Chương trình hành động của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Anh Tuấn, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kinhtedothi.vn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri của TP Hà Nội tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Anh Tuấn, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 11 (quận Bắc Từ Liêm).

 
ÔNG ĐỖ ANH TUẤN
Sinh ngày 25/10/1971

Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Cử nhân Quản trị kinh doanh;

Cao cấp lý luận chính trị

Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chế độ tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp HĐND Thành phố.

2. Tập trung công sức, trí tuệ, thời gian cùng với tập thể HĐND Thành phố xây dựng, quyết định những chủ trương, chính sách biện pháp quan trọng để phát triển Thủ đô.

3. Tham gia xây dựng cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới mô hình tăng trưởng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy nền kinh tế Thủ đô phát triển nhanh, bền vững.

4. Đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng đô thị sinh thái bền vững gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh... Thực hiện tốt các quy hoạch ngành, lĩnh vực, khu dân cư...; tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên và quản lý đô thị. Phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Trong quá trình xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 của Thành phố, với cương vị của mình, chúng tôi đã và đang tham mưu UBND Thành phố trình HĐND Thành phố cân đối, bố trí vốn đối với các dự án hạ tầng quan trọng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.

5. Tích cực thực hiện cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, giảm phiền hà cho người dân. Tham gia với HĐND Thành phố đề ra những chủ trương, chính sách tạo điều kiện cho quận Bắc Từ Liêm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Kinh tế đô thị cuối tuần