DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026: Đơn vị bầu cử số 27

Kinhtedothi.vn
17-05-2021 16:00
Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri của TP Hà Nội tiểu sử tóm tắt, chương trình của các ứng cử viên Đơn vị bầu cử số 27 (huyện Thạch Thất). Tổng số người ứng cử là 5 người. Số đại biểu được bầu là 3 người.
Tin liên quan
Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 86/QĐ-UBBC công bố danh sách chính thức 160 người ứng cử tại 30 đơn vị bầu cử để bầu 95 đại biểu HĐND TP, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội, kế hoạch của Tiểu ban Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử (Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội), báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri của TP Hà Nội tiểu sử tóm tắt, chương trình của các ứng cử viên Đơn vị bầu cử số 27 (huyện Thạch Thất). Tổng số người ứng cử là 5 người. Số đại biểu được bầu là 3 người.
1. LÊ MINH ĐỨC
Sinh ngày 25/10/1977
TS Kinh tế, Cử nhân Luật; Cao cấp lý luận chính trị
Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan TP Hà Nội
 
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:
1. Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri, tổng hợp, báo cáo, đề xuất phương hướng giải quyết với HĐND Thành phố. Tham gia đầy đủ các kỳ họp và các đoàn công tác của HĐND khi được triệu tập. Tích cực tham gia xây dựng nghị quyết; thường xuyên theo dõi đôn đốc, giám sát các cơ quan chức năng trong việc thực hiện các nghị quyết HĐND Thành phố.
2. Cùng với cấp ủy, chính quyền huyện Thạch Thất triển khai thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng huyện phát triển bền vững theo hướng đô thị xanh cửa ngõ phía tây Thủ đô, tập trung trên một số lĩnh vực như: Hoàn thiện quy hoạch chi tiết và đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu đô thị vệ tinh Hòa Lạc; hoàn thành Trường Đại học quốc gia Hà Nội; xây dựng nông thôn mới nâng cao, hướng tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; đẩy mạnh phát triển cụm công nghiệp, làng nghề, giải quyết tốt vấn đề môi trường làng nghề và vệ sinh môi trường. Đầu tư phát triển du lịch gắn với du lịch tâm linh. Thực hiện tốt chính sách phát triển giáo dục - đào tạo gắn với giải quyết việc làm; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm... Quan tâm đầu tư phát triển hệ thống cấp nước sạch nông thôn.
3. Cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố tham mưu, đề xuất với Thành ủy, HĐND Thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng của HĐND Thành phố theo phương châm “đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả, vì dân và tiếp tục là điểm sáng trong hoạt động của các cơ quan dân cử của cả nước”.
2. TRƯƠNG HẢI LONG
Sinh ngày 19/02/1971
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và công nghiệp; Kỹ sư Thủy lợi và thủy điện;
Cao cấp lý luận chính trị
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội; Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hà Nội
Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XV nhiệm kỳ 2016 - 2021
 
Nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:
1. Đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, thường xuyên liên hệ chặt chẽ, tiếp thu các ý kiến của cử tri, kịp thời chuyển đến người có thẩm quyền để giải quyết; theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết và thông báo kết quả cho cử tri biết. Định kỳ và dành nhiều thời gian báo cáo kết quả hoạt động với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri.
2. Tích cực tham gia các hoạt động của HĐND Thành phố, thực hiện tốt chức năng quyết định, giám sát của HĐND. Tập trung nghiên cứu đóng góp ý kiến xây dựng chính sách, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, chú trọng vấn đề: Phát triển và quản lý đô thị, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở dành cho người thu nhập thấp..., giải quyết tốt mối quan hệ trong phát triển giữa thành thị và nông thôn; các biện pháp thúc đẩy xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu như: quy hoạch giao thông nông thôn, cơ chế thu hút tạo nguồn vốn đầu tư...; đề xuất giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, vùng khó khăn; công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; phòng chống tham nhũng, lãng phí.
3. Làm tốt chức năng giám sát của đại biểu HĐND; lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, phản ánh trung thực, kịp thời với HĐND Thành phố và cơ quan chức năng.
4. Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong; tích cực học tập, nâng cao trình độ, năng lực hoạt động thực tiễn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
3. NGUYỄN THỊ THANH
Sinh ngày 12/7/1987
Cử nhân Tài chính kế toán; Trung cấp lý luận chính trị
Chuyên viên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất
 
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:
1. Luôn chủ động, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh, trách nhiệm của người đại biểu của Nhân dân để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu của Nhân dân.
2. Thường xuyên tiếp xúc, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri, phản ánh kịp thời, trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với HĐND Thành phố và các cơ quan, tổ chức liên quan...
3. Tham dự đầy đủ các kỳ họp, phiên họp của HĐND Thành phố, tham gia xây dựng các chính sách, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; phối hợp với đại biểu HĐND các cấp thực hiện quyền giám sát chấp hành các nghị quyết của cơ quan dân cử.
4. Tham gia tích cực vào quá trình cải tiến hoạt động của HĐND theo hướng tăng cường đối thoại; tham gia giải quyết các thắc mắc, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân trực tiếp ở thôn, xóm, tổ dân phố và với chính quyền về những vấn đề thuộc thẩm quyền và kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
4. PHẠM QUÍ TIÊN
Sinh ngày 23/5/1968
ThS Kinh tế; Cao cấp Lý luận chính trị
Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thạch Thất
 
Nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:
1. Tham gia với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, HĐND Thành phố chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
2. Chủ động nghiên cứu, tìm hiểu chính sách pháp luật, nắm chắc tình hình kinh tế - xã hội chung của Thành phố và của huyện Thạch Thất để tham gia đóng góp ý kiến, thảo luận, đề xuất với HĐND Thành phố quyết định những chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, phù hợp với tình hình Thủ đô nói chung và huyện nói riêng.
3. Luôn sâu sát cơ sở, giữ mối liên hệ mật thiết với Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân; lắng nghe và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; tham gia đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri; thực hiện tốt hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình của HĐND; tham gia tiếp công dân, chỉ đạo xử lý, giám sát việc giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo.
4. Cùng với BTV Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết của HĐND Thành phố. Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.
5. Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, góp phần cùng HĐND Thành phố thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. Luôn rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị; gương mẫu về đạo đức lối sống; kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân và cử tri.
5. ĐINH VĂN TĨNH
Sinh ngày 15/01/1981
Cử nhân Kinh tế; Trung cấp lý luận chính trị
Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy,
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND, Chủ tịch công đoàn cơ quan
Đảng ủy, HĐND, UBND xã Tiến Xuân;
Ủy viên BCH Liên đoàn lao động huyện Thạch Thất
 
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:
1. Chú trọng phối hợp và đề xuất giám sát các cơ quan tổ chức có liên quan trong việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trước, trong và giữa các kỳ họp HĐND. Đặc biệt chú trọng các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri còn để kéo dài chưa được giải quyết. Đề xuất các giải pháp với UBND Thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra các dự án đã hết thời hạn từ lâu nhưng chưa được triển khai thực hiện, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của nhiều hộ gia đình trên địa bàn và làm kìm hãm sự phát triển của địa phương, gây bức xúc trong Nhân dân.
2. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp để giám sát, thúc đẩy các cơ quan chức năng thực hiện các đề án, các kế hoạch, quyết định của Trung ương, của địa phương trong việc đầu tư cho các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào miền núi trên địa bàn. Đồng thời, khảo sát, nghiên cứu tham mưu đề xuất các giải pháp cụ thể sát thực, có tính khả thi cao, bền vững để nhanh chóng phát triển được kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân đồng bào dân tộc miền núi, từng bước loại bỏ các hủ tục lạc hậu, giữ gìn và phát huy những truyền thống, bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc.
3. Nghiên cứu kỹ các kết luận của HĐND Thành phố sau các cuộc khảo sát, giám sát để kịp thời để phòng ngừa, khắc phục những thiếu sót tồn tại, thúc đẩy các công việc kịp tiến độ, có chất lượng, rõ trách nhiệm, đồng thời đề xuất xử lý dứt điểm các sai phạm của tổ chức, cá nhân nếu có.