DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV trên địa bàn Hà Nội: Đơn vị bầu cử số 3

Kinhtedothi.vn
14-05-2021 01:43
Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri của TP tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của các ứng cử viên đơn vị bầu cử số 3 gồm các quận: Cầu Giấy, Nam Từ Liêm và Thanh Xuân.
Ngày 27/4/2021, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ - Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, đã ký ban hành Nghị quyết số 559/NQ-HĐBCQG Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Theo danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV được ban hành kèm theo Nghị quyết, tại TP Hà Nội có số đơn vị bầu cử là 10; số đại biểu Quốc hội được bầu là 29 người; số người ứng cử là 49 người.
Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri của TP tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của các ứng cử viên đơn vị bầu cử số 3 gồm các quận: Cầu Giấy, Nam Từ Liêm và Thanh Xuân. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.

1. DƯƠNG MINH ÁNH

Sinh ngày: 1/9/1975

Nghệ sĩ Ưu tú; ThS Quản lý giáo dục; Cử nhân Thanh nhạc;

Cử nhân Quản lý xã hội; Cao cấp lý luận chính trị;

Đại biểu Quốc hội khóa XIV

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội
Ứng cử viên Dương Minh Ánh.
Nếu được cử tri tín nhiệm tiếp tục bầu là đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Làm tốt vai trò của đại biểu Nhân dân; liên hệ chặt chẽ, tiếp thu ý kiến và phản ánh đầy đủ, trung thực tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri tới Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền; giám sát việc giải quyết và thông báo kết quả tới cử tri.

2. Đề xuất các chính sách ưu tiên cho giáo dục, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư cho giáo dục, đào tạo nghề, giải quyết việc làm; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, đề xuất các cơ chế chính sách liên quan đến đội ngũ nhà giáo; nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học; nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo, tỷ lệ lao động áp dụng khoa học, công nghệ,...

3. Đề xuất cơ chế, chính sách nhằm thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa; quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; tăng cường các nguồn lực đầu tư, đổi mới phương thức hoạt động và mô hình quản lý, nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng các thiết chế văn hóa; nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, nghệ thuật góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân; đề xuất cơ chế chính sách đặc thù đối với văn nghệ sĩ, nghệ nhân; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

4. Quan tâm đến quyền lợi của phụ nữ và trẻ em; thúc đẩy lồng ghép giới khi xây dựng chính sách pháp luật; đấu tranh phòng, chống các hành vi bạo lực và xâm hại tình dục ở phụ nữ và trẻ em.

5. Đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ, giúp đỡ, bảo vệ người cao tuổi.

2. NGUYỄN PHI THƯỜNG

Sinh ngày: 7/5/1971

TS Kinh tế; Kỹ sư ngành Tổ chức giao thông (Đại học Giao thông

đường bộ Mát-xcơ-va); Cao cấp lý luận chính trị

Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ

và Môi trường Quốc hội khóa XIII, XIV;

Ủy viên BCH Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; Thành ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội
Ứng cử viên Nguyễn Phi Thường.
Nếu được cử tri tín nhiệm tiếp tục bầu là đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Trung thành với Tổ Quốc, Nhân dân và Hiến pháp, với mục tiêu “Dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng; gương mẫu trong công tác, sinh hoạt; thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư.

2. Phát huy trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, gắn bó mật thiết với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của cử tri để chuyển tải những kiến nghị của cử tri tới diễn đàn Quốc hội, các cơ quan có thẩm quyền, dành thời gian theo đuổi một số việc mà cử tri đặc biệt quan tâm.

3. Tích cực tham gia xây dựng pháp luật, hoạch định chính sách để chính sách, pháp luật gắn chặt với thực tiễn và đời sống xã hội; giám sát việc thực thi pháp luật, nhất là ở các lĩnh vực như: Kinh tế, doanh nghiệp, giao thông vận tải, phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới,...

4. Quan tâm đời sống, việc làm, thu nhập, điều kiện làm việc của công nhân, viên chức lao động. Đề xuất những ý kiến để hoàn thiện chính sách pháp luật, đảm bảo hài hoà lợi ích giữa Nhà nước - Doanh nghiệp - Người lao động. Xây dựng tổ chức Công đoàn đáp ứng những yêu cầu khi Việt Nam đã thực thi các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

5. Tiến hành khảo sát, cập nhật tình hình kinh tế - xã hội, đời sống, việc làm của Nhân dân, những vấn đề cử tri trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Cầu Giấy nơi tôi ứng cử đặc biệt quan tâm. Tích cực tham gia giải quyết và đề xuất Quốc hội cùng các cấp, các ngành giải quyết các vấn đề cử tri và Nhân dân quan tâm như: Ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường...

3. NGUYỄN NGỌC TUẤN

Sinh ngày: 24/9/1966

TS Kinh tế; Kỹ sư Thủy lợi

Cao cấp lý luận Chính trị

Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội
Ứng cử viên Nguyễn Ngọc Tuấn.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Nỗ lực với tinh thần trách nhiệm cao nhất để thực hiện nhiệm vụ người đại biểu Nhân dân. Phối hợp cùng với các đại biểu Quốc hội không ngừng nâng cao chất lượng kỳ họp và các hoạt động của Quốc hội.

2. Giữ mối liên hệ thường xuyên với cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, cử tri và Nhân dân; lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của cử tri để phản ánh kịp thời đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới các hình thức tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội; tăng cường công tác tiếp công dân, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân.

3. Kiến nghị xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn, giải quyết được những khó khăn, vướng mắc trong đời sống xã hội, bảo đảm quyền lợi, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

4. Gắn bó chặt chẽ, hiệu quả hoạt động của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND thành phố Hà Nội với tinh thần trách nhiệm, vì lợi ích quốc gia, dân tộc và Nhân dân. Cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Trung ương để cùng lãnh đạo Thành phố có những giải pháp thiết thực, khả thi, tăng cường công tác quốc phòng an ninh; nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân, chăm lo công tác an sinh xã hội; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

5. Bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, cụ thể hàng ngày; không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

4. ĐẶNG THỊ KIM TUYẾN

Sinh ngày: 9/8/1975

Cử nhân ngoại ngữ (Trung văn); Sơ cấp lý luận Chính trị

Chuyên viên Phòng Thông tin thị trường lao động - Trung tâm Dịch vụ việc làm - Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Ứng cử viên Đặng Thị Kim Tuyến.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Thực hiện tốt nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội, tham dự đầy đủ các kỳ họp Quốc hội. Tham gia xây dựng các chính sách, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và Thủ đô.

2. Gắn bó chặt chẽ, thường xuyên tiếp xúc cử tri, lắng nghe ý kiến của nhiều giới, nhiều ngành; tiếp thu những vấn đề mà đa số cử tri quan tâm để đưa tiếng nói cử tri đến diễn đàn Quốc hội; bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của cử tri.

3. Tích cực tham gia các hoạt động giám sát của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội; thực hiện quyền giám sát việc thực thi pháp luật trên các lĩnh vực đời sống xã hội.

4. Quan tâm đến các vấn đề xã hội, đặc biệt là lĩnh vực lao động - việc làm như: Vấn đề sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, phân tích, dự báo thị trường lao động để làm cơ sở định hướng thị trường lao động phát triển bền vững, hoạt động có hiệu quả... Tham gia xây dựng chiến lược tạo việc làm và thúc đẩy việc làm bền vững; giảm tỷ lệ thất nghiệp, nâng cao đời sống và đảm bảo an sinh xã hội.

5. Tham gia thúc đẩy bình đẳng giới, bảo vệ quyền và lợi ích của phụ nữ trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và trong gia đình, góp phần xây dựng một xã hội dân chủ, hài hòa và bền vững.

6. Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, giữ gìn đạo đức, lối sống trong sạch, không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, kiến thức mọi mặt, tích cực đóng góp ý kiến trong những quyết định lớn của đất nước, xứng đáng là người đại biểu Nhân dân.

5. PHẠM THỊ NGỌC YẾN

Sinh ngày: 5/4/1972

ThS Nông nghiệp; Sơ cấp lý luận Chính trị

Nghiên cứu viên; Chi ủy viên; Chủ tịch công đoàn Bộ phận - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Ứng cử viên Phạm Thị Ngọc Yến.
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Giữ mối liên hệ chặt chẽ, chịu sự giám sát của Nhân dân; thường xuyên lắng nghe, nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng, phản ánh trung thực kiến nghị của cử tri các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và đôn đốc, theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri theo trách nhiệm đại biểu Quốc hội.

2. Tham gia đầy đủ các kỳ họp, các hội thảo chuyên đề, các buổi thảo luận của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội về xây dựng luật; đồng thời huy động trí tuệ của các nhà khoa học, cử tri để tích cực tham gia ý kiến xây dựng dự thảo luật, nghị quyết...

3. Tham gia các hoạt động giám sát; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Thực hiện tốt chức năng tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; đôn đốc cá nhân, tổ chức có trách nhiệm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

4. Tích cực tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách thu hút, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, tăng thu ngân sách, chuyển dần lao động nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ...; hướng tới nông nghiệp xanh, sạch, an toàn, bền vững, mang lại cuộc sống an lành, những điều tích cực và thân thiện.

5. Giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; bản thân và gia đình chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không ngừng học tập, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhân dân giao phó.