Coi trọng và chủ động thúc đẩy công tác đối ngoại nhân dân

Theo TTXVN/Vietnam+
Chia sẻ Zalo

Chiều 14/2, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2016, thảo luận trọng tâm phối hợp công tác năm 2017.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đồng chủ trì hội nghị.
Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, thành viên Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Trong bối cảnh năm 2016 diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, thu hút sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân, Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục có nhiều hoạt động nhằm củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kiến nghị Nhà nước ban hành nhiều giải pháp khôi phục và phát triển sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân, tăng cường tiềm lực quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
 Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh những kết quả triển khai Quy chế phối hợp công tác đã thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong quá trình thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước, Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo quy định của Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Trong năm 2016, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đóng góp tích cực vào thành công của Đại hội lần thứ XII của Đảng, cũng như thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm trong việc hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.
Trên cương vị là người đứng đầu Nhà nước, Chủ tịch nước đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Trong các chuyến công tác cơ sở, Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước và Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn dành thời gian tìm hiểu tình hình sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân, lắng nghe, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; động viên đồng bào giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đoàn kết xây dựng quê hương, đất nước.
Cùng với các hoạt động đối ngoại Nhà nước, Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn coi trọng và chủ động thúc đẩy công tác đối ngoại nhân dân, công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài, tăng cường giao lưu văn hóa, hợp tác phát triển giữa các đoàn thể chính trị-xã hội với bạn bè quốc tế bằng nhiều hình thức như thăm hỏi, động viên kiều bào, tham dự Chương trình Xuân quê hương được tổ chức hàng năm.
Trong các chuyến công tác nước ngoài, Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước và đại diện Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đều gặp gỡ, thăm hỏi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; động viên, kêu gọi kiều bào phát huy truyền thống đoàn kết, lòng tự hào và tự tôn dân tộc, giúp đỡ nhau ổn định cuộc sống, chấp hành pháp luật nước sở tại, tích cực tham gia xây dựng quê hương, đất nước...
Năm qua, Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục động viên các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn do Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, qua đó góp phần động viên, khích lệ, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường đối ngoại, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân.
Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kịp thời thăm hỏi, động viên nhân dân vùng bị thiên tai, bão lũ, xâm nhập mặn... khắc phục khó khăn, khôi phục và phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.
Trong năm qua, việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục nhận được sự quan tâm của Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua những ý kiến đóng góp tâm huyết, xác đáng với Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhiều địa phương để chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh thực sự do người dân làm chủ, trở thành phong trào sôi động khắp cả nước. Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn quan tâm và thúc đẩy cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...
Sự phối hợp giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của mỗi bên. Việc thực hiện quy chế phối hợp công tác đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên nhân dân chấp hành tốt kỷ cương, pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.
Đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân
Năm 2017, Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đặt trọng tâm tăng cường phối hợp, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân trong nước và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài, kiến nghị các cơ chế, chính sách phù hợp để người Việt Nam ở nước ngoài; tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố, mở rộng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường các hoạt động thăm hỏi, tiếp xúc, phát huy vai trò người có uy tín, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc, tôn giáo.
 Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu kết luận Hội nghị. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đặt trọng tâm phối hợp mở rộng và tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân; tiếp đón các đoàn quốc tế thăm, làm việc với Chủ tịch nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhất là trong việc tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đặc biệt lưu ý tới nhiệm vụ đẩy mạnh phối hợp xây dựng và phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, mở rộng và tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh và phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Văn phòng Chủ tịch nước và Ban Thường trực Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nâng cao chất lượng công tác trao đổi thông tin, nghiên cứu tham mưu với Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các văn bản pháp luật có liên quan, nhất là trong triển khai thực hiện những chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam như Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Hiến pháp năm 2013, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...
Cùng đó là nhiệm vụ chủ động đề xuất các chương trình hành động cụ thể nhằm đa dạng hóa các hoạt động phối hợp công tác giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong các lĩnh vực đối nội, đối ngoại; xây dựng hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong việc động viên sức mạnh của toàn dân tộc trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang giao nhiệm vụ cho Văn phòng Chủ tịch nước chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để tham mưu Chủ tịch nước về công tác mặt trận trong các hoạt động đối nội, đối ngoại, đặc biệt thúc đẩy hơn nữa công tác đối ngoại nhân dân, công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài, tăng cường giao lưu, hợp tác phát triển giữa các đoàn thể chính trị-xã hội với bạn bè quốc tế bằng nhiều hình thức phù hợp, góp phần phát triển quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp tục nâng cao vị trí, vai trò của mình trong việc thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, công tác dân tộc, tôn giáo; đa dạng hóa các hình thức tập hợp, động viên nhân dân thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực nắm bắt, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân.
Đồng thời, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp làm tốt vai trò giám sát đối với các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, góp phần xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh; trân trọng, tôn vinh những cống hiến, đóng góp của nhân dân, biểu dương kịp thời những tấm gương người tốt, việc tốt và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Quan tâm công tác đối ngoại nhân dân, tích cực vận động đồng bào ta ở nước ngoài giữ gìn bản sắc dân tộc, hình ảnh con người, đất nước Việt Nam, hướng về Tổ quốc, xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh; đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng có các biện pháp hữu hiệu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đồng bào.
Cùng với đó, Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đặt trọng tâm phối hợp chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, tăng cường đoàn kết, gắn bó các tầng lớp nhân dân; phối hợp tổ chức các hoạt động chăm lo cho người nghèo, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, góp phần xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội; triển khai các hoạt động cứu trợ, vận động Quỹ vì người nghèo, hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho người nghèo, nhất là trong các dịp Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2017, “Tết vì người nghèo” năm 2018...; tổ chức các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, chăm lo các đối tượng chính sách, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng yếu thế trong xã hội, triển khai các hoạt động tuyên truyền về hoạt động đền ơn, đáp nghĩa trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017)./.