Công an Hà Nội: Đi đầu về công tác nâng cao kỹ năng PCCC cho cảnh sát khu vực, công an xã

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do cháy và phòng ngừa cháy hiệu quả, lực lượng cảnh sát khu vực và công an phụ trách xã sẽ được đào tạo, tập huấn bài bản kỹ năng, trình độ. Qua đó trở thành cánh tay đắc lực của lực lượng Cảnh sát PCCC nói chung...

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN, Công an TP Hà Nội hướng dẫn các kỹ năng PCCC và CHCN.
Hơn 2000 cảnh sát khu vực, công an xã tham gia
Theo Công an Hà Nội, nhằm xây dựng lực lượng cảnh sát khu vực, cảnh sát phụ trách xã trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cấp xã, phường thực hiện chức năng quản lý nhà nước về PCCC&CNCH trên địa bàn quản lý.
Công an TP Hà Nội sẽ tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng, phương pháp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, quản lý nhà nước về công tác PCCC cho lực lượng Cảnh sát khu vực, Cảnh sát phụ trách xã. 
Thực hiện chương trình công tác số 21/Ctr - CAHN - PV01 (ngày 25/12/2018), về lịch công tác trọng tâm năm 2019 của Công an TP Hà Nội, Căn cứ Hướng dẫn số 794/HD- CAHN-PX01 (ngày 28/1/2019) của Công an TP Hà Nội về việc thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cho CBCS năm 2019. Công an TP Hà Nội đã xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn công tác quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH cho lực lượng Cảnh sát khu vực và Công an phụ trách xã thuộc Công an TP Hà Nôi năm 2019.

Theo kế hoạch, trên 2000 CBCS là Cảnh sát khu vực, Công an phụ trách xã được chia thành 8 lớp, tổ chức tập huấn từ ngày 11/6 đến hết ngày 5/7/2019, tại Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội (Khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, Hà Nội).

Triển khai 3 chuyên đề

Trong thời gian tập huấn, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP sẽ triển khai 3 chuyên đề gồm:

Chuyên đề 1: Một số vấn đề trong công tác PCCC với các nội dung vai trò, vị trí, nguyên tắc, tính chất của công tác PCCC; Một số quy định của pháp luật về PCCC; Một số kiến thức cơ bản về PCCC.

Chuyên đề 2: Công tác kiểm tra an toàn PCCC với nội dung một số vấn đề lý luận về kiểm tra an toàn PCCC; Tổ chức kiểm tra an toàn PCCC.

Chuyên đề 3: Công tác chữa cháy và CNCH với phương án chữa cháy; Một số kỹ năng PCCC và thoát nạn; Giới thiệu một số dụng cụ, phương tiện chữa cháy ban đầu; Một số kỹ năng CNCH.

Hà Nội là địa phương đầu tiên trên toàn quốc, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai tập huấn công tác quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH cho lực lượng cảnh sát khu vực và công an phụ trách xã.

 Công an quận Hà Đông tập huấn về công tác PCCC và CHCN.

Với mục đích nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do cháy và phòng ngừa cháy hiệu quả, lực lượng cảnh sát khu vực và công an phụ trách xã sẽ được đào tạo, tập huấn bài bản kỹ năng, trình độ.

Qua đó trở thành cánh tay đắc lực của lực lượng Cảnh sát PCCC nói chung và là lực lượng nòng cốt trong công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền cấp xã, phường thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về PCCC & CNCH trên địa bàn quản lý, thực hiện công tác PCCC & CNCH theo hướng dẫn chỉ đạo của Công an quận, huyện.

Lực lượng Cảnh sát khu vực, Công an phụ trách xã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương cấp xã thực hiện quản lý Nhà nước về PCCC & CNCH tại địa bàn quản lý; triển khai thực hiện công tác PCCC & CNCH theo hướng dẫn, chỉ đạo của công an các cấp, trực tiếp là công an cấp huyện.

Theo chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP Hà Nội, lực lượng này cũng là đội ngũ tuyên truyền, nắm tình hình về PCCC tại các cơ sở, khu dân cư trong phạm vi địa bàn cấp phường, xã phụ trách, đặc biệt là các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ đan xen trong khu dân cư, hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh; kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận, huyện phụ trách địa bàn kiểm tra, hướng dẫn cơ sở, hộ gia đình khắc phục sơ hở, thiếu sót về PCCC.

Đồng thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cấp phường, xã tổ chức phát động phong trào toàn dân PCCC & CNCH; xây dựng, quản lý, duy trì hoạt động của lực lượng dân phòng; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cơ sở, hộ gia đình kiến thức, kỹ năng PCCC & CNCH.

Đồng thời, phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình tổ chức cứu chữa các vụ cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra trên địa bàn cấp xã phụ trách; thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và của ngành liên quan đến công tác PCCC & CNCH.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần