Có là...?

Chia sẻ Zalo

Em là mây trắng - ô che nắng Hay lại mây đen rước bão về? Tôi con thuyền khát phơi bờ cát Em có là...

Có là...? - Ảnh 1
Em là mây trắng - ô che nắng

Hay lại mây đen rước bão về?

Tôi con thuyền khát phơi bờ cát

Em có là sông xanh bến quê?

 

Vẫn biết chiều buông, nắng mại rồi

Bên kia bờ dốc tôi tìm tôi

Lại một rừng đêm dầy thăm thẳm

Em có là đèn đom đóm soi?

 

Rồi lại sáng ngày lại ngu ngơ

Lại mong lại ước lại thẫn thờ

Tôi như con trẻ say chuyện cổ

Cất gánh vàng đi đổ sông Ngô…