Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026: Đơn vị bầu cử số 4

Kinhtedothi.vn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri của TP tiểu sử tóm tắt, chương trình của các ứng cử viên Đơn vị bầu cử số 4 (quận Hai Bà Trưng) Tổng số người ứng cử là 5 người. Số đại biểu được bầu là 3 người.

Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 86/QĐ-UBBC công bố danh sách chính thức 160 người ứng cử tại 30 đơn vị bầu cử để bầu 95 đại biểu HĐND TP, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội, kế hoạch của Tiểu ban Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử (Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội), báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri của TP tiểu sử tóm tắt, chương trình của các ứng cử viên Đơn vị bầu cử số 4 (quận Hai Bà Trưng). Tổng số người ứng cử là 5 người. Số đại biểu được bầu là 3 người.

1. LƯƠNG THẾ HUY

Sinh ngày 31/10/1988

Ths Luật; Chuyên gia chính sách về giới

Viện trưởng Viện nghiên cứu Xã hội - Kinh tế và Môi trường
 Ứng cử viên Lương Thế Huy

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Sâu sát đến các vấn đề thiết thân với cử tri tại đơn vị bầu cử và người dân Thành phố như chất lượng giáo dục, hệ thống y tế, ứng phó đại dịch, giao thông, ô nhiễm môi trường (đất, nước, không khí), hoạt động chăm sóc, an sinh với người có công, người cao tuổi và các nhóm yếu thế nhằm xây dựng cộng đồng thân thiện, văn minh.

2. Đóng góp kiến thức và thảo luận về quy hoạch đô thị lấy con người, cộng đồng làm trung tâm, bằng các giải pháp văn hóa, giáo dục, y tế phù hợp với các nhu cầu phát triển trong tương lai của Hà Nội như phân khu nội đô, phân khu sông Hồng, cải tạo xây mới chung cư cũ trong nội đô.

3. Tham gia tìm kiếm các giải pháp, sáng kiến cho chiến lược phát triển “Thành phố Sáng tạo”, dựa trên chủ lực về khoa học công nghệ, hạ tầng hiện đại nhưng vẫn dễ tiếp cận với mọi người bất kể khả năng dùng công nghệ.

4. Tăng cường hiệu quả hoạt động của HĐND, phối hợp giữa các các cấp chính quyền để thí điểm thực hiện mô hình chính quyền đô thị, tiếp tục giám sát thúc đẩy cải cách hành chính, chăm lo phát triển công tác thanh niên, khởi nghiệp...

5. Tôi sẽ thiết lập nhiều kênh thông tin liên lạc đúng quy định pháp luật để lắng nghe ý kiến mọi tầng lớp Nhân dân trong xã hội, để là một đại biểu thực sự gần dân, năng động và tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức, đoàn thể ở địa phương để có thể cùng nhau phục vụ người dân tốt hơn.

2. NGUYỄN VĂN NAM

Sinh ngày 20/10/1964

TS Kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị

Thành ủy viên; Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng
 Ứng cử viên Nguyễn Văn Nam

Nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Liên hệ chặt chẽ với cử tri; nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu ý kiến cử tri và Nhân dân; chủ động nghiên cứu đề xuất với HĐND Thành phố hoặc đôn đốc các cơ quan liên quan giải quyết những kiến nghị của cử tri và Nhân dân đúng quy định của pháp luật.

2. Dành nhiều thời gian đi cơ sở, khảo sát tình hình kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân để có những đề xuất phù hợp với HĐND Thành phố; tập trung một số trọng tâm: Thúc đẩy cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh. Mở rộng xã hội hóa, xây dựng nhanh và đồng bộ hạ tầng theo quy hoạch. Giải quyết những bức xúc về môi trường, trật tự đô thị, nâng cao chất lượng cung cấp điện, nước. Đẩy nhanh tiến độ cải tạo các chung cư, nhà tập thể cũ, tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà cho Nhân dân; rà soát quỹ đất để phục vụ xây dựng thêm các trường học, nhà văn hóa khu dân cư, trụ sở phường... Nâng cao chất lượng đào tạo, gắn đào tạo với sử dụng; đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục. Quan tâm chính sách an sinh xã hội, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

3. Là Bí thư Quận ủy và với kinh nghiệm 17 năm tham gia HĐND Thành phố, tôi có điều kiện để gắn kết và thực hiện tốt hơn nhiệm vụ người đứng đầu Quận ủy và nhiệm vụ người đại biểu HĐND Thành phố.

4. Không ngừng rèn luyện, giữ vững phẩm chất người cán bộ, đảng viên, người đại biểu của Nhân dân; nói đi đôi với làm; không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; sống giản dị, đoàn kết, tận tụy phục vụ Nhân dân.

3. HỒ VÂN NGA

Sinh ngày 8/8/1969

TS Kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị

Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Thường trực,

Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND TP Hà Nội

 Ứng cử viên Hồ Vân Nga

Nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Liên hệ chặt chẽ với cử tri, nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu ý kiến của cử tri và Nhân dân; chủ động nghiên cứu đề xuất với HĐND Thành phố và đôn đốc các cơ quan liên quan giải quyết những kiến nghị của cử tri và Nhân dân đúng các quy định của pháp luật.

2. Tiếp tục đóng góp cho đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND Thành phố. Dành nhiều thời gian khảo sát thực tế, lắng nghe ý kiến của Nhân dân để có những đề xuất với HĐND Thành phố mà trọng tâm là: Các cơ chế, chính sách để khơi dậy và phát huy các nguồn lực, phát triển kinh tế xã hội Thủ đô nhanh, bền vững; sử dụng hiệu quả tiền, tài sản Nhà nước, tiền thuế của Nhân dân; phân bổ nguồn lực đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cả vật chất và tinh thần của Nhân dân; phân cấp quản lý kinh tế xã hội và ngân sách đảm bảo rõ việc, rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành để phục vụ Nhân dân tốt nhất. Thực hiện tốt chức năng giám sát để pháp luật và các chính sách, nghị quyết HĐND được thực thi hiệu quả.

3. Không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ vững phẩm chất người cán bộ, đảng viên, người đại biểu của Nhân dân; nói đi đôi với làm; không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; sống giản dị, đoàn kết, tận tụy phục vụ Nhân dân.

4. DƯƠNG ĐỨC TUẤN

Sinh ngày 28/10/1967

TS Kiến trúc; Cao cấp lý luận chính trị

Thành ủy viên, Ủy viên Ban cán sự Đảng UBND TP Hà Nội,

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội;

Đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021

 Ứng cử viên Dương Đức Tuấn

Nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân, tham gia đầy đủ với ý thức trách nhiệm cao đối với hoạt động của HĐND Thành phố. Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri Thủ đô nói chung, cử tri quận Hai Bà Trưng nói riêng. Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri; kiến nghị với HĐND, các cơ quan chức năng Trung ương, Thành phố và giám sát quá trình giải quyết các kiến nghị của cử tri. Hằng năm, báo cáo với cử tri về hoạt động của mình, trả lời các yêu cầu, kiến nghị của cử tri.

2. Tham gia xây dựng cũng như giám sát việc thực hiện các cơ chế chính sách thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố, đặc biệt trong công tác: Quy hoạch, kiến trúc, đầu tư, xây dựng, hạ tầng đô thị, quản lý và phát triển đô thị (gồm cải tạo và tái thiết đô thị, cải tạo xây dựng lại chung cư cũ); giải quyết các vấn đề về trật tự: Xây dựng, đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; phát triển hài hòa về kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn quận; hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng và phát triển quận Hai Bà Trưng ngày càng giàu đẹp, văn minh.

3. Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng gia đình và vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực.

5. PHẠM THỊ TUYẾT

Sinh ngày 8/8/1975

Ths Quản lý giáo dục; Cử nhân Giáo dục tiểu học; Trung cấp lý luận chính trị Đảng ủy viên phường Đồng Nhân; P.bí thư chi bộ,

Hiệu trưởng Trường tiểu học Trưng Trắc

 Ứng cử viên Phạm Thị Tuyết

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Nỗ lực học tập, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn; nghiên cứu các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Thực hiện tốt vai trò của một đại biểu HĐND Thành phố: Liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri với HĐND và cơ quan có thẩm quyền giải quyết; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND; tích cực thảo luận, chất vấn và biểu quyết các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình.

2. Tích cực đóng góp các ý kiến và đề xuất các giải pháp, kiến nghị có liên quan đến công tác giáo dục trong trường phổ thông, như: Nâng cao chất lượng đội ngũ, đổi mới giáo dục, đảm bảo chất lượng giáo dục; an ninh trật tự, an toàn trường học; nâng cao hiệu quả quản lý, bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức đội ngũ nhà giáo...

3. Tăng cường tuyên truyền nâng cao kiến thức về giới tính, phòng chống xâm hại trẻ em cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường học: Tuyên truyền để cha mẹ học sinh thấy rõ trách nhiệm trong việc chăm sóc, giáo dục giới tính và bảo vệ con em mình phòng tránh nguy cơ bị xâm hại.

Kinh tế đô thị cuối tuần