DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026: Đơn vị bầu cử số 15
Kinhtedothi.vn
17-05-2021 11:19

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri của TP tiểu sử tóm tắt, chương trình của các ứng cử viên Đơn vị bầu cử số 15 (huyện Ứng Hòa). Tổng số người ứng cử là 5 người. Số đại biểu được bầu là 3 người.
Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 86/QĐ-UBBC công bố danh sách chính thức 160 người ứng cử tại 30 đơn vị bầu cử để bầu 95 đại biểu HĐND TP, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội, kế hoạch của Tiểu ban Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử (Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội), báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri của TP tiểu sử tóm tắt, chương trình của các ứng cử viên Đơn vị bầu cử số 15 (huyện Ứng Hòa). Tổng số người ứng cử là 5 người. Số đại biểu được bầu là 3 người.
1. NGUYỄN HỮU ÁNH

Sinh ngày 29/9/1989

ThS Quản lý kinh tế; Cử nhân ngành Điện tử - Viễn thông; Sơ cấp chính trị

Bí thư chi đoàn khối Nội chính; Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND huyện Ứng Hòa
 
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Giữ mối liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, gần gũi, chịu sự giám sát của Nhân dân; lắng nghe, nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của Nhân dân; tiếp thu, phản ánh trung thực với HĐND, mạnh dạn đề đạt các ý kiến tại các diễn đàn, kỳ họp; đề đạt với cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết, đôn đốc, theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri theo trách nhiệm của người đại biểu HĐND.

2. Bản thân làm công tác tổng hợp cho HĐND,UBND tích cực tham mưu giúp UBND huyện thực hiện cải cách hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Thường xuyên nắm bắt sự phản hồi của Nhân dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính từ huyện đến xã, thị trấn để tham mưu lãnh đạo giải quyết những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, nâng cao sự hài lòng của Nhân dân.

3. Bản thân, tôi luôn giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; cùng gia đình chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không ngừng học tập, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhân dân giao phó.

4. Với những kinh nghiệm tích lũy được trong lĩnh vực công nghệ thông tin, tôi sẽ kiến nghị HĐND - UBND Thành phố xây dựng chương trình đẩy mạnh đào tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin như: Lập trình trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật phần mềm... đào tạo được nguồn nhân lực cao cho khu vực các huyện phía nam của Thành phố phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, bền vững phát triển theo hướng công nghệ cao.
2. BÙI THỊ THU HIỀN

Sinh ngày 28/10/1977

ThS chuyên ngành Biên tập - Xuất bản; Cao cấp lý luận chính trị

Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa
 
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Luôn gương mẫu, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, bản lĩnh chính trị; sống gần gũi, gắn bó mật thiết với Nhân dân; tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực sự xứng đáng với vai trò đại diện cho cử tri.

2. Với cương vị Bí thư Huyện uỷ, tôi cùng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện uỷ chịu trách nhiệm trước Thành uỷ, trước Đảng bộ và Nhân dân thực hiện đúng quy chế làm việc, nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, giữ vững đoàn kết. Tập trung chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ trọng quan trọng đặc biệt thực hiện nhiệm vụ kép vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng chống dịch COVID-19.

3. Thực hiện nghiêm chương trình toàn khoá của HĐND Thành phố, chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử theo luật định và là “cầu nối” giữa cử tri với cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Bản thân sát dân, gần dân, trọng dân; lắng nghe kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của cử tri để đề nghị các cấp, các ngành xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân... Sau mỗi kỳ họp có trách nhiệm báo cáo kết quả kỳ họp đến Nhân dân, cùng Nhân dân thực hiện nghị quyết của HĐND đi vào cuộc sống.
3. PHẠM THỊ THANH HƯƠNG

Sinh ngày 30/7/1980

Ths Kinh tế Chính trị; Cao cấp lý luận chính trị

Đảng ủy viên, Ủy viên ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan, Bí thư Chi bộ Công tác Quốc hội; Thành viên Ban Văn hóa - Xã hội; Trưởng phòng Công tác Quốc hội HĐND Thành phố
 
Nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Thường xuyên liên hệ và gắn bó mật thiết với cử tri; lắng nghe ý kiến cử tri, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri và tiếp nhận đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân để chuyển đến đến HĐND Thành phố và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, kịp thời báo cáo lại với cử tri. Kiên quyết đấu tranh với những hành vi sai trái, bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của Nhân dân.

2. Tích cực tham gia có hiệu quả vào các hoạt động của HĐND Thành phố. Nêu cao trách nhiệm cá nhân, phát huy trí tuệ tập thể, quan tâm nghiên cứu, nâng cao hiệu quả giám sát, tích cực tham gia chất vấn, đóng góp ý kiến và kiên trì ủng hộ thực hiện những cơ chế, chính sách thúc đẩy kinh tế - xã hội Thủ đô phát triển, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

3. Thường xuyên liên hệ, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể Nhân dân nơi ứng cử để nắm bắt tình hình, trao đổi thông tin, gắn bó trách nhiệm trong giải quyết các vấn đề mà Nhân dân và chính quyền địa phương quan tâm.
4. TRẦN GIA THÁI

Sinh ngày 6/9/1955

Cử nhân Nghệ thuật chuyên ngành Đạo diễn điện ảnh - truyền hình;

Cao cấp lý luận chính trị

Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội
 
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Tổ chức tốt các mối liên hệ chặt chẽ, thường xuyên tiếp xúc và tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri, thu thập, phản ánh kịp thời, trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với HĐND Thành phố, với cơ quan, tổ chức hữu quan thông qua các kênh thông tin, trong đó có hệ thống báo chí truyền thông mà mình đang phục vụ, để góp phần cùng HĐND Thành phố đề ra những chủ trương, chính sách thuận lợi cho sự phát triển của Thành phố và huyện Ứng Hòa.

2. Tích cực tham mưu với HĐND Thành phố quan tâm, đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động giáo dục ở các cấp học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, phát triển toàn diện dân trí địa phương.

3. Tập trung bảo tồn, phát triển các di tích lịch sử, các truyền thống văn hóa đáng tự hào của huyện Ứng Hòa, để thực hiện mục tiêu kép: Giáo dục truyền thống, tư tưởng, gìn giữ bản sắc văn hóa, đồng thời tạo nguồn thu từ du lịch, cải thiện kinh tế địa phương, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

4. Nâng cao năng lực, phát huy vai trò quan trọng của đội ngũ báo chí, văn nghệ sĩ Thủ đô trong việc kịp thời phát hiện, phản ánh tâm tư, đưa tiếng nói, nguyện vọng của Nhân dân vào những quyết sách, quyết định, chủ trương, biện pháp xây dựng phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.
5. NGUYỄN PHI THƯỜNG

Sinh ngày 7/5/1971

TS Kinh tế; Kỹ sư ngành tổ chức giao thông; Cao cấp chính trị

Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam;

Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động TP Hà Nội,

Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội
 
Nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Thực hiện tốt vai trò người đại biểu Nhân dân. Tăng cường tiếp xúc với cử tri, gắn bó với cử tri, dành thời gian thỏa đáng để nắm bắt thực tiễn; lắng nghe và tìm hiểu thấu đáo nguyện vọng cử tri; kịp thời phản ánh các nguyện vọng của cử tri đến diễn đàn HĐND Thành phố, đồng thời chuyển các kiến nghị đó tới các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, dành thời gian giải quyết một số việc mà cử tri đặc biệt quan tâm.

2. Tích cực tham gia xây dựng, hoạch định chính sách để chính sách của Thành phố gắn chặt với thực tiễn cuộc sống và đời sống xã hội; đồng thời giám sát việc thực thi, nhất là những lĩnh vực bản thân có thế mạnh và trải nghiệm như: giao thông vận tải, kinh tế, doanh nghiệp, quản lý phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới... Tập trung lắng nghe, chắt lọc và phản ánh đến HĐND Thành phố, truyền tải các cơ quan có thẩm quyền để có cơ chế, chính sách phù hợp và tham gia giám sát quá trình thực hiện.

3. Quan tâm đến đời sống, việc làm, thu nhập, điều kiện làm việc của công nhân, viên chức, người lao động ở đô thị, nông thôn. Đóng góp ý kiến để hoàn thiện cơ chế chính sách đảm bảo hài hoà lợi ích giữa Nhà nước - Doanh nghiệp - Người lao động. Góp phần xây dựng xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.