Chương trình hành động của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kinhtedothi.vn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri của TP Hà Nội tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 13 (huyện Chương Mỹ).

BÀ NGUYỄN THỊ TUYẾN
Sinh ngày 25/7/1971
Tiến sĩ Xây dựng Đảng; Cử nhân Luật kinh tế; Cử nhân lý luận chính trị
Ủy viên BCH Trung ương Đảng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội;
Đại biểu Quốc hội khóa XII; Đại biểu HĐND Thành phố khóa XIV, khóa XV
Nơi công tác: Thành ủy Hà Nội
Nếu được cử tri tín nhiệm tiếp tục bầu là đại biểu HĐND Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:
1. Tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp của HĐND Thành phố. Liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thường xuyên tiếp xúc với cử tri, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với HĐND Thành phố, các cơ quan, tổ chức hữu quan.
2. Dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri ở nơi ứng cử theo chương trình tiếp xúc cử tri của HĐND Thành phố. Cố gắng tiếp xúc cử tri ở nơi cư trú, nơi làm việc; tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, lĩnh vực, nhất là những vấn đề dân sinh...
3. Tiếp công dân theo quy định của pháp luật. Khi nhận được khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân sẽ nghiên cứu, kịp thời chuyển đến cơ quan có thẩm quyền, xem xét, giải quyết; đôn đốc, theo dõi và giám sát việc giải quyết.
4. Cùng tập thể lãnh đạo Thành phố xây dựng các chính sách, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố; đôn đốc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, nhất là Chương trình xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Chương trình xây dựng nông thôn mới của Thành phố,... Chỉ đạo các sở, ban, ngành tạo điều kiện để xây dựng Chương Mỹ sớm trở thành huyện nông thôn mới và ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.
5. Tích cực, kiên quyết đấu tranh, ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị các cấp của Thành phố thật sự trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trung thành, tận tụy, có năng lực, tinh thần phục vụ Nhân dân.