Công an Đồng Nai phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

Trương Hiệu
Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày 18/8, Công an tỉnh Đồng Nai phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại Bưu điện tỉnh Đồng Nai nhằm tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật cho cán bộ, nhân viên ý thức được nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc bảo vệ an ninh quốc gia.

Đại diện các đơn vị chuyên môn Công an tỉnh Đồng Nai tham dự phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tại Bưu điện tỉnh Đồng Nai ngày 18//8/2022.
Đại diện các đơn vị chuyên môn Công an tỉnh Đồng Nai tham dự phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tại Bưu điện tỉnh Đồng Nai ngày 18//8/2022.

Đồng thời, hoạt động phong trào hướng đến huy động sức mạnh lực lượng, đoàn kết, chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn trước những âm mưu bao loạn lật đổ của các thế lực thù địch và các loại tội phạm.

Công an Đồng Nai phát động ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Bưu điện tỉnh Đồng Nai chiều 18/8/2022
Công an Đồng Nai phát động ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Bưu điện tỉnh Đồng Nai chiều 18/8/2022

Đại diện các đơn vị chuyên môn của Công an tỉnh Đồng Nai đã báo cáo, tuyên truyền, hướng dẫn về vị trí vai trò, ý nghĩa phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; Luật an ninh mạng; phòng, chống tội phạm hình sự trên địa bàn tỉnh.

Đại diện đơn vị chuyên môn Công an Đồng Nai báo cáo hướng dẫn về bảo vệ bí mật Nhà nước
Đại diện đơn vị chuyên môn Công an Đồng Nai báo cáo hướng dẫn về bảo vệ bí mật Nhà nước

Phía Bưu điện tỉnh Đồng Nai công bố quyết định hành lập Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, cùng quy chế hoạt động của Tổ an ninh mạng nội bộ Bưu điện tỉnh Đồng Nai.

Các cán bộ Bưu điện tỉnh Đồng Nai cam kết hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị bảo vệ an ninh tổ quốc
Các cán bộ Bưu điện tỉnh Đồng Nai cam kết hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị bảo vệ an ninh tổ quốc

Được biết, qua đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022, Bưu điện tỉnh Đồng Nai hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Công tác sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn do hậu dịch Covid -19, tuy nhiên tỷ lệ hoàn thành vẫn vượt hơn so với cùng kỳ năm 2021, góp phần nâng mức cải thiện đời sống cho cán bộ công nhân viên.