Công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực NN&PTNT

D. Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 18/3, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 1238/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo quyết định, công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 06 TTHC lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong đó 02 TTHC cấp Sở; 04 thủ tục hành chính dùng chung cho cấp Sở, cấp huyện; bãi bỏ 30 TTHC, trong đó 04 TTHC cấp Sở, 24 TTHC cấp huyện và 02 TTHC cấp xã.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Các TTHC sau đây hết hiệu lực: Các thủ tục từ số 01 đến số 23 mục VIII, lĩnh vực Nông nghiệp phụ lục kèm theo Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 31/8/2011 của Chủ tịch UBND TP.
Các thủ tục số 01, 02 mục IX lĩnh vực nông nghiệp phụ lục kèm theo Quyết định số 4046/QĐ-UBND ngày 31/8/2011 của Chủ tịch UBND TP.
Các thủ tục số 35, 71, 72, 73 điểm A, mục I, lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản - thủy sản; thủ tục số 03 điểm B, mục I phụ lục kèm Quyết định số 758/QĐ-UBND ngày 15/02/2019 của Chủ tịch UBND TP.
Quyết định số 3580/QĐ-UBND ngày 13/6/2017 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội hết hiệu lực.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND TP, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.