Công bố danh sách 339 ứng viên đủ phiếu tín nhiệm chức danh GS, PGS năm 2020

Oanh Trần
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Phiên họp của Hội đồng Giáo sư Nhà nước (GSNN) đã bỏ phiếu bầu được 339 ứng viên đủ số phiếu tín nhiệm chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) năm 2020.

Ngày 6/12, Hội đồng GSNN đã công bố danh sách 339 ứng viên chức danh GS, PGS năm 2020, được xét tại Phiên họp lần thứ VI của Hội đồng GSNN nhiệm kỳ 2018 – 2023. Phiên họp này được tổ chức ngày 5/12 do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Chủ tịch Hội đồng GSNN nhiệm kỳ 2018 - 2023 Phùng Xuân Nhạ chủ trì.
Báo cáo của Văn phòng Hội đồng GSNN, năm 2020, có 87 Hội đồng GS cơ sở có ứng viên đăng ký và nộp hồ sơ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS với 542 hồ sơ ứng viên, trong đó có 77 hồ sơ ứng viên GS, 465 hồ sơ ứng viên PGS.
Kết quả xét có 457 ứng viên (67 ứng viên GS, 390 ứng viên PGS) được chuyển lên xét tại các Hội đồng GS ngành/liên ngành. Tuy nhiên, sau đó 7 ứng viên xin rút (1 ứng viên GS và 6 ứng viên PGS) nên tổng số hồ sơ xét chính thức tại các HĐGS ngành/liên ngành năm 2020 là 450 hồ sơ (đạt 83%), trong đó có 66 ứng viên GS (đạt 85,7%) và 384 ứng viên PGS (đạt 82,6%).
28 Hội đồng GS ngành, liên ngành đã thẩm định các hồ sơ ứng viên và đề nghị Hội đồng GSNN là xét công nhận cho 357 ứng viên, đạt 79,3% (40 ứng viên GS, đạt 60,6%; 317 ứng viên PGS, đạt 82,6%).
 Hội đồng GSNN đã bỏ phiếu bầu được 339 ứng viên đủ số phiếu tín nhiệm chức danh GS, PGS năm 2020.
Tiếp nhận hồ sơ ứng viên từ các Hội đồng GS ngành, liên ngành, Văn phòng Hội đồng GSNN đã phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ GD&ĐT và Thường trực các Hội đồng GS ngành, liên ngành kiểm tra, rà soát thêm minh chứng toàn bộ hồ sơ ứng viên.
Trong quá trình rà soát, 14 ứng viên xin rút hồ sơ không đề nghị xét tiếp (1 ứng viên GS và 13 ứng viên PGS). Như vậy, số ứng viên chính thức được xét tại Hội đồng GSNN là 343 ứng viên (đạt 76,2%), trong đó có 39 ứng viên GS (đạt 59,1%) và 304 ứng viên PGS (đạt 79,2%).
Tại phiên họp lần thứ VI, Hội đồng GSNN đã thảo luận công khai hồ sơ từng ứng viên và tiến hành bỏ phiếu đối với kết quả xét của Hội đồng GS ngành, liên ngành. Đối với những trường hợp có đơn thư, Hội đồng xem xét rất kỹ lưỡng và bỏ phiếu cho từng trường hợp.
Kết quả xét của Hội đồng GSNN đã có 339 ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định, trong đó 39 ứng viên GS, 300 ứng viên PGS. Tỷ lệ đạt so với tổng số ứng viên đăng ký nộp hồ sơ tại các Hội đồng GS cơ sở cho đến thời điểm này là 62,55%.
Theo Hội đồng GSNN, năm 2020 năm thứ 2 thực hiện Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg về quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh GS, PGS; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh GS, PGS và là năm đầu tiên thực hiện Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của QĐ 37.
Về cơ bản, chất lượng ứng viên GS, PGS năm 2020 khá tốt. Hầu hết các ứng viên có công trình nghiên cứu khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín thuộc danh mục ISI, Scopus.
Việc công khai thông tin ứng viên đạt tiêu chuẩn trên trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học và trang thông tin điện tử của Hội đồng GS nhà nước đã phản ánh tính công khai, minh bạch của quá trình xét đạt tiêu chuẩn GS, PGS.
Những thông tin phản biện từ xã hội, cộng đồng các nhà khoa học,… là nguồn thông tin hữu ích giúp các Hội đồng GS các cấp lựa chọn được những ứng viên đủ điều kiện và xứng đáng đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020.
“Mặc dù năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19, quá trình xét công nhận ứng viên GS, PGS gặp không ít khó khăn và gián đoạn, song Hội đồng GS các cấp đã thể hiện sự quyết tâm trong công tác xét, đảm bảo chính xác, công bằng, công tâm, khách quan theo hướng nâng cao chất lượng GS, PGS” - Chủ tịch Hội đồng GSNN Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh.
Dưới đây là danh sách 39 ứng viên GS đạt đủ số phiếu tín nhiệm chức danh GS năm 2020: