Công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra về xử lý tham nhũng ở Tuyên Quang

theo VOV
Chia sẻ

Qua kiểm tra trực tiếp, Đoàn công tác số 8 thấy kết quả thu hồi tài sản qua công tác thanh tra ở Tuyên Quang đạt tới 95%.

Chiều 28/10, tại Tuyên Quang, Đoàn công tác số 8 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm đã công bố Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát  tại tỉnh Tuyên Quang.
 Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga phát biểu tại hội nghị.
Tham dự có Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng Lê Thị Nga, Trưởng Đoàn công tác số 8; Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an; Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm.

Thực hiện Kế hoạch số 64, ngày 25/4/2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trong, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, từ ngày 26/7 đến ngày 4/8/2017, Đoàn công tác số 8 đã triển khai nội dung, chương trình làm việc tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang và trực tiếp kiểm tra, giám sát tại 12 cơ sở ngành, 2 cấp ủy cấp huyện của tỉnh.

Qua kiểm tra trực tiếp của Đoàn công tác cho thấy, nhiều đơn vị, địa phương đã thực hiện nghiêm túc. Các cơ quan chức năng đã phát huy tích cực vai trò tham mưu đối với Tỉnh ủy, ban Thường vụ Tỉnh ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, nhất là công tác phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế; đã có nhiều cố gắng để thu hồi tài sản vi phạm, tài sản do tội phạm tham nhũng, kinh tế, đặc biệt là kết quả thu hồi tài sản qua công tác thanh tra đạt cao, tới 95%...

Tuy nhiên, Đoàn công tác cũng chỉ ra, công tác phát hiện, xử lý các vụ, việc tham nhũng, kinh tế qua công tác kiểm tra của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang còn hạn chế.

Trong 6 năm qua, công tác này chỉ phát hiện được 1 vụ sai phạm, khoảng 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng tại một số cấp ủy cơ sở chưa thường xuyên, chưa có nội dung chưa thiết thực, cụ thể. Một số cấp ủy, tổ chức Đảng chưa chú trọng kiểm tra, giám sát chuyên đề; chưa gắn chặt công tác này với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội ở địa phương.

Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo phát hiện nhiều sai phạm về kinh tế có giá trị lớn, thu hồi hàng chục tỷ đồng, nhưng một số kết luận thanh tra chưa đi sâu làm rõ bản chất sai phạm, chưa xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức để xử lý đúng mức.

 Toàn cảnh hội nghị.

Bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Trưởng đoàn công tác số 8 nhận định: “Tỷ lệ thu hồi tài sản qua thanh tra lớn đạt 95%. Ngoài kết quả nỗ lực đáng ghi nhận trên các mặt của công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh thì đây là một điểm nhấn. Tuy nhiên kết quả phát hiện xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế qua công tác tự kiểm tra của cơ quan, tổ chức đơn vị, kết quả công tác tự kiểm tra vẫn còn một số hạn chế. Phần kết quả xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng qua công tác kiểm tra, chúng tôi đánh giá chưa phát hiện được vụ sai phạm lớn về kinh tế”.

Đoàn công tác số 8 đề nghị tỉnh Tuyên Quang cần tăng cường chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng.

Trong đó, cần chú trọng tình hình tuyên truyền qua phong trào nêu gương điển hình, nêu cao tính gương mẫu, trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, đảng viên và xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tội phạm về kinh tế qua các vụ việc cụ thể. Tiếp tục quan tâm và có giải pháp tăng cường phát hiện tham nhũng, sai phạm về kinh tế qua công tác tự kiểm tra.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang cần lãnh đạo, chỉ đạo Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh tăng cường hơn nữa công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế trong kỳ báo cáo đã áp dụng hình phạt tù cho hưởng án treo để đảm bảo việc áp dụng đúng pháp luật, đúng người, đúng tội và đáp ứng được yêu cầu phòng chống tham nhũng hiện nay.