Chương trình hành động của Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kinhtedothi.vn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri của TP Hà Nội tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 11 (quận Bắc Từ Liêm).

 
ÔNG LƯU NGỌC HÀ
Sinh ngày 17/7/1976

ThS Quản trị kinh doanh; Cao cấp lý luận chính trị

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Chịu sự giám sát của Nhân dân; giữ liên hệ chặt chẽ, thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của Nhân dân để phản ánh trung thực với HĐND Thành phố tại các diễn đàn, kỳ họp về những vấn đề cử tri quan tâm, đề đạt với các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết; đôn đốc, theo dõi, giám sát việc giải quyết theo chức năng, trách nhiệm của đại biểu HĐND.

2. Tham gia đầy đủ các kỳ họp, kỳ giám sát của HĐND Thành phố, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND; nghiên cứu, thảo luận và cùng quyết định những vấn đề trọng tâm, quan trọng thuộc thẩm quyền HĐND Thành phố; trong đó tập trung bám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố với 10 chương trình công tác toàn khóa, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và Nghị quyết Đại hội lần thứ II của Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm; các nhóm vấn đề như: Quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị; phát triển đô thị, kinh tế đô thị, ô nhiễm môi trường, an ninh trật tự, những vấn đề dân sinh bức xúc...

3. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, chấp hành pháp luật, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu... Phát huy khả năng sở trường kinh nghiệm công tác, năng động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ của đại biểu HDND Thành phố, góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần Nhân dân, xây dựng Thủ đô văn minh - hiện đại.