DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Công bố hồ sơ pháp lý Dự án đầu tư Sân golf và Dịch vụ Long Biên

13-08-2015 10:07
Kinhtedothi - Thời gian gần đây, có nhiều luồng tin về việc đơn vị chủ đầu tư Dự án Sân golf và Dịch vụ Long Biên. Đơn vị chủ đầu tư dự án này đã cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý về vụ việc này để thông tin chính thức tới công luận.
Thời gian gần đây, có nhiều luồng tin về việc đơn vị chủ đầu tư Dự án Sân golf và Dịch vụ Long Biên tại khu đất tĩnh không thuộc sân bay Gia Lâm do Bộ Quộc phòng được giao quản lý và một phần đất thuộc quận Long Biên do TP Hà Nội quản lý xây dựng nhiều hạng mục không đúng quy hoạch (diện tích đất quốc phòng nằm trong phạm vi dự án khoảng 77 ha, phần diện tích đất còn lại khoảng 39,26 ha thuộc đất TP Hà Nội quản lý). 

Đơn vị chủ đầu tư dự án này là Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên đã có cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý về vụ việc này để thông tin chính thức tới công luận.

 

Hồ sơ dự án thể hiện, ngày 1/6/2005 Bộ Quốc phòng có văn bản số 2654/QP báo cáo và đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép Bộ Quốc phòng được sử dụng các khu đất trống thuộc khu vực tĩnh không sân bay Gia Lâm để xây dựng sân golf và một số công trình thể thao. Ngày 28/6/2005 Văn phòng Chính phủ có văn bản số 3567/VPCP-QTTV thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ về việc đồng ý đề xuất của Bộ Quốc phòng. Bộ Quốc phòng đã có văn bản số 4436/QP ngày 1/9/2005 giao các đơn vị liên quan triển khai nghiên cứu khu đất, dự án. 

Ngày 23/3/2006, Bộ Tổng tham mưu đã có Quyết định số 295/QĐ-TM thu hồi đất quốc phòng tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội, giao cho Công ty Trường An quản lý sử dụng để xây dựng sân golf. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng đã có các quyết định số 1494/QĐ-BQP ngày 23/6/2006 về việc phê duyệt phương án đầu tư kinh doanh SânGolf; văn bản số 3098/QP ngày 23/6/2006 về việc cho phép Công ty Trường An góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên; và đã có văn bản số 591/BQP-ĐT ngày 1/2/2007 đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép Bộ quốc phòng giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên làm chủ đầu tư dự án sân Golf và các công trình phụ trợ thể thao.

Trên cơ sở đơn xin cho phép đầu tư ngày 19/8/2006 kèm theo hồ sơ Báo cáo đầu tư xây dựng công trình của Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên, Bộ Xây dựng đã tổ chức xin ý kiến các cơ quan (các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Thể dục thể thao, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Quốc phòng; UBND Thành phố Hà Nội) và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 409/BXD-XL ngày 06/3/2007. Ngày 10/5/2007 Thủ tướng Chính phủ có văn bản số 568/TTg-NN về việc cho phép đầu tư xây dựng Sân golf và Dịch vụ Long Biên. Bộ Quốc phòng có Quyết định số 1464/QĐ-BQP ngày 18/6/2007 giao Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên làm chủ đầu tư dự án.

Ngày 1/4/2008, Thủ tướng Chính phủ có văn bản số 489/TTg-NN về việc đồng ý về nguyên tắc đầu tư xây dựng các công trình phụ trợ tại Dự án Sân golf và Dịch vụ Long Biên theo đề nghị của Bộ Quốc phòng tại văn bản số 6985/BQP-TM ngày 21/12/2007, ý kiến của Bộ Xây dựng tại văn bản số 261/BXD-XL ngày 18/02/2008, ý kiến của Bộ Giao thông Vận tải tại văn bản số 611/BGTVT-KHĐT ngày 28/01/2008, ý kiến của UBND thành phố Hà Nội tại văn bản số 758/UBND-KH&ĐT ngày 30/01/2008 về việc cho phép đầu tư các hạng mục công trình phụ trợ của sân golf gồm: nhà câu lạc bộ và nhà tập golf, trường đào tạo năng khiếu golf, khách sạn, biệt thự, chung cư cao cấp cho thuê, trung tâm thương mại và các công trình HTKT.

Ngày 18/7/2012, UBND TP có Quyết định số 3244/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết Sân golf và dịch vụ Long Biên, tỷ lệ 1/500, Quyết định số 3245/QĐ-UBND quy định quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết Sân golf và dịch vụ Long Biên, tỷ lệ 1/500.  Dự án đầu tư Sân golf và Dịch vụ Long Biên đã được tổng hợp trong biểu danh mục công trình dự án trong kỳ quy hoạch quận Long Biên kèm theo báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) trên địa bàn quận do UBND quận Long Biên lập ngày 25/10/2013 đã được Hội đồng nhân dân quận Long Biên thông qua tại Nghị quyết số 53/2013/NQ-HĐND ngày 19/12/2013.

UBND Thành phố đã có Quyết định số 4564/QĐ-UBND ngày 15/10/2012  phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư Sân golf và Dịch vụ Long Biên theo quy định. Ngày 04/06/2014, UBND Thành phố Hà Nội đã cấp Giấy CNĐT số 01121001712 cho Dự án Sân golf và Dịch vụ Long Biên.

Trong quá trình thực hiện dự án, để đầu tư và khai thác hiệu quả hơn, ngày 14/10/2014, Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên có công văn số 130/2014/CV-LB gửi Bộ Quốc phòng xin điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 Dự án sân golf và dịch vụ Long Biên. Ngày 17/11/2014, Bộ Quốc phòng có công văn số 9772/BQP-TM thống nhất điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 (phụ lục đi kèm). Như vậy, việc xây dựng các hạng mục công trình hiện tại hoàn toàn nằm trên phần đất khoảng 77 ha do Bộ Quốc phòng quản lý. Đặc biệt, các hạng mục này Bộ Quốc phòng đã có quyết định chấp thuận điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500. Theo đó, đơn vị chủ đầu tư đã tiến hành xây dựng các hạng mục công trình theo đúng phê duyệt của Bộ Quốc phòng và tiếp tục hoàn thiện các thủ tục theo quy định. Đơn vị chủ đầu tư khẳng định, các hạng mục công trình xây dựng mà dư luận cho rằng  phớt lờ quy hoạch là không đúng tinh thần nằm trong quyết định điều chỉnh quy hoạch mà Bộ Quốc phòng đã đồng ý. 
TAG: