DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026: Đơn vị bầu cử số 30

Kinhtedothi.vn
17-05-2021 16:26
Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri của TP Hà Nội tiểu sử tóm tắt, chương trình của các ứng cử viên Đơn vị bầu cử số 30 (huyện Ba Vì). Tổng số người ứng cử là 5 người. Số đại biểu được bầu là 3 người.
Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 86/QĐ-UBBC công bố danh sách chính thức 160 người ứng cử tại 30 đơn vị bầu cử để bầu 95 đại biểu HĐND TP, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội, kế hoạch của Tiểu ban Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử (Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội), báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri của TP Hà Nội tiểu sử tóm tắt, chương trình của các ứng cử viên Đơn vị bầu cử số Đơn vị bầu cử số 30 (huyện Ba Vì). Tổng số người ứng cử là 5 người. Số đại biểu được bầu là 3 người.
1. TRẦN THỊ NHỊ HÀ
Sinh ngày 25/11/1973
TS.Bác sỹ Y học; Cử nhân Luật; Cử nhân Anh văn; Cao cấp lý luận chính trị
Thành ủy viên; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội
 
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:
1. Thực hiện việc tiếp xúc cử tri theo đúng quy định của pháp luật để kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị từ cử tri của cơ quan chức năng. Tham gia đầy đủ và thực hiện nghiêm quyền giám sát của đại biểu HĐND đối với những vấn đề mà cử tri địa phương quan tâm.
2. Là một cán bộ được đào tạo chuyên ngành về bác sỹ, là người đứng đầu cơ quan quản lý Nhà nước về y tế của Thành phố, tôi sẽ chủ động triển khai các chương trình, kế hoạch để đổi mới và hoàn thiện hệ thống y tế Thành phố theo hướng công bằng, hiệu quả và phát triển, nhằm tạo cơ hội thuận lợi cho mọi người dân Thủ đô được bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe với chất lượng ngày càng cao, phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và của Thủ đô nói riêng.
3. Tôi sẽ chủ động trong việc đảm bảo các vấn đề giới, lồng ghép giới và sự tiến bộ của phụ nữ trong quá trình thực hiện chính sách, thi hành pháp luật, bảo đảm bình đẳng giới và quyền của người phụ nữ trong mọi lĩnh vực đời sống.
4. Tôi sẽ tiếp tục không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, kiến thức về mọi mặt, tập trung tham gia ý kiến đúng trong quyết định lớn của Thành phố, của ngành y tế. Thường xuyên trau dồi phẩm chất, đạo đức, lối sống, rèn luyện phong cách, tác phong công tác..., xứng đáng là người đại biểu HĐND.
2. TRẦN KHÁNH HƯNG
Sinh ngày 9/10/1974
ThS.Quản lý đô thị; Cao cấp lý luận chính trị
Phó Trưởng phòng Quản lý đầu tư vốn ngoài ngân sách Nhà nước;
Phó Chủ tịch Công đoàn thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội
 
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:
1. Liên hệ chặt chẽ, thường xuyên với cử tri, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của cử tri và phản ánh trung thực tới diễn đàn của HĐND Thành phố và các cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri.
2. Đề xuất HĐND Thành phố quyết định những vấn đề quan trọng, liên quan đến sự phát triển của Thủ đô trong 5 năm tới. Đó là cơ chế, chính sách để phát triển kinh tế nhanh, bền vững; là phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới bền vững đi đôi với nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân Thủ đô...
3. Tích cực đóng góp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND Thành phố trong việc thực hiện pháp luật, nghị quyết của HĐND Thành phố. Coi trọng việc giám sát theo chuyên đề và chất vấn tại kỳ họp; giám sát và tái giám sát, tái chất vấn những vấn đề dân sinh bức xúc, cử tri kiến nghị. Đề xuất chú trọng việc giám sát công tác quy hoạch, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm để giải quyết tình trạng hạ tầng kỹ thuật, nhất là khu vực nông thôn còn thiếu và yếu, giám sát chống lãng phí trong đầu tư công, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.
4. Tích cực đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng huyện Ba Vì phát triển kinh tế - xã hội, cụ thể: Thu hút nguồn vốn đầu tư, thúc đẩy phát triển du lịch; phát huy làng nghề truyền thống; nâng cao sản lượng nông sản; thu hút đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng cơ sở, hạ tầng xã hội, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 100% các xã đạt chuẩn nông thôn mới...
3. PHÙNG TÂN NHỊ
Sinh ngày 25/11/1972
ThS Quản lý kinh tế; Cử nhân Toán học; Cao cấp lý luận chính trị
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ba Vì
 
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:
1. Gương mẫu, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Tích cực tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Ba Vì và Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Luôn trau dồi về phẩm chất đạo đức; học tập, rèn luyện, nâng cao hơn nữa năng lực bản thân, trách nhiệm đại biểu của Nhân dân.
2. Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, tăng cường tiếp xúc, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri; tiếp thu và phản ánh đầy đủ, kịp thời, trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với HĐND Thành phố và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết những kiến nghị chính đáng của cử tri.
3. Tham dự đầy đủ các kỳ họp; tích cực đóng góp ý kiến xây dựng các cơ chế chính sách, giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của Thành phố, nhất là các giải pháp về quản lý, phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới nâng cao, đảm bảo an sinh xã hội. Phối hợp thực hiện tốt quyền giám sát việc chấp hành các nghị quyết của HĐND các cấp.
4. Tham gia tích cực vào quá trình đổi mới hoạt động của HĐND Thành phố, tăng cường đối thoại, tranh luận về các vấn đề bức xúc trong Nhân dân để giải quyết theo quy định của pháp luật.
5. Thực hiện tốt chương trình trao đổi, đối thoại với cử tri và chính quyền địa phương, giải đáp, giải quyết các kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của cử tri về những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân theo thẩm quyền.
4. LÝ VĂN PHỦ
Sinh ngày 14/12/1963
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ba Vì
 
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:
1. Tham gia đầy đủ các kỳ họp phiên họp các buổi tiếp xúc cử tri, có trách nhiệm trong việc quyết định các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, quyền lợi của Nhân dân. Đóng góp ý kiến với địa phương thực hiện tốt hơn những chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn.
2. Thực hiện các hoạt động giám sát đối với các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội trong quá trình thực thi đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước ở địa phương. Trên cơ sở đó kiến nghị đề xuất kịp thời với thành phố Hà Nội, địa phương những giải pháp chính sách phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
3. Không ngừng tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức theo tiêu chuẩn người đảng viên, người đại biểu HĐND, luôn trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp; tích cực học tập để nâng cao trình độ, kiến thức và năng lực thực hiện nhiệm vụ, luôn giữ mối quan hệ chặt chẽ, gần gũi với cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng cử tri để phản ánh trung thực với hội đồng, đề nghị các cơ quan chức năng của Nhà nước giải quyết kịp thời đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền thực hiện đúng theo luật định. Bên cạnh đó, tôi sẽ chịu sự giám sát của cử tri trong mọi hoạt động của mình.
5. NGUYỄN VĂN TOÀN
Sinh ngày 14/11/1989
Đại học ngành quân sự cơ sở; Trung cấp lý luận chính trị
Phó Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã Yên Bài
 
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:
1. Luôn học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, rèn luyện và tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống. Vừa làm tốt nhiệm vụ chuyên môn vừa dành thời gian thỏa đáng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử.
2. Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi công tác, nơi cư trú và đơn vị bầu cử; dành thời gian tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri theo quy định; luôn gần gũi, sâu sát cơ sở, biết lắng nghe, tiếp thu tâm tư nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, thực sự là cầu nối giữa cử tri với cơ quan có thẩm quyền, đồng thời tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với cử tri và Nhân dân.
3. Tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các quyết định của HĐND, đồng thời thẳng thắn nêu những vấn đề được cử tri quan tâm.
4. Tích cực tham gia các hoạt động giám sát; kịp thời phát hiện, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận xã hội quan tâm. Bảo vệ lợi ích chính đáng của cử tri, bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em thông qua việc đề xuất ý kiến với các cấp ủy Đảng, chính quyền về các chế độ chính sách đối với các đối tượng cử tri đảm bảo chính sách an sinh xã hội.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC