Chương trình hành động của Chủ tịch Liên đoàn lao động TP Hà Nội Nguyễn Phi Thường, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kinhtedothi.vn
Chia sẻ

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri của TP Hà Nội tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của Chủ tịch Liên đoàn lao động TP Hà Nội Nguyễn Phi Thường, ứng cử viên Đơn vị bầu cử số 15 (huyện Ứng Hòa).

 
ÔNG NGUYỄN PHI THƯỜNG
Sinh ngày 7/5/1971

TS Kinh tế; Kỹ sư ngành tổ chức giao thông; Cao cấp chính trị

Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam;

Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động TP Hà Nội,

Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội
Nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Thực hiện tốt vai trò người đại biểu Nhân dân. Tăng cường tiếp xúc với cử tri, gắn bó với cử tri, dành thời gian thỏa đáng để nắm bắt thực tiễn; lắng nghe và tìm hiểu thấu đáo nguyện vọng cử tri; kịp thời phản ánh các nguyện vọng của cử tri đến diễn đàn HĐND Thành phố, đồng thời chuyển các kiến nghị đó tới các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, dành thời gian giải quyết một số việc mà cử tri đặc biệt quan tâm.

2. Tích cực tham gia xây dựng, hoạch định chính sách để chính sách của Thành phố gắn chặt với thực tiễn cuộc sống và đời sống xã hội; đồng thời giám sát việc thực thi, nhất là những lĩnh vực bản thân có thế mạnh và trải nghiệm như: giao thông vận tải, kinh tế, doanh nghiệp, quản lý phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới... Tập trung lắng nghe, chắt lọc và phản ánh đến HĐND Thành phố, truyền tải các cơ quan có thẩm quyền để có cơ chế, chính sách phù hợp và tham gia giám sát quá trình thực hiện.

3. Quan tâm đến đời sống, việc làm, thu nhập, điều kiện làm việc của công nhân, viên chức, người lao động ở đô thị, nông thôn. Đóng góp ý kiến để hoàn thiện cơ chế chính sách đảm bảo hài hoà lợi ích giữa Nhà nước - Doanh nghiệp - Người lao động. Góp phần xây dựng xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Kinh tế đô thị cuối tuần