Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026: Đơn vị bầu cử số 9

Kinhtedothi.vn
Chia sẻ

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri của TP Hà Nội tiểu sử tóm tắt, chương trình của các ứng cử viên Đơn vị bầu cử số 9 (quận Long Biên). Tổng số người ứng cử là 5 người. Số đại biểu được bầu là 3 người.

Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 86/QĐ-UBBC công bố danh sách chính thức 160 người ứng cử tại 30 đơn vị bầu cử để bầu 95 đại biểu HĐND TP, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội, kế hoạch của Tiểu ban Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử (Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội), báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri của TP tiểu sử tóm tắt, chương trình của các ứng cử viên Đơn vị bầu cử số 9 (quận Long Biên). Tổng số người ứng cử là 5 người. Số đại biểu được bầu là 3 người.

1. NGUYỄN THỊ HOÀI ANH

Sinh ngày 16/8/1982

ThS Sân khấu

Biên đạo múa Nhà hát chèo Hà Nội

 Ứng cử viên Nguyễn Thị Hoài Anh.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Với vai trò là cầu nối, tôi sẽ thay mặt cử tri nói lên tâm tư, nguyện vọng tới cấp trên, giúp các cử tri có thể phản ánh nguyện vọng chính đáng; trả lời các yêu cầu, kiến nghị của cử tri; kịp thời chuyển các khiếu nại, tố cáo của cử tri tới các đơn vị có trách nhiệm giải quyết và theo dõi; đôn đốc việc giải quyết, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri.

2. Bản thân không ngừng học hỏi nâng cao trình độ trong mọi lĩnh vực công tác; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Là một người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật truyền thống, tôi mong muốn góp phần quảng bá văn hóa dân tộc Việt Nam tới các nước trên thế giới; gìn giữ nét đẹp, nét tinh hoa của nghệ thuật truyền thống dân tộc, đồng thời có sự kết hợp với công nghệ hiện đại, quan điểm mới mẻ để làm thu hút được thế hệ trẻ, giúp họ hiểu hơn về giá trị, ý nghĩa của văn hóa truyền thống.

3. Là phụ nữ, tôi quan tâm tới vấn đề bình đẳng giới, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em cũng như những người yếu thế trong xã hội. Bên cạnh đó tôi sẽ quan tâm thúc đẩy phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, đẩy mạnh thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, an sinh xã hội, trọng điểm là: Chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19, giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, đẩy lùi tệ nạn xã hội và bảo vệ môi trường.

2. VŨ THU HÀ

Sinh ngày 02/12/1972

ThS Quản trị kinh doanh; Cử nhân Luật; Cao cấp lý luận chính trị

Thành ủy viên, Ủy viên Đảng đoàn HĐND Thành phố,

Ủy viên Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố;

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ

 Ứng cử viên Vũ Thu Hà

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức; sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri; nắm bắt kịp thời, phản ánh trung thực mọi ý kiến, nguyện vọng của cử tri với HĐND Thành phố, với các cấp, các ngành để kịp thời giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cử tri. Thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa cử tri và HĐND Thành phố. Đôn đốc người có thẩm quyền giải quyết các yêu cầu của cử tri.

2. Thực hiện tốt nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố. Tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND Thành phố. Tích cực đóng góp ý kiến để xây dựng nghị quyết HĐND Thành phố sát, đúng, phù hợp với thực tế mà cử tri quan tâm; nâng cao chất lượng hoạt động, vai trò của HĐND, thực sự là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân...

3. Tập trung các nội dung trọng tâm như: Tham mưu triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy chính quyền cấp phường đảm bảo hoạt động tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả... Tập trung triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng, xây dựng đội ngũ CBCCVC chuyên nghiệp, tận tụy, trách nhiệm, gắn với duy trì kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ... Triển khai đồng bộ các nội dung về công tác cải cách hành chính, tập trung các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước.

3. ĐƯỜNG HOÀI NAM

Sinh ngày 5/9/1969

ThS Kinh tế; Kỹ sư chế tạo máy; Cử nhân Luật;

Cử nhân chính trị; Cao cấp lý luận chính trị:

Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Long Biên

 Ứng cử viên Đường Hoài Nam

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu Nhân dân; liên hệ chặt chẽ với cử tri, nhất là nơi mình ứng cử. Phản ánh trung thực, trách nhiệm ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri đến HĐND Thành phố và các cơ quan chức năng. Theo dõi, đôn đốc kết quả giải quyết, định kỳ báo cáo với cử tri.

2. Sâu sát, dành nhiều thời gian cho cơ sở, nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội, những vấn đề cử tri quan tâm. Tổng hợp, nghiên cứu, đề xuất với HĐND, UBND Thành phố tập trung giải quyết những vấn đề dân sinh, bức xúc; đầu tư hạ tầng giao thông, thoát nước; quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai; phát triển đô thị xanh - sạch - đẹp - văn minh. Tăng cường công tác cải cách hành chính, tập trung quyết liệt xây dựng bộ máy hành chính công với đội ngũ CBCCVC có tác phong làm việc chuyên nghiệp, tận tụy phục vụ Nhân dân. Thực hiện thành công chuyển đổi số, mô hình chính quyền điện tử, chính quyền đô thị. Huy động hiệu quả nguồn lực để đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Quan tâm chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân. Phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo chất lượng cao. Tăng cường hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao quần chúng...

3. Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức người cán bộ, đảng viên, đại biểu Nhân dân. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thành phố hoàn thành chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chung của Thủ đô giai đoạn 2021 - 2026.

4. NGUYỄN QUANG THẮNG

Sinh ngày 13/12/1975

ThS Luật; Cử nhân Văn hóa; Cao cấp lý luận chính trị

Phó Bí thư chi bộ Ban Kinh tế - Ngân sách và Văn hóa - Xã hội,

Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND Thành phố

 Ứng cử viên Nguyễn Quang Thắng.

Nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm đại biểu Nhân dân. Thường xuyên liên hệ chặt chẽ, nắm bắt nguyện vọng của cử tri để phản ánh tới HĐND Thành phố. Kiến nghị, giám sát các cơ quan có thẩm quyền về giải quyết các kiến nghị, quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri.

2. Tích cực góp ý kiến, đề xuất HĐND Thành phố quyết định những chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Thực hiện tốt vai trò đại biểu hoạt động chuyên trách trong chất vấn, tái chất vấn và các hoạt động giám sát theo phương châm: Giám sát đến cùng những vấn đề cử tri bức xúc, Nhân dân quan tâm.

3. Đề xuất cơ chế, chính sách đảm bảo an sinh xã hội đối với người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi; các dự án định hướng và hỗ trợ việc làm cho thanh niên tốt nghiệp các trường nghề, các trường cao đẳng, đại học và thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự...

4. Cùng với ngành y tế giải quyết tình trạng quá tải tại các bệnh viện; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế hướng tới công bằng trong khám chữa bệnh.

5. Kiến nghị thu hồi các dự án chậm triển khai để ưu tiên quỹ đất xây dựng trường học, cơ sở y tế, công trình phục vụ sinh hoạt cộng đồng. Phối hợp đề xuất cơ chế tạo nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học tại các trường công lập; nâng cao chất lượng bữa ăn cho học sinh bán trú, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nước sạch, nhà vệ sinh trong các trường học.

5. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÚY

Sinh ngày 13/8/1988

Cử nhân Y học dự phòng

Trạm trưởng Trạm y tế phường Trung Phụng, quận Đống Đa

Đơn vị bầu cử số 9 (quận Long Biên)
 Ứng cử viên Nguyễn Thị Phương Thúy.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Tích cực học tập nâng cao trình độ mọi mặt, thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức. Khi trở thành người đại biểu của Nhân dân, phải thực sự là cầu nối giữa Nhân dân với chính quyền; nhiệt tình, xông xáo với công việc, nói đi đôi với làm, có ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, tinh thần đoàn kết tốt... Tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri, nắm bắt những vấn đề cử tri quan tâm, những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri, đề xuất, kiến nghị đến các cơ quan chức năng giải quyết các vấn đề nổi cộm hiện nay mà được cử tri quan tâm.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân hiểu và thực hiện tốt những chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của Thành phố.

3. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của người dân trong việc giữ gìn, bảo vệ và duy trì những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam trong thời đại mới.

4. Tham dự các kỳ họp của HĐND Thành phố, tham gia xây dựng các chính sách, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của Thành phố. Phối hợp với các đại biểu HĐND các cấp thực hiện quyền giám sát chấp hành các nghị quyết của cơ quan dân cử.

5. Tham gia tích cực vào quá trình cải thiện hoạt động của HĐND theo hướng đối thoại; giải đáp các thắc mắc, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân... với những vấn đề liên quan đến chăm sóc sức khoẻ, y tế và kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Kinh tế đô thị cuối tuần