DÒNG SỰ KIỆN. * HỘI NGHỊ VĂN HÓA TOÀN QUỐC * KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XV * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID

Chương trình làm việc của Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII

Ánh Ngọc
11-12-2018 12:03
Kinhtedothi - Ngày 11/12, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân (HND) Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2018 - 2013) tiến hành các thủ tục bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình làm việc của Đại hội; trình bày Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ HND Việt Nam; thông báo các trung tâm thảo luận và hướng dẫn thảo luận...
 Các đại biểu BCH T.Ư Hội NDVN khóa VI bỏ phiếu giới thiệu nhân sự Ủy ban Kiểm tra T.Ư Hội NDVN khóa VII (nhiệm kỳ 2018 - 2023).

Cùng ngày, sẽ diễn ra Hội thảo về Xuất khẩu nông sản và Lễ tôn vinh “Nhà khoa học của Nhà nông".
Phiên khai mạc trọng thể diễn ra vào sáng 12/12 sẽ thông qua nhiều nội dung quan trọng: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành T.Ư HND Việt Nam khoá VI; Dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành T.Ư HND khóa VI tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII; Dự thảo Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ T.Ư HND Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023; Dự thảo Điều lệ HND Việt Nam (bổ sung, sửa đổi). Đại hội cũng sẽ bầu ra Ban Chấp hành HND Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
Ngày làm việc thứ ba (13/12), Đại hội sẽ báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu các ý kiến thảo luận tại các trung tâm và tham luận tại hội trường; Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2018 - 2023; Báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII; Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII ra mắt, nhận nhiệm vụ.
Trước đó, chiều 10/12, T.Ư HND đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành T.Ư HND Việt Nam khóa VI, lần thứ 19 (mở rộng). Hội nghị đã nghe Chủ tịch HND Việt Nam Thào Xuân Sùng thông báo ý kiến của Ban Bí thư T.Ư Đảng về công tác nhân sự Đại hội VII Hội Nông dân Việt Nam (nhiệm kỳ 2018-2023)
Chủ tịch HND Việt Nam thông báo quyết định của Ban Chấp hành T.Ư Đảng về việc phân công, giới thiệu nhân sự HND Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023. Theo đó, ông Thào Xuân Sùng - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư HND Việt Nam, được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư HND Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023.
Các ông Đinh Khắc Đính, Lương Quốc Đoàn, Phạm Tiến Nam tiếp tục được giới thiệu bầu giữ Phó Chủ tịch Chấp hành T.Ư HND Việt Nam nhiệm kỳ 2013 - 2018.
Bà Bùi Thị Thơm - Trưởng Ban Tổ chức T.Ư HND Việt Nam, và ông Nguyễn Xuân Định - Trưởng Ban Hợp tác Quốc tế T.Ư HND Việt Nam nhiệm kỳ 2013 - 2018, được giới thiệu bầu giữ chức Phó Chủ tịch T.Ư HND Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023.
Trong nhiệm kỳ tới, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư HND Việt Nam Lều Vũ Điều và Phó Chủ tịch T.Ư HND Việt Nam Nguyễn Hồng Lý sẽ nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/1/2019.
Hội nghị cũng nghe trình bày Tờ trình về danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội đại biểu toàn quốc HND Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2018 - 2023); Tờ trình Đề án lập Ủy ban Kiểm tra T.Ư HND Việt Nam khóa VII (nhiệm kỳ 2018 - 2023); Tờ trình về một số nội dung liên quan đến Ủy ban Kiểm tra T.Ư HND Việt Nam khóa VII. Tại hội nghị, các đại biểu cũng tổ chức lấy phiếu giới thiệu nhân sự Ủy ban Kiểm tra T.Ư HND Việt Nam.
Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác kiểm tra của T.Ư HND Việt Nam trong nhiệm kỳ 2018-2023, Ban Chấp hành T.Ư HND khóa VI dự kiến số lượng Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 là 15 ủy viên. Ủy ban có từ 2-3 phòng chuyên môn nghiệp vụ do Ban Thường vụ T.Ư Hội quyết định.
Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư HND Việt Nam khóa VI lần thứ 19 đã triệu tập 99 đại biểu và có 89 đại biểu tham dự Đại hội VII HND Việt Nam (nhiệm kỳ 2018 - 2023). Hội nghị đã bỏ phiếu giới thiệu nhân sự Ủy ban Kiểm tra T.Ư HND Việt Nam khóa VII (nhiệm kỳ 2018 - 2023) với 100% đại biểu có mặt đồng ý với kết quả giới thiệu nhân sự cho Ban Chấp hành T.Ư HND Việt Nam khóa VII xem xét, quyết định.