Công bố chiến lược mới về an ninh-quốc phòng Anh

Chia sẻ

KTĐT - Theo nguồn tin Chính phủ Anh, văn kiện này gồm ba phần chính. Phần thứ nhất xác định vị trí của Anh trong thế giới hiện nay và đề ra nhiệm vụ củng cố mạnh mẽ quan hệ của London với các nước đang phát triển hàng đầu.

KTĐT - Theo nguồn tin Chính phủ Anh, văn kiện này gồm ba phần chính. Phần thứ nhất xác định vị trí của Anh trong thế giới hiện nay và đề ra nhiệm vụ củng cố mạnh mẽ quan hệ của London với các nước đang phát triển hàng đầu.

Bộ trưởng Ngoại giao Anh William Hague ngày 18/10 giới thiệu văn kiện "Đường lối chiến lược về an ninh và quốc phòng," một văn kiện chủ chốt của chính phủ liên minh mới tại Anh trong lĩnh vực địa chính trị.

Văn kiện trên phản ánh cái nhìn toàn cầu của Anh về các mối đe dọa trong thế giới hiện nay và giải pháp của London đối với chúng.

Theo nguồn tin Chính phủ Anh, văn kiện này gồm ba phần chính. Phần thứ nhất xác định vị trí của Anh trong thế giới hiện nay và đề ra nhiệm vụ củng cố mạnh mẽ quan hệ của London với các nước đang phát triển hàng đầu như Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, những nước, theo quan điểm của Anh, đang đóng vai trò ngày càng tăng trong các công việc của thế giới.

Phần hai đề cập sự cần thiết phải hành động ngăn chặn để tránh xảy ra các cuộc xung đột vũ trang tại các khu vực khác nhau trên thế giới.

Phần ba xem xét các mối đe dọa hiện hữu đối với an ninh quốc gia của Anh, trong đó có những đe dọa mới như nguy cơ từ mạng thông tin điều khiển.

"Đường lối chiến lược" này là văn kiện thứ hai của Chính phủ Anh trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, văn kiện thứ nhất được chính phủ của Công đảng công bố năm 1998.

Văn kiện này được đưa ra trong bối cảnh hết sức khó khăn đối với Anh khi chính phủ đang tìm cách cắt giảm thâm hụt ngân sách quốc gia khổng lồ (năm 2011 chính phủ sẽ phải chi trả 46 tỷ Bảng Anh tiền lãi nợ quốc gia)./.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần