vị chức năng có thẩm quyền, xem xét, giải quyết; đôn đốc, theo dõi và giám sát việc giải quyết.

4. Chất vấn người đứng đầu các cơ quan, địa phương của Thành phố về những vấn đề mà cử tri và Nhân dân bức xúc, yêu cầu, kiến nghị chính đáng.

5. Đề xuất cơ chế, chính sách về lao động việc làm, người có công, an sinh xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, hộ nghèo, trẻ em, bình đẳng giới, phòng chống tệ nạn xã hội... Trực tiếp tham mưu cho Thành phố triển khai đồng bộ, toàn diện các chính sách phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống Nhân dân Thủ đô theo đúng mục tiêu mà Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy (với 27 nhóm chỉ tiêu quan trọng) và các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII.

4. NGUYỄN MẠNH QUYỀN

Sinh ngày 24/4/1975

Tiến sĩ Quản lý hành chính công; Thạc sĩ Quản lý hành chính công; Cử nhân chuyên ngành Kinh tế đối ngoại; Cử nhân chuyên ngành Hành chính học;

Cử nhân chuyên ngành Anh văn; Cao cấp lý luận chính trị;

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021

 Ứng cử viên Nguyễn Mạnh Quyền.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Thực hiện vai trò, chức trách của đại biểu HĐND thành phố, giữ mối liên hệ chặt chẽ, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng, quyền lợi chính đáng của Nhân dân, từ đó phản ánh với HĐND thành phố và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Tuyên truyền, vận động cử tri, Nhân dân cũng như người thân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là chủ trương, Nghị quyết của HĐND thành phố.

2. Đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách của Thành phố trên các lĩnh vực được phân công phụ trách: quản lý, phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu, du lịch, xúc tiến đầu tư, hoạt động vận tải, phát triển điện lực, bưu chính, viễn thông; nông nghiệp và phát triển nông thôn, đê điều, thủy lợi, phòng chống thiên tai, lụt bão...

3. Chủ động tìm hiểu kỹ đặc điểm, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, những vẫn đề nổi cộm trên địa bàn quận Hà Đông; nắm rõ nguyên nhân, từ đó phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo, cử tri và Nhân dân quận Hà Đông để từng bước tháo gỡ có hiệu quả.

4. Đồng hành cùng các cơ quan, ban, ngành, lãnh đạo, cử tri và nhân dân quận Hà Đông thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, làng nghề... góp phần xây dựng quận Hà Đông phát triển nhanh và bền vững.

5. Không ngừng nỗ lực học tập, tu dưỡng, phấn đấu rèn luyện để phát huy tốt vai trò, vị trí của mình đưa các chủ trương, Nghị quyết của Đảng và HĐND các cấp vào cuộc sống.

5. NGUYỄN ANH TUẤN

Sinh ngày 01/5/1967

Kỹ sư Kỹ thuật điện; Cao cấp lý luận chính trị

Thành ủy viên; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội

 Ứng cử viên Nguyễn Anh Tuấn

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Thực hiện đúng chức trách của đại biểu HĐND TP Hà Nội; tham gia đầy đủ các kỳ họp; thường xuyên tiếp xúc, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri, của Nhân dân để phản ánh thực chất tình hình, có những kiến nghị xác đáng, giúp cho HĐND Thành phố và các ban của HĐND kiểm tra, giám sát và cùng các cơ quan liên quan giải quyết.

2. Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội vận hành cung ứng điện liên tục, an toàn, ổn định, tin cậy phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngoại giao, văn hóa, quốc phòng, an ninh của Thủ đô và đảm bảo tốt đời sống Nhân dân. Kết hợp hài hòa giữa mục tiêu cấp điện phục vụ CHN, HĐH Thủ đô song hành với bảo vệ môi trường, triển khai các chính sách an sinh xã hội phù hợp với từng thời kỳ phát triển.

3. Tham mưu với UBND TP Hà Nội thực hiện “Quy hoạch phát triển Điện lực TP Hà Nội giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến 2035” và “Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045”, từng bước hoàn thiện thiết kế, xây dựng đồng bộ lưới điện Thành phố đáp ứng tiêu chí thông minh, hiện đại, xứng tầm với vai trò, vị thế của Thủ đô, nằm trong nhóm những thành phố có chất lượng và dịch vụ cung cấp điện năng tốt nhất khu vực ASEAN.

4. Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực Thành phố thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội để thực hiện thắng lợi 10 chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

6. NGUYỄN THANH XUÂN

Sinh ngày 20/3/1974

TS Kinh tế chính trị; Cao cấp lý luận chính trị

Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Hà Đông

 Ứng cử viên Nguyễn Thanh Xuân

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Luôn tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ vững lập trường, tư tưởng, quan điểm, bản lĩnh chính trị của người cán bộ, đảng viên; giữ gìn đạo đức, lối sống của bản thân, ở nơi công tác, nơi cư trú, trong gia đình và quan hệ xã hội; trách nhiệm, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

2. Thực hiện đầy đủ chức trách của người đại biểu Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân và cử tri. Thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe, phản ánh kịp thời, trung thực kiến nghị của cử tri đến Thành phố; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của cử tri và Nhân dân. Chỉ đạo giải quyết những kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của quận Hà Đông.

3. Tham gia đầy đủ, tích cực hoạt động của HĐND Thành phố, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền Thành phố trong nhiệm kỳ mới.

4. Cùng tập thể lãnh đạo quận đổi mới phương thức lãnh đạo; lựa chọn lĩnh vực khó, vấn đề mới phát sinh tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời; thực hiện có hiệu quả 6 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá của quận giai đoạn 2020 - 2025; nâng cao ý thức, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức quận; quan tâm phát triển hạ tầng đô thị gắn với giải quyết khó khăn trong công tác đất dịch vụ và thực hiện một số dự án lớn trên địa bàn quận.

7. BÙI THỊ HẢI YẾN

Sinh ngày 18/12/1971

Thạc sĩ kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị

Ủy viên BCH Đảng ủy Khối doanh nghiệp TP Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hanel; Ủy viên BCH Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI);

Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp TP Hà Nội (HBA); Phó Chủ tịch

Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Hà Nội (HALOVI);

Ủy viên BCH Hiệp hội nữ Doanh nhân Việt Nam (VAWE);

Ủy viên BCH Hiệp hội Phần mềm và CNTT Việt Nam (VINASA)

 Ứng cử viên Bùi Thị Hải Yến

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Thực hiện tốt vai trò của người đại biểu Nhân dân; đại diện cho ý chí, nguyện vọng của người dân; thường xuyên lắng nghe kiến nghị của cử tri nơi ứng cử, nơi cư trú, để kịp thời phản ánh, giải quyết các vấn đề về đời sống, tâm tư nguyện vọng của Nhân dân thông qua hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp.

2. Phản ánh tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp Hà Nội đến chính quyền nhằm góp ý, đề xuất các chính sách thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Hà Nội phát triển, từ đó tạo việc làm, đóng góp vào sự phát triển bền vững của Thủ đô.

3. Đóng góp vào quá trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số trên địa bàn quận Hà Đông; quan tâm tới việc đào tạo nguồn nhân lực kỹ năng số và kỹ năng 4.0 phù hợp với quá trình phát triển kinh tế số và xã hội số trong giai đoạn mới của Thủ đô.

4. Quan tâm giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe người dân, đảm bảo an sinh xã hội tại địa bàn quận. Phát huy tiềm năng thế mạnh của quận với ưu thế là quận có nhiều làng nghề nổi tiếng; bảo tồn, phát huy giá trị các làng nghề gắn với du lịch làng nghề để phát triển du lịch, dịch vụ, tạo điều kiện chuyển dịch cơ cấu lao động.

5. Không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, nâng cao trình độ, năng lực và phẩm chất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người đại biểu HĐND TP Hà Nội.

Kinh tế đô thị cuối tuần