Chương trình hành động của ông Nguyễn Minh Tuân, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kinhtedothi.vn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri của TP Hà Nội tiểu sử tóm tắt, chương trình của Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Hà Nội Nguyễn Minh Tuân, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 17 (huyện Phú Xuyên).

 
ÔNG NGUYỄN MINH TUÂN

Sinh ngày 30/10/1981

NCS.Quản trị kinh doanh; Cao cấp lý luận chính trị

Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Hà Nội

Nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Toàn tâm phục vụ Nhân dân, tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri, phản ánh trung thực, kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân, đôn đốc các cơ quan, đơn vị giải quyết đơn thư của công dân, đặc biệt là các vấn đề an sinh xã hội. Chịu sự giám sát của Nhân dân và cử tri.

2. Là đại biểu chuyên trách, tôi sẽ tham gia nghiên cứu sâu việc đổi mới hoạt động của HĐND Thành phố, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND Thành phố trong giai đoạn Hà Nội thí điểm thực hiện chính quyền đô thị. Chủ động tham mưu cho HĐND Thành phố khi quyết định những vấn đề quan trọng của Thủ đô; tham gia giám sát; xây dựng các nghị quyết sát, phù hợp với thực tiễn, đáp ứng được ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.

3. Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tôi sẽ dành sự quan tâm, tham gia tích cực cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Phú Xuyên trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phú Xuyên khóa XXV. Với cương vị hiện nay, tôi sẽ tham mưu, đề xuất bố trí ngân sách, xây dựng các cơ chế, chính sách trong phát triển kinh tế - xã hội, làng nghề, hạ tầng... của huyện Phú Xuyên theo chủ trương quan tâm hỗ trợ các địa phương phía nam của Thành phố.

4. Không ngừng học tập trau dồi kiến thức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, luôn có ý thức giữ gìn phẩm chất đạo đức, xứng đáng là người đại biểu của Nhân dân.