Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026: Đơn vị bầu cử số 5

Kinhtedothi.vn
Chia sẻ

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri của TP tiểu sử tóm tắt, chương trình của các ứng cử viên Đơn vị bầu cử số 5 (quận Tây Hồ). Tổng số người ứng cử là 5 người. Số đại biểu được bầu là 3 người.

Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 86/QĐ-UBBC công bố danh sách chính thức 160 người ứng cử tại 30 đơn vị bầu cử để bầu 95 đại biểu HĐND TP, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội, kế hoạch của Tiểu ban Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử (Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội), báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri của TP tiểu sử tóm tắt, chương trình của các ứng cử viên Đơn vị bầu cử số 5 (quận Tây Hồ). Tổng số người ứng cử là 5 người. Số đại biểu được bầu là 3 người.
1. NGUYỄN THANH BÌNH
Sinh ngày 8/8/1976

ThS Kinh tế; Cử nhân Quản trị kinh doanh; Cao cấp lý luận chính trị - hành chính

Ủy viên Đảng đoàn HĐND Thành phố;

Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND Thành phố

 Ứng cử viên Nguyễn Thanh Bình
Nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Luôn trung thành với Tổ quốc; giữ vững tiêu chuẩn đại biểu Nhân dân; tâm huyết, trách nhiệm, tận tụy phục vụ Nhân dân.

2. Chủ động khảo sát, nắm bắt những vấn đề cấp thiết, quan trọng của địa phương, nhất là thực tiễn tại cơ sở; đồng hành cùng chính quyền quận Tây Hồ thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; liên hệ chặt chẽ, chân thành lắng nghe và kịp thời phản ánh ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân với chính quyền các cấp; thường xuyên đôn đốc việc trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri và Nhân dân.

3. Tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND Thành phố; tích cực tham gia quyết nghị các mục tiêu, biện pháp và xây dựng chính sách phù hợp nhằm phát triển bền vững kinh tế - xã hội Thủ đô; đặc biệt quan tâm các cơ chế, chính sách phát huy tiềm năng, nguồn lực, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, quản lý đô thị, bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi và chất lượng cuộc sống người dân Thủ đô.

4. Tích cực tham mưu, đóng góp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND Thành phố; chú trọng nâng cao hiệu quả thực chất công tác giám sát chấp hành pháp luật, giám sát đến cùng những vấn đề dân sinh bức xúc, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

2. LÊ THỊ THU HẰNG

Sinh ngày 17/10/1969

ThS Tài chính - Ngân hàng; Cao cấp lý luận chính trị

Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Tây Hồ

 Ứng cử viên Lê Thị Thu Hằng

Nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu Nhân dân. Tham gia đầy đủ các kì họp của HĐND, các cuộc thảo luận ở tổ đại biểu Nhân dân, tích cực thảo luận, phát biểu, chất vấn... Thực hiện tốt công tác giám sát của đại biểu HĐND. Giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri trong mọi hoạt động. Kịp thời đề xuất, kiến nghị, chỉ đạo giải quyết những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân.

2. Tham gia cùng tập thể Thành ủy, HĐND Thành phố xây dựng, quyết định các chủ trương, chính sách, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp đối với những vấn đề quan trọng của Thành phố, nhất là những nội dung liên quan đến phát triển văn hóa - xã hội. Tham mưu đề xuất, kiến nghị thực hiện bình đẳng giới, vì sự phát triển toàn diện của phụ nữ.

3. Cùng tập thể lãnh đạo quận Tây Hồ tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao trách nhiệm, chất lượng phục vụ Nhân dân; tập trung phát triển kinh tế, cải thiện đời sống Nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng quận Tây Hồ trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch văn hóa của Thủ đô.

4. Tiếp tục phấn đấu, học tập, rèn luyện, trau dồi đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn. Không ngừng học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nói đi đôi với làm, đem hết sức mình phục vụ Đảng, phục vụ đất nước, phục vụ Nhân dân.

3. NGUYỄN LAN HƯƠNG

Sinh ngày 02/10/1968

ThS Luật; Cao cấp lý luận chính trị

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ủy viên BTV Thành ủy Hà Nội; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội;

Ủy viên Thường vụ Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam;

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP. Hà Nội

 Ứng cử viên Nguyễn Lan Hương

Nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân, tham gia đầy đủ các kỳ họp, đóng góp ý kiến chất lượng, hiệu quả vào việc xây dựng các nghị quyết của HĐND Thành phố. Gắn bó, lắng nghe Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân trong phạm vi lĩnh vực công tác; liên hệ chặt chẽ với cử tri; thường xuyên tu dưỡng đạo đức, phẩm chất, lối sống, có ý thức tổ chức kỷ luật; tích cực nghiên cứu học tập nâng cao trình độ; rèn luyện bản lĩnh, có chính kiến; thực hiện có chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư, đôn đốc các cơ quan hữu quan giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc.

2. Gương mẫu thực hiện có trách nhiệm, hiệu quả nhiệm vụ của MTTQ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

3. Tổ chức thực hiện tốt hoạt động đối ngoại Nhân dân, xây dựng hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, người Hà Nội văn minh, thanh lịch, nghĩa tình, yêu chuộng hòa bình. Vận động Nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thi đua lao động sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng toàn diện đời sống Nhân dân; đẩy lùi dịch bệnh; thực hiện thành công mục tiêu xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

4. TRẦN THỊ MINH PHƯƠNG

Sinh ngày 5/10/1986

ThS Hành chính công; Trung cấp lý luận chính trị

Đảng ủy viên, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Bí thư Chi bộ,

Phó Trưởng phòng Cải cách hành chính, Bí thư Đoàn cơ quan Sở Nội vụ TP Hà Nội

 Ứng cử viên Trần Thị Minh Phương.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Tập trung trí tuệ, trách nhiệm cùng tập thể HĐND Thành phố thảo luận, ban hành các nghị quyết phù hợp với thực tiễn và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của cử tri để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri từ đó có tiếng nói trung thực, thẳng thắn, trách nhiệm đối với các vấn đề cử tri quan tâm tới HĐND Thành phố và các cơ quan có thẩm quyền.

2. Tôi sẽ cùng với các đồng chí trong tổ đại biểu kiến nghị HĐND Thành phố và các cơ quan nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển các tiềm năng, thế mạnh của quận Tây Hồ.

3. Với kinh nghiệm 13 năm công tác trong ngành Nội vụ Thành phố, tôi sẽ đề xuất, kiến nghị các cơ chế, chính sách xây dựng hệ thống chính quyền vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nhất là đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở.

4. Đề xuất HĐND Thành phố hoàn thành các chính sách chăm sóc sức khỏe, y tế cho Nhân dân và chính sách phòng dịch trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19.

5. TẠ THỊ TÚ UYÊN

Sinh ngày 8/9/1986

Cử nhân xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước; Trung cấp lý luận chính trị

Chuyên viên Văn phòng Quận ủy Tây Hồ

Đơn vị bầu cử số 5 (quận Tây Hồ)
 Ứng cử viên Tạ Thị Tú Uyên

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri, dành thời gian thỏa đáng để đi cơ sở tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư nguyện vọng và những kiến nghị của cử tri, nhất là những vấn đề mà cử tri đang quan tâm và có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của Nhân dân; tích cực thảo luận, tham gia phát biểu, chất vấn tại các kỳ họp về những vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh bức xúc và phản ánh kịp thời kiến nghị của cử tri với các cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết.

2. Không ngừng trau dồi thực tiễn, nâng cao trình độ, tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện bản lĩnh người đại biểu, chủ động trang bị những kỹ năng, nghiệp vụ, linh hoat sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ người đại biểu HĐND. Cụ thể hóa những vấn đề luật định và tình hình thực tế của địa phương vào quy chế hoạt động và các chương trình, kế hoạch công tác của HĐND Thành phố; trong đó chú trọng về cơ chế liên hệ phản ánh kiến nghị, cung cấp thông tin giữa cử tri, chính quyền cơ sở với các đại biểu HĐND Thành phố góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND Thành phố.

3. Trên cương vị công tác của mình, là chuyên viên tham mưu giúp việc trong các lĩnh vực của công tác xây dựng Đảng, tôi sẽ không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, từ đó nâng cao chất lượng tham mưu trên các lĩnh vực công tác được đảm nhiệm.

Kinh tế đô thị cuối tuần